A folyóiratról

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Lapunkat a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottsága „A" kategóriás mértékadó tudományos lapként elismeri el, s évente hat számmal jelenünk meg. Angol nyelvű állandó különszámunk a Hungarian Defence Review, amelynek évente két száma jelenik meg a Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely szerkesztésében.

Lapunk az Európai Katonai Sajtószövetség (EMPA) tagja.

Lapelődeink: Ludovica Academia Közlönye, Magyar Katonai Közlöny, Magyar Mars, Magyar Katonai Szemle, Honvéd, Katonai Szemle, Honvédelem, Új Honvédségi Szemle 

A folyóirat 600 Ft-os áron megvásárolható a Zrínyi Kiadó bemutatótermében (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b), valamint a HM Zrínyi Kft. webáruházában (www.hmzrinyi.hu).

A Honvédségi Szemléhez és a Hungarian Defence Review-hoz hasonlóan a Zrínyi Kiadó Tudományos Kiadványok Szerkesztőségének gondozásában jelenik meg a Honvéd Altiszti Folyóirat, amely az altisztek hangján, 32 oldalon mutatja be az állománycsoport szolgálatteljesítésének kérdéseit, ad képet a katonacsaládok mindennapjairól, a szabadidő hasznos eltöltéséről.

A Zrínyi Kiadó Tudományos Kiadványok Szerkesztőségének gondozásában lát napvilágot a negyedévente megjelenő Új Obsitos magazin is, amely a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (HOKOSZ) és az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja (MH BNYK) életéről, működéséről, programjairól tájékoztatja az olvasót.