Katonai szociális munka a dél-afrikai haderőben

Szerzők

  • Sásik Csaba alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.5

Kulcsszavak:

katonai szociális munka, ipari/foglalkozási szociális munka, rezilienciaalapú megközelítés, ökoszisztéma-elmélet, binokuláris látásmód, Dél-Afrika

Absztrakt

A szerző írásában a dél-afrikai haderő (Dél-afrikai Nemzeti Védelmi Erők) keretében működő katonai szociális munkát mutatja be, ami az ország 1994-es demokratikus átalakulását követően sajátos fejlődési utat járt be. Az átmenet előtti haderő szociális munkásai tevékenységük fókuszába a mikroszintű (egyéni, családi) folyamatokat helyezték, és közösségi vagy rendszerszintű folyamatokkal a status quo megóvása érdekében nem foglalkoztak. Az 1994 utáni haderőben tevékenykedő katonai szociális munkások viszont – a mikroszintű folyamatok vizsgálata, szükség szerinti intervenciója mellett – nagy hangsúlyt fektettek a társadalmi változásokra, a társadalmi igazságosságra és a társadalmi cselekvésre is. A dél-afrikai katonai szociális munkások új generációja által kidolgozott katonai szociális munka gyakorlati modellje a tevékenység rendszerezésén, módszertani bemutatásán túl a katonai szociális munkáról történő gondolkodás előmozdítását is segíti. A modell a katonai szociális munka tevékenységének olyan átfogó értelmezési keretét jelenti, amely pozitív hatást gyakorolhat a más nemzetek haderőiben végzett katonai szociális munka elméletének és gyakorlatának fejlődésére is.

Információk a szerzőről

Sásik Csaba alezredes

az MH Transzformációs Parancsnokság Honvéd Tudományos Kutatóhely kiemelt főtisztje, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának hallgatója

Hivatkozások

• Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996. Pretoria, 1996. https://www.gov.za/sites/default/files/images/a108-96.pdf

• Idegen szavak szótára: Szupervízió. https://idegen-szavak-szotara.hu/szuperv%C3%ADzi%C3%B3-jelent%C3%A9se

• The reconstruction and development programme: A policy framework. African National Congress, Johannesburg, 1994. https://omalley.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv02039/04lv02103/05lv02120/06lv02126.htm

• Van Breda, Adrian D.: Military Social Work Thinking in South Africa. Advances in Social Work, (13)1, 2012, 17–33. https://www.academia.edu/4724050/Van_Breda_A_D_2012_Military_social_work_thinking_in_South_Africa_Advances_in_Social_Work_13_1_17_33

• White Paper for Social Welfare. Government Gazette, Vol. 386, No. 18166, 08. 08. Pretoria, Government Printer, 1997. https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/whitepaperonsocialwelfare0.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-21

Hogyan kell idézni

Sásik, C. (2022). Katonai szociális munka a dél-afrikai haderőben. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(06), 60–73. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.5

Folyóirat szám

Rovat

Nemzetközi tevékenység

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei