Küldetésünk

A hagyományos formában és online is megjelenő Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Alaprendeltetése a honvédelemmel, a Magyar Honvédséggel, hazánk szövetségi tagságával kapcsolatos, tudományos igényű tanulmányok közreadása. Célközönségünk elsősorban a honvédség személyi állományából, valamint a honvédelem kérdésköre, a haderő iránt érdeklődő hazai és külföldi, katonai és polgári szakemberek, egyetemi hallgatók köréből kerül ki.

Folyóiratunk Fórum rovata helyet biztosít a fenti témakörökkel kapcsolatos, színvonalasan feldolgozott szakmai tapasztalatoknak, a jövőre vonatkozó javaslatoknak, vitacikkeknek. Szemle rovatunk a külföldi és hazai katonai tárgyú szakirodalmat bemutató összefoglalókat, recenziókat közöl.  Időről időre tematikus számokkal, tematikus blokkokkal is jelentkezünk, amelyek a Magyar Honvédség számára mértékadó honvédelmi és haderőfejlesztési szakterületeket, kérdésköröket ölelik fel. A Honvédségi Szemle a katonai alap- és alkalmazott kutatások aktív közvetítője, s ilyen értelemben a pályakezdő kutatóktól a neves szaktekintélyekig sokan publikálnak a lap hasábjain. A lap emellett olyan szakmai fórum, ahol a legkülönfélébb szakterületek kutatói jelenhetnek meg, s reflektálhatnak egymás munkáira.

A Honvédségi Szemle évente két alkalommal angol nyelvű különszámmal is jelentkezik. A Hungarian Defence Review alapküldetése a legújabb hazai katonai tudományos kutatások bemutatása, a védelmi szférában működő hazai kutatóknak a nemzetközi tudományos életbe történő bekapcsolása, munkáik nemzetközi nyilvánosságának biztosítása.

Célunk, hogy  a védelmi szférával kapcsolatos tudományos határterületek legújabb kutatási irányai is megjelenjenek folyóiratunkban, ezért határozott törekvésünk – nem kis részben szerkesztőbizottságunk neves hazai és külföldi tagjai segítségével – az e témakörökkel foglalkozó szakemberek számára szakmai-tudományos teret biztosítani.

Közleményeink lektoráltak, cikkeink első közlésűek. A folyóiratunkban megjelenő írásművek nyílt hozzáférésűek, mert hiszünk abban, hogy a publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása hozzájárul a tudományos információk láthatóvá tételéhez és széles körű elérhetőségéhez.