A katonai szociális munka etikai dilemmái

Szerzők

  • Sásik Csaba alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.1.5

Kulcsszavak:

katonai szociális munka, katonapszichológia, katonai (szervezeti) kultúra, kettős szakmai identitás/kettős lojalitás, szakmaetikai dilemmák

Absztrakt

A nyugati országok haderőiben már régóta általánossá vált az a tendencia, hogy bizonyos speciális, kényszerítő erővel megjelenő, a haderő belső erőforrásaiból (belső képzési rendszeréből) azonban ki nem elégíthető igények (pl. a személyi állomány szociális, mentálhigiénés támogatása) hatására egyes civil segítő szakmák (pl. szociális munka, pszichológia) bekerülnek a haderő speciális világába. E találkozás során a „kívülről érkező” segítő szakmák többnyire formálisan is beépülnek a haderő szervezeti struktúrájába (pl. szociális/ családsegítő szolgálat vagy csapatpszichológiai szolgálat szervezeti formájában), és részévé válnak a totális szervezeti keretek között működő, sajátos kultúrával rendelkező katonai közösségnek. Ez a „kettős identitással” vagy „kettős lojalitással” is leírható bonyolult helyzet a „katonává váló”, civil körülmények között szocializálódott segítő szakemberek számára jelentős kihívásokat, komoly etikai/erkölcsi dilemmákat hordozhat magában. A szerző írásában ezeket a lehetséges problémákat, döntési helyzeteket, valamint a konstruktív megoldás irányába mutató szakmai ajánlásokat tekinti át, segítséget nyújtva ezzel a magyar haderőben szolgáló segítő szakemberek hasonló problémáinak megoldásához.

Információk a szerzőről

Sásik Csaba alezredes

az MH Transzformációs Parancsnokság Honvéd Tudományos Kutatóhely kiemelt főtisztje, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának hallgatója

Hivatkozások

• 67/2003. (HK 18.) HM utasítás a „Katonai Etikai Kódex” közzétételéről, a „Honvédségi Etikai Tanács” létesítéséről és feladatairól. Netjogtár. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A03U0067.HM&targetdate=&printTitle=67/2003.+%28HK+18.%29+HM+utas%C3%ADt%C3%A1s&getdoc=1

• A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma által 2015–16-ban átdolgozott Szociális Munka Etikai Kódexe. 2016. 04. 15. http://www.3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf

• Ataç, Adnan – Guven, Olga – Ucar, Muharrem – Kir, Tayfun: A study of the opinions and behaviors of physicians with regard to informed consent and refusing treatment. Military Medicine, 2005/7., 566–571. https://www.researchgate.net/publication/7629565_A_Study_of_the_Opinions_and_Behaviors_of_Physicians_with_Regard_to_Informed_Consent_and_Refusing_Treatment#read;DOI:10.7205/MILMED.170.7.566

• Benatar, Solomon R. – Upshur, Ross E. G.: Dual loyalty of physicians in the military and in civilian life. American Journal of Public Health, 2008/12., 2161–2167. DOI:10.2105/AJPH.2007.124644

• Congress, Elaine P.: What social workers should know about ethics: Understanding and resolving practice dilemmas. Advances in Social Work, 2000/1., 1–25. https://www.researchgate.net/publication/279679961_What_Social_Workers_Should_Know_About_Ethics_Understanding_and_Resolving_Ethical_Dilemmas#read; DOI:10.18060/124

• Daley, James G.: Ethical Decision Making in Military Social Work. In: Rubin, Allen – Weiss, Eugenia L. – Coll, Jose E. (eds.): Handbook of Military Social Work. John Wiley & Sons Inc., NewYersey, 2013.

• Gottlieb, Michael C.: Avoiding exploitive dual relationships: A decision making-model. Psychotherapy,1993/1., 41–48. https://www.researchgate.net/publication/11696523_Avoiding_exploitive_dual_relationships_A_decision-making_model#read; DOI:10.1037/0033-3204.30.1.41

• Gross, Michael L.: Teaching military medical ethics: Another look at dual loyalty and triage. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2010/4., 458–464. DOI: 10.1017/S0963180110000344

• Jeffrey, Timothy B. – Rankin, Robert J. – Jeffrey,Louise K.: In service of two masters: The ethical legal dilemma faced by military psychologists. Professional Psychology: Research and Practice,1992/2., 91–95. DOI: 10.1037/0735-7028.23.2.91

• Johnson, W. Brad – Grasso, Ian – Maslowski, Kate: Conflicts between ethics and law for military mental health providers. Military Medicine, 2010/8., 548–553. DOI: 10.7205/MILMED-D-09-00119

• Johnson, W. Brad – Bacho, Roderick – Heim, Mark – Ralph, John: Multiple-role dilemmas for military mental health care providers. Military Medicine, 2006/4., 311–315. DOI: 10.7205/milmed.171.4.311

• Kelly, Janet: Battlefield conditions: Different environment but the same duty of care. Nursing Ethics,2010/5., 636–645. DOI: 10.1177/0969733010373434

• Loewenberg, Frank M. – Dolgoff, Ralph: Ethical decisions for social work practice (4th ed.). Peacock, Itasca, 1992.

• London, Leslie – Rubenstein, Leonard S – Baldwin-Ragaven, Laurel – Van Es, Adriaan: Dual loyalty among military health professionals: Human rights and ethics in times of armed conflict. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2006/4., 381–391. DOI: 10.1017/s096318010606049x

• Ritchie, Elspeth C.: Update on combat psychiatry: From the battlefront to the home front and back again. Military Medicine, 2007/12., 11–14. DOI: 10.7205/milmed.173.supplement_2.11

• Robertson, Michael D. – Walter, Garry: Many faces of the dual-role dilemma in psychiatric ethics. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 2008/4., 228–235. https://www.researchgate.net/publication/5605426_Many_Faces_of_the_Dual-Role_Dilemma_in_Psychiatric_Ethics#read;DOI:10.1080/00048670701827291

• Sessums, Laura L. – Collen, Jacob – O’Malley, Patrick G. – Jackson, Jeffrey L.: Ethical practice under fire: Deployed physicians in the global war on terrorism. Military Medicine, 2009/5., 441–447. https://www.researchgate.net/publication/45819413_Ethical_Practice_Under_Fire_Deployed_Physicians_in_the_Global_War_on_Terrorism#read; DOI:10.7205/MILMED-D-01-5208

• Simmons, Catherine A. – Rycraft, Joan R.: Ethical challenges of military social workers serving in a combat zone. Social Work, 2010/1., 9–18. DOI:10.1093/sw/55.1.9

• Staal, Mark A. – King, Raymond E.: Managing a multiple relationship environment: The ethics of military psychology. Professional Psychology: Research and Practice, 2000/6., 698–705. DOI:10.1037/0735-7028.31.6.698

• Tallant, Steven H. – Ryberg, Richard A.: Common and unique ethical dilemmas encountered by military social workers. In: Daley, James G. (ed.): Social work practice in the military. HaworthPress, New York, 1999.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-01-18

Hogyan kell idézni

Sásik, C. (2023). A katonai szociális munka etikai dilemmái. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(1), 64–79. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.1.5

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei