A katonai környezetben alkalmazott szociális munka természetrajza

Szerzők

  • Sásik Csaba alezredes

Kulcsszavak:

katonai szociális munka, testi, lelki és szociális jólét, rendszerszemléletű megközelítés, interdiszciplináris teammunka, totális szervezeti környezet, kettős szakmai identitás

Absztrakt

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program sikerének egyik meghatározó eleme a megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló humán erőforrás. A személyi állomány biztosítása (toborzás) mellett rendkívüli módon felértékelődött a szervezet munkaerő-megtartó képessége. A megtartó erő fokozására irányuló ágazati szintű erőfeszítések egyik fontos alrendszere a humánszolgálati (családtámogató) rendszer. Az e rendszer keretében folyó szakmai tevékenység a civil szférában ismert szociális munkával teljes mértékben megegyezik.
A tanulmány szerzője a katonai környezetben alkalmazott szociális munka természetrajzát mutatja be, amelyhez felhasználja a szociális munka rendszerszemléletű, multidiszciplináris alapú értelmezési keretét, valamint a hadsereg működésére, belső természetére vonatkozó ismereteket. Az írás célja elősegíteni a katonai szociális munka szakmai identitásának erősítését, kompetenciahatárainak tisztázását, céljainak és eszközrendszerének számbavételét, valamint hozzájárulni a támogatórendszer segítő szakmáinak hatékony együttműködéséhez.

Információk a szerzőről

Sásik Csaba alezredes

az MH HFKP HVK Tudományos Kutatóhely kiemelt főtisztje