Szervezetfejlesztés komplex műveleti környezetben

Szerzők

  • Porkoláb Imre dandártábornok

Kulcsszavak:

különleges műveletek, JSOC, terrorizmus, szervezetfejlesztés, vezetés, felhatalmazás, információmegosztás, szervezeti átalakítás, szervezeti kultúra

Absztrakt

Mi lehet a közös a gerillákban, a terroristákban, a különleges műveleti erőkben és az üzleti életben? Egy nyugalmazott amerikai tábornok, Stanley McChrystal könyvében bemutatja, hogyan tette hatékonnyá az amerikai haderő szupertitkos alakulatát, és megosztja tapasztalatait, amelyek igencsak hasznosak lehetnek, amennyiben szervezetfejlesztésre van szükség egy komplex és dinamikusan változó környezetben. Az amerikai különleges műveleti alkalmi harci kötelék szervezetfejlesztése mint esettanulmány kiváló példa arra, hogy tapasztalatokat vonjunk le arra vonatkozóan, hogyan építsünk közös öntudatot, hogyan
hozzunk létre egy hálózati alapon működő ökoszisztémát – a bürokratikus felépítésű rendszerek mellett –, valamint hogyan segítsük elő a megosztott végrehajtást egy szervezeten belül, hogy megsokszorozzuk a hatékonyságot.

Információk a szerzőről

Porkoláb Imre dandártábornok

PhD, a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (ACT) parancsnokának pentagoni képviselője

Hivatkozások

• Bakos Csaba Attila: Hagyományostól eltérő hadviselés, hagyományostól eltérő vezetés. Társadalom és Honvédelem, 2015/3., 50–51.

• Bergen, Peter: Manhunt: The Ten-Year Search for Bin Laden From 9/11 to Abbottabad. Broadway Books, New York, 2012.

• Besenyő János: A nemzetközi terrorizmus veszélye Észak-Afrikában. Új Honvédségi Szemle, 2007/12., 41–50.

• Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, 2016/16., 1–23.

• Bowden, Mark: Black Hawk Down: A Story of Modern War. Grove/Atlantic, Incorporated. New York, 2010.

• Chun, Clayton: Gothic Serpent: Black Hawk Down, Mogadishu 1993. Osprey Raid sorozat 31. szám.

• Fülep Dániel – Kertész-Bakos Ferenc – Matus János: Globalizáció és társadalom. John Henry Newman Oktatási Központ Kft., Budapest, 2015, 7–27.

• Generation Kill: A conversation with General Stanley McChrystal. Gideon Rose interjúja Stanley McChrystal tábornokkal. http://www.foreignaffairs.com/discussions/interviews/generationkill?page=show

• Jobbágy Zoltán: A háború antropológiája: primitív hadviselés, gerilla-hadviselés és a szövetséges összhaderőnemi műveletek sikere. Hadtudomány, 2015/3–4., 67–78.

• Karcher, Timothy: Understanding the „Victory Disease”, From the Little Bighorn to Mogadishu and Beyond. Global War on Terrorism, Occasional Paper 3, Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth, Kansas.

• Kiss Álmos Péter – Besenyő János – Resperger István: Országismertető – Szomália. 2., bővített kiadás. HVK, Budapest, 2014.

• McChrystal, Stanley – Tantum Collins – David Silverman – Chris Fussell: Csapatok csapata – Szervezeti együttműködés és elköteleződés felsőfokon. Budapest, HVG Könyvek, 2016.

• McChrystal, Stanley: It takes a Network. Foreign Policy, Mar-Apr, 2011. http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/22/it_takes_a_network

• McChrystal, Stanley: My Share of the Task. Portfolio Hardcover, Boston, 2013.

• McChrystal, Stanley – Tantum Collins – David Silverman – Chris Fussell: Team of teams: New Rules of Engagement for a Complex World. Penguin Random House, New York, 2015.

• Naylor, Sean: Relentless Strike: The Secret History of Joint Special Operations Command. St Martin’s Press, New York, 2015.

• Orosz Zoltán: Scientific Life at the Research Centres of the Hungarian Defence Forces in 2015. Defence Review, 2016/1.

• Porkoláb Imre dandártábornok előadása az Asymetric Warfare konferencián: The context of asymmetry: an integrated strategy for shaping the future and leading on the edge of chaos. In Asymmetric Warfare: Conflict of the Past, the Present and the Future. Megjelenés alatt.

• Porkoláb Imre: Leadership Challenges in the 21st century: The future of Leadership approaches. Megjelenés alatt.

• Porkolab Imre: The context of asymmetry: an integrated strategy for shaping the future and leading on the edge of chaos. In: Asymmetric Warfare: Conflict of the Past, the Present and the Future. Megjelenés alatt.

• Serrill, Michael: Death of a Warlord. Time, 19 March 2011.

• Urban, Mark: Task Force Black: The Explosive True Story of the Secret Special Forces War in Iraq. St. Marin’s Press, New York, 2010.

• Woodward, Bob: The War Within: A Secret White House History 2006-2008. Simon & Schuster, New York, 2008.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-04-04

Hogyan kell idézni

Porkoláb, I. (2017). Szervezetfejlesztés komplex műveleti környezetben. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(2), 145–154. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/629

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>