Aktuális szám

Évf. 151 szám 2 (2023): Honvédségi Szemle
Megjelent: 2023-03-01

Teljes szám

Fókuszban

Haderőszervezés, -fejlesztés

Nemzetközi tevékenység

Hadtörténelem

Fórum

Szemle

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Kiadja a Magyar Honvédség Parancsnokság. Megjelenik kéthavonta.