Modernizáció és innováció (2.)

A megnövekedett sebességű haditechnikai kutatás-fejlesztés erősödő szerepe a modern katonai stratégiában egy amerikai példa alapján

Szerzők

  • Porkoláb Imre ezredes
  • Hennel Sándor őrnagy
  • Hegedűs Ernő alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.1

Kulcsszavak:

katonai stratégia, haditechnikai kutatás-fejlesztés, digitalizáció, virtuális teszt, többdimenziós művelet, hibrid hadviselés, offset stratégia, transzformáció, hadtudományi modell, „e” sorozat

Absztrakt

A tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy az innováció stratégiai eszköz. A védelmi innováció egyik fontos összetevője a technológiai forradalom legújabb vívmányainak a haderőfejlesztés célkitűzéseivel történő összhangba hozása. A tanulmányban éppen ezért egy esettanulmányon keresztül a haditechnikai kutatás-fejlesztés legújabb, digitalizált módszerének hatásait vizsgálva elemezzük a modern katonai stratégia és az innováció kapcsolatrendszerét. Az új fejlesztési módszertan hatása, hogy jelentős mértékben lerövidül a haditechnikai kutatási-fejlesztési projektciklus, és ez nemcsak a technológiai előny megragadására ad lehetőséget a közeljövőben, hanem arra is, hogy teljesen új fegyverrendszerek létrehozásával stratégiai meglepetéseket lehet okozni, illetve tartós stratégiai versenyelőnyt lehet fenntartani. Ilyen módon a jelentős informatikai bá-zisra épített, új típusú, a korábbinál jelentősen gyorsabb haditechnikai kutatási-fejlesztési folyamat a jövő katonai stratégiájának meghatározó elemévé válik.

Szerző életrajzok

Porkoláb Imre ezredes

Dr. Porkoláb Imre ezredes a Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Akadémiájának igazgatója, a Honvédségi Szemle főszerkesztője, a Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke.
[ORCID].

Hennel Sándor őrnagy

Dr. Hennel Sándor őrnagy az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység főtisztje.

[ORCID]

Hegedűs Ernő alezredes

Dr. Hegedűs Ernő alezredes, egyetemi adjunktus (NKE HHK)

[ORCID]

Hivatkozások

Erwin, Sandra: Trump signs defence bill establishing U.S. Space Force. What comes next. SpaceNews, 20. 12. 2019. https://spacenews.com/trump-signs-defense-bill-establishing-u-s-space-force-whatcomes-next/

Interjú – Lance L. Smith tábornok a Szövetség átalakítási főparancsnoka. NATO Tükör, 2006 ősze. https://www.nato.int/docu/review/2006/issue3/hungarian/interview.html

Lind, William S.: Understanding Fourth Generetion War. Antiwar.com, 15. 01. 2004. http://antiwar.com/lind/index.php?articleid=1702

Lind, William S. – Nightengale, Keith – Schmitt, J. – Sutton, Joseph W. – Wilson, G. I.: The Changing Face of War: Into the Fourth Generation. Marine Corps Gazette, 10. 1989, 22–26. DOI: 10.4324/9780203089279-8

Porkoláb Imre: A stratégia művészete – Szervezeti innováció kiszámíthatatlan környezetben – Szun-ce gondolatai alapján. HVG Könyvek, Budapest, 2019.

Porkoláb Imre: Az innováció hatása a hadviselésre. Hadtudomány, 2016/1–2., 19–28. http://mhtt.eu/hadtudomany/2016/1-2/Hadtudomany_2016_1-2__netre.21-30.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.19

Porkoláb Imre – Zweibelson, Ben: Designing a NATO that thinks differently for 21st Century Complex Challenges. Defence Review, 2018/1., 196–212. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/235

Reed, John: The future of amphibious warfare is airborne. Foreign Policy, 26. 03. 2013. http://foreignpolicy.com/2013/03/26/the-future-of-amphibiouswarfare-is-airborne/

Szendy István: A katonai stratégia. Hadtudomány, 2019/1–2., 18–34. http://mhtt.eu/hadtudomany/2019/2019_1_2/2019_1_2.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2019.29.1-2.18

Turcsányi Károly – Bán Attila – Hegedűs Ernő – Molnár Gábor: Haderők és hadviselés az elöltöltő fegyverek korában. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2015.

Ulibarri, Supunnee: ’Big 8’ Initiative, Army Operating Concept will build the future Army. Army, 23. 03. 2016. https://www.army.mil/article/164728/_Big_8__initiative__Army_Operating_Concept_will_build_the_future_Army

Van der Bliek, Jan (ed.): AGARD – The History 1952–1997. The NATO Research and Technology Organization, 1999. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a396959.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2021-05-13

Hogyan kell idézni

Porkoláb, I., Hennel, S., & Hegedűs, E. (2021). Modernizáció és innováció (2.): A megnövekedett sebességű haditechnikai kutatás-fejlesztés erősödő szerepe a modern katonai stratégiában egy amerikai példa alapján. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 3–12. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.1

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>