Aktuális szám

Évf. 150 szám 4 (2022): Honvédségi Szemle
Megjelent: 2022-07-04

Teljes szám

Haderőszervezés, -fejlesztés

Szemle

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Kiadja a Magyar Honvédség Parancsnokság. Megjelenik kéthavonta.