A folyóiratról

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Lapunkat a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottsága „A" kategóriás mértékadó tudományos lapként elismeri el, s évente hat számmal jelenünk meg. Angol nyelvű állandó különszámunk a Hungarian Defence Review, amelynek évente két száma jelenik meg a Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely szerkesztésében.

Lapunk az Európai Katonai Sajtószövetség (EMPA) tagja.

Lapelődeink: Ludovica Academia Közlönye, Magyar Katonai Közlöny, Magyar Mars, Magyar Katonai Szemle, Honvéd, Katonai Szemle, Honvédelem, Új Honvédségi Szemle 

A folyóirat megrendelhető a Zrínyi Kiadónál, Bartha Cynthia kolléganőnknél (cinti@hmzrinyi.hu).