A katonák, katonacsaládok területi mobilitásának problémaköre

Szerzők

  • Sásik Csaba alezredes

Kulcsszavak:

területi mobilitás, diszlokáció, szervezeti és egyéni (családi) érdekek, adaptációs lehetőségek, megoldási alternatívák, humánszolgálati támogatás

Absztrakt

A katonacsaládok területi mobilitási hajlandósága a haderő működése, modernizációja, szervezetfejlesztése szempontjából meghatározó tényező. A kérdéskör vizsgálata, elemzése a katonákra és családtagjaikra nézve a területi mobilitási kényszert jelentő szervezeti változások tervezésekor elengedhetetlenül fontos. A tanulmány számba veszi az ilyen esetekben felmerülő szervezeti és egyéni érdekeket, a diszlokációs folyamatoknak a katonacsaládokra és a szervezeti működésre kifejtett lehetséges hatásait, továbbá ismerteti a személyi állomány részére rendelkezésre álló problémamegoldási alternatívákat.

Információk a szerzőről

Sásik Csaba alezredes

az MH HFKP HVK Tudományos Kutatóhely kiemelt főtisztje, az NKE HDI doktorandusza

Hivatkozások

Chatterjee, Kiron – Clark, Ben – Martin, Adam – Davis, Adrian: The Commuting and Wellbeing Study: Understanding the Impact of Commuting on People’s Lives. UWE, Bristol, 2017. https://travelbehaviour.files.wordpress.com/2017/10/caw-summaryreport-onlineedition.pdf

Constitution of the World Health Organization. 45. kiadás. WHO, 2006. október. https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf

Hive Creative: Maslow-piramis a munkaerőpiacon. Munkáltatói márkaépítésről érthetően. https://munkaltatoimarka.blog.hu/2018/08/06/maslow-piramis_a_munkaeropiacon

Kulcsár Gábor: A munkaerő területi mobilitását akadályozó tényezők. Esély, 2006/3.

Künn-Nelen, Annemarie: Does Commuting Affect Health? Discussion Paper No. 9031. ROA–Maastricht University–IZA, 04. 2015. http://ftp.iza.org/dp9031.pdf

Maslow, Abraham: A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 1943/50.

Sásik Csaba: A katonai életpályát támogató komplex humánszolgálati program. Honvédségi Szemle, 140. évf. 2012/2.

Sásik Csaba: A katonai környezetben alkalmazott szociális munka természetrajza. Honvédségi Szemle, 147. évf. 2019/3.

Skultéty Viktor: A humanisztikus pszichológia a vezetéstudományban – Maslow szükséglet-hierarchiájának gyakorlati alkalmazhatósága. Tudományos Közlemények, 2003. szeptember. http://epa.oszk.hu/02000/02051/00001/pdf/EPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_08_2003_szeptember_139-158.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-27

Hogyan kell idézni

Sásik, C. (2021). A katonák, katonacsaládok területi mobilitásának problémaköre. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 147(6), 81–94. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/213

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei