Archiválási politikánk

A Honvédségi Szemle és a Hungarian Defence Review a tanulmányok végleges, lektorált kiadói változatát nyomtatásban, valamint elektronikus módon (PDF formátumban, a honvedsegiszemle.hu, illetve a hungariandefence.com honlapon) jelenteti meg. 

Folyóirataink szerzői nem fizetnek a tanulmányok megjelentetésért. A Honvédségi Szemlében a tanulmány elfogadását követően a folyóirat kiadásában közreműködő HM Zrínyi Kft. a szerzővel szerződést köt, amely szabályozza a kiadással és a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdéseket. A Hungarian Defence Review-ban közölt tanulmányokért a szerzők díjazásban nem részesülnek. 

A nyomtatásban megjelent tanulmányok megvásárolhatók a Zrínyi Kiadó bemutatótermében (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b), valamint a HM Zrínyi Kft. webáruházában (www.hmzrinyi.hu). Az elektronikus változatok szabadon letölthetők, nyomtathatók, változtatás nélkül további elektronikus oldalakon nyilvánossá tehetők. A megjelent cikkek és a teljes lapszám korlátlan ideig elérhető az Archívumban.

 A tanulmányokra való hivatkozás a szerzői útmutatóban közölt megfelelő hivatkozási forma használatával lehetséges.