A NATO útja a DIANA létrehozásáig és főbb fókuszterületei a védelmi innováció keretében

Szerzők

  • Porkoláb Imre ezredes
  • Hőnich Artúr

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.6.2

Kulcsszavak:

innováció, modernizáció, Magyar Honvédség, védelmi ipar, NATO, stratégiai előrelátás

Absztrakt

A NATO 2021. júniusi brüsszeli csúcstalálkozóján minden korábbinál részletesebben foglalkoztak a feltörekvő és felforgató technológiák kérdéskörével, valamint a védelmi innováció terén két új intézmény létrehozásáról is határoztak. Az újonnan létrehozandó intézmények tekintetében a DIANA betűszóval fémjelzett Észak-atlanti Védelmi Innovációs Akcelerátor (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) és a NATO Innovációs Alap (NATO Innovation Fund) biztosítanak szervezeti támogatást a kettős felhasználású technológiák fejlesztésén dolgozó startupok számára. A tanulmány feldolgozza
a NATO útját a védelmi innovációs törekvések területén, és ajánlásokat fogalmaz meg a hazai védelmi ipar, valamint a haderő számára, amelyek segítségével kapcsolódni tud a NATO-kezdeményezésekhez.

Hivatkozások

/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Magyar Közlöny, 2020/81., 2101–2119. https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2NGUpJ5l4oAaRpmHiGFq5e98d4798d150/dokumentumok/6c9e9f4be48fd1bc620655a7f249f81681f8ba67/letoltes

Allied Command Transformation Strategic Foresight Work. NATO Headquarters Supreme Allied Commander Transformation. https://www.act.nato.int/futures-work

Annex A: The Multiple Futures Project Methodology. http://www.bits.de/NRANEU/nato-strategy /20090503_MFP_annexes.pdf

Becker, Jordan – Bell, Robert: Defense planning in the fog of peace: the transatlantic currency conversion conundrum. European Security, Vol. 29, Issue 2, 20. 01. 2020., 124–148. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09662839.2020.1716337; DOI: 10.1080/09662839.2020.1716337

Brussels Summit Communiqué – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021. NATO E-Library, 14. 06. 2021., 37. bek. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en

Brussels Summit Declaration – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11-12 July 2018. NATO E-Library, 12. 07. 2018. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm

Emerging and disruptive technologies. NATO E-Library, 18. 06. 2021. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_184303.htm

Food for Thought (FFT) Paper: Post COVID-19 Global Security Landscape. ACT Strategic Foresight Branch, 06. 2020. https://www.act.nato.int/application/files/6716/1915/3701/20200623_fft-covid.pdf

Framework for Future Alliance Operations 2018 Report. NATO Headquarters Supreme Allied Commander Transformation, 10. https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/180514_ffao18.pdf

Framework for Future Alliance Operations. NATO Headquarters Supreme Allied Commander Transformation, August 2015. https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/ffao-2015.pdf

H145M – The battlefield support helicopter. Airbus. https://www.airbus.com/helicopters/militaryhelicopters/light/h145m.html

Huszák Dániel: 2021-ben is dübörög a magyar hadiipar fejlesztése – Megtudtuk, mit tervez a kormány. Portfolio, 2021. 02. 10. https://www.portfolio.hu/global/20210210/2021-ben-is-duborog-a-magyarhadiipar-fejlesztese-megtudtuk-mit-tervez-a-kormany-465188

Juhász István: Kihívások, kockázatok, fenyegetések – a katonai képességek transzformációja a jövő műveleti környezetében. Szakmai Szemle, 2021/2., 23–45. https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2021_2_szam.pdf

Stephen Kuper: Rheinmetall secures launch customer for KF-41 Lynx IFV. Defence Connect, 19. 08. 2020. https://www.defenceconnect.com.au/land-amphibious/6668-rheinmetall-secures-launchcustomer-for-kf-41-lynx-ifv

London Declaration – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in London 3-4 December 2019. NATO E-Library, 04. 12. 2019. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm

