Modernizáció és innováció (1.)

A megnövekedett sebességű haditechnikai kutatás-fejlesztés erősödő szerepe a modern katonai stratégiában egy amerikai példa alapján

Szerzők

  • Dr. Porkoláb Imre ezredes
  • Dr. Hennel Sándor őrnagy
  • Dr. Hegedűs Ernő alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.2.2

Kulcsszavak:

katonai stratégia, haditechnikai kutatás-fejlesztés, digitalizáció, virtuális teszt, többdimenziós művelet, hibrid hadviselés, offset stratégia, transzformáció, hadtudományi modell, „e” sorozat

Absztrakt

A tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy az innováció stratégiai eszköz. A védelmi innováció egyik fontos összetevője a technológiai forradalom legújabb vívmányainak a haderőfejlesztés célkitűzéseivel történő összhangba hozása. A szerzők éppen ezért egy esettanulmányon keresztül a haditechnikai kutatás-fejlesztés legújabb, digitalizált módszerének hatásait vizsgálva elemezik a modern katonai stratégia és az innováció kapcsolatrendszerét. Az új fejlesztési módszertan hatása, hogy jelentős mértékben lerövidül a haditechnika kutatási-fejlesztési projektciklusa, és ez nemcsak a technológiai előny megragadására ad lehetőséget a közeljövőben, hanem arra is, hogy teljesen új fegyverrendszerek létrehozásával stratégiai meglepetéseket lehessen okozni, illetve tartós stratégiai versenyelőnyt lehessen fenntartani. Ilyen módon a jelentős informatikai bázisra épített, új típusú, a korábbinál jelentősen gyorsabb haditechnikai kutatási-fejlesztési folyamat a jövő katonai stratégiájának meghatározó elemévé válik.

Szerző életrajzok

Dr. Porkoláb Imre ezredes

a Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Akadémiájának igazgatója, a Honvédségi Szemle főszerkesztője, a Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke
[ORCID]

Dr. Hennel Sándor őrnagy

az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység főtisztje
[ORCID]

Dr. Hegedűs Ernő alezredes

egyetemi adjunktus (NKE HHK)
[ORCID]

Hivatkozások

A 98/2009. HM utasítás a honvédelmi tárca védelmi tervező rendszere felső szintű tervezési szabályainak alkalmazásáról. Netjogtár. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A09U0098.HM&targetdate=&printTitle=98/2009.+%28XII.+11.%29+HM+utas%C3%ADt%C3%A1s&getdoc=1

Cohen, Rachel S.: Air Force Introduces e-Planes for the Digital Era. Air Force Magazine, 14. 09. 2020. https://www.airforcemag.com/air-force-introduces-e-planes-for-the-digital-era/

Field Manual FM 100-5. Hadműveletek, Tábori kézikönyv. Magyar Honvédség Vezérkara, Budapest, 1997.

Dr. Hegedűs Ernő: A „100 éves a hazai haditechnikai kutatásfejlesztés” és az Innovation Methodologies for Defence Challenges konferenciák. Haditechnika, 2020/5. http://real.mtak.hu/115613/; DOI: 10.23713/HT.54.5.12

Hegedűs Ernő – Hennel Sándor: Többdimenziós (multidomain) hadműveletek. Hadtudomány, 2020/2., 3–27. http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/2020_2szam/003-027_Hegedus_Hennel.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2020.30.2.3

Dr. Hegedűs Ernő – Dr. Hennel Sándor: Többdimenziós hadműveletek és haditechnikai eszközeik. Haditechnika, 2020/2., 8–15. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/HT/article/view/70/99; DOI: 10.23713/HT.54.2.02

Dr. Hegedűs Ernő – Dr. Kende György: A hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés szervezeti háttere: a Magyar Honvédség K+F szervezetei (1920–2020). Haditechnika, megjelenés előtt.

Dr. Hegedűs Ernő – Ozsváth Sándor: Többfeladatú harci repülőgépek rendszeresítésének hatása a német és magyar repülőipari kapacitások kihasználtságára a második világháborúban. Katonai Logisztika, 2013/2., 149–177. http://epa.oszk.hu/02700/02735/00076/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2013_2_149-177.pdf

Dr. Hegedűs Ernő – Rojkó Annamária: A Magyar Hadtudományi Társaság tudományos konferenciája a haditechnikai kutatás-fejlesztésről. Haditechnika, 2020/3., 63–64. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/HT/article/view/154/147; DOI: 10.23713/HT.54.3.12

Kende György – Seres György: Haditechnikai kutatás-fejlesztés. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Vezetés- és Szervezéstudományi Kar, Haditechnikai és Minőségügyi Tanszék, Egyetemi Jegyzet, Budapest, 2004. http://members.iif.hu/drseres/tavoktatas/index.htm

A 98/2009. HM utasítás a honvédelmi tárca védelmi tervező rendszere felső szintű tervezési szabályainak alkalmazásáról. Értelmező rendelkezések 2. § (2) g). Netjogtár. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A09U0098.HM&targetdate=&printTitle=98/2009.+%28XII.+11.%29+HM+utas%C3%ADt%C3%A1s&getdoc=1

Korom Ferenc altábornagy: Hungarian Defence Forces capability transformation: Balancing acquisition and innovation. Hungarian Defence Review, 2019/1–2., 4–12. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/22/21

Orbán Viktor a Bledi Stratégiai Fórumon. Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest, 2020. 08. 31. http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-a-bledi-strategiai-forumon/

Perez, Carlota: Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Edward Elgar Publications, London, 2002.

Porkoláb Imre: A hadviselés adaptációja: harc az emberi elméért. Hadtudományi Szemle, 2014/3., 57–69. http://epa.oszk.hu/02400/02463/00024/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2014_03_056-069.pdf

Porkoláb Imre: Az innováció hatása a hadviselésre. Hadtudomány, 2016/1–2., 19–29. http://mhtt.eu/hadtudomany/2016/1-2/Hadtudomany_2016_1-2__netre.21-30.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.19

Porkoláb Imre ezredes: Az irreguláris hadviselés adaptációja és működési mechanizmusa. Honvédségi Szemle, 2015/3., 3–11. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/414

Dr. Porkoláb Imre (2019a): Szervezeti innováció a Magyar Honvédségben: az ember-gép szimbiózisa a stratégiaelméletek tükrében. Haditechnika, 2019/1., 2–8. http://real.mtak.hu/98523/1/HT_2019-1_cikk-01.pdf; DOI: 10.23713/HT.53.1.01

Porkoláb Imre ezredes (2019b): Szervezeti adaptáció a Magyar Honvédségben: küldetésalapú vezetés 2.0 a digitális transzformáció korában. Honvédségi Szemle, 2019/1., 3 –12. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/205

Dr. Resperger István – Kiss Álmos Péter – Dr. Somkuti Bálint: Aszimmetrikus hadviselés a modern korban. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2014.

Shultz, Peter: Bell Flight puts AI-based predictive maintenance into tomorrow’s aircraft fleets. 18. 08. 2020. https://www.ibm.com/blogs/client-voices/bell-redefines-aircraft-maintenance-with-ai-iot/?_lrsc=f8673e25-0151-4e5d-a993-e22a811094c0

Sipos Péter – Ravasz István: Magyarország a második világháborúban. Lexikon A–ZS. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 1997.

Steele, Brett: Military Reengineering Between the World Wars. RAND National Defense Research Institute, Library of Congress, 2005. https://www.rand.org/pubs/monographs/MG253.html

Szokolovszkij: Hadászat. Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1964.

Tirpak, John A.: Q&A: A New Way to Build Fighters. Air Force Magazine, 01. 11. 2019. https://www.airforcemag.com/article/qa-a-new-way-to-build-fighters/

Turcsányi Károly: A haderő harckocsi igénykielégítési folyamatának makroszemléletű vizsgálata. MTA doktori értekezés, Budapest, 2008. https://core.ac.uk/download/pdf/35135949.pdf

Turcsányi Károly: Az ember-haditechnika rendszer a tudományos technikai forradalomban. Honvédelem, 1988/8., 83–98.

Dr. Turcsányi Károly: „Melyik volt a legjobb harckocsi?” – gyakran feltett kérdés, hibás válaszokkal. Haditechnika, 2018/5., 69–75. http://real.mtak.hu/90568/1/HT_2018-5_cikk_13.pdf; DOI: 10.23713/HT.52.5.13

Dr. Will Roper. U.S. Air Force, 08. 2019. https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/1467795/dr-will-roper/

##submission.downloads##

Megjelent

2021-03-03

Hogyan kell idézni

Porkoláb, I., Hennel, S., & Hegedűs, E. (2021). Modernizáció és innováció (1.): A megnövekedett sebességű haditechnikai kutatás-fejlesztés erősödő szerepe a modern katonai stratégiában egy amerikai példa alapján. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(2), 14–26. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.2.2

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>