Machi, Vivienne: Artificial intelligence leads NATO’s new strategy for emerging and disruptive tech. C4ISRNet, 15. 03. 2021. https://www.c4isrnet.com/artificial-intelligence/2021/03/14/artificialintelligence-leads-natos-new-strategy-for-emerging-and-disruptive-tech/

Machi, Vivienne: NATO Hopes to Launch New Defense Tech Accelerator by 2023. Defense News, 22. 06. 2021. https://www.defensenews.com/global/europe/2021/06/22/nato-hopes-to-launch-new-defensetech-accelerator-by-2023/

Molnár Ferenc: NATO-csúcstalálkozók Washingtontól Bukarestig. Nemzet és Biztonság, 2008. 04., 48–57. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/molnar_ferenc-nato_csucstalalkozok_washingtontol_bukarestig.pdf

Multiple Future Project – Navigating Towards 2030. Final Report – April 2009. NATO Allied Command Transformation. https://www.act.nato.int/images/stories/events/2009/mfp/20090503_MFP_finalrep.pdf

NATO 2030 Factsheet. NATOpress, Public Diplomacy Division, 06. 2021. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/2106-factsheet-nato2030-en.pdf

NATO 2030: United for a New Era. Analysis and Recommendations of the Reflection Group Appointed by the NATO Secretary General. 25. 11. 2020. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf

NATO Advisory Group on Emerging and Disruptive Technologies – Annual Report 2020. 09. 03. 2021. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/3/pdf/210303-EDT-adv-grp-annualreport-2020.pdf

Ősztől épül a kaposvári fegyvergyár. Mandiner, 2021. 04. 15. https://mandiner.hu/cikk/20210415_osztol_epul_a_kaposvari_fegyvergyar

Palkovics László: Védelmi ipari stratégia készül. Magyar Nemzet, 2021. 01. 21. https://magyarnemzet.hu/gazdasag/palkovics-laszlo-vedelmi-ipari-strategia-keszul-9257876

Palmer, Maija: NATO Launches €1bn Fund to Invest in War Startups. Sifted, 22. 06. 2021. https://sifted.eu/articles/nato-war-startups/

Porkoláb Imre: Védelmi Innováció és katonai képességfejlesztés. In: Mernyei Ákos – Orbán Balázs (szerk.): Magyarország 2020: 50 tanulmány az elmúlt 10 évből. MCC Press Kft., 2021.

Porkoláb Imre – Szőnyegi János: NATO-megújulás vagy vissza a gyökerekhez? Honvédségi Szemle, 2013/3., 7–9. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c44b66b5b289647226.pdf

Prague Summit Declaration – issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Prague, Czech Republic. NATO E-Library, 21. 11. 2002., 1. bek. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_19552.htm?

Soare, Simona R.: Innovation as Adaptation: NATO and Emerging Technologies. German Marshall Fund of the United States, 11. 06. 2021. https://www.gmfus.org/news/innovation-adaptation-natoand-emerging-technologies

Strategic Foresight Analysis 2013 Report. NATO Headquarters Supreme Allied Commander Transformation.https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/sfa_security_implications.pdf

Strategic Foresight Analysis 2015 Interim Update to the SFA 2013 Report. NATO Headquarters Supreme Allied Commander Transformation. https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/160121sfa.pdf

Strategic Foresight Analysis 2017 Report. NATO Headquarters Supreme Allied Commander Transformation. https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/171004_sfa_2017_report_hr.pdf

Viktor Orbán at the Bled Strategic Forum. Miniszterelnöki Kormányiroda, 31. 08. 2020. https://www.miniszterelnok.hu/viktor-orban-at-the-bled-strategic-forum/

Wales Summit Declaration – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales. NATO E-Library, 04. 09. 2014. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm

Warsaw Summit Declaration – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016. NATO E-Library, 09. 07. 2016. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm

What Is Transformation? An Introduction to Allied Command Transformation. NATO Allied Command Transformation, January 2015. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2015/NATO_Introduction_AlliedCommand_Transformation_Jan2015.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2021-11-02

Hogyan kell idézni

Porkoláb, I., & Hőnich , A. (2021). A NATO útja a DIANA létrehozásáig és főbb fókuszterületei a védelmi innováció keretében. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(6), 20–35. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.6.2

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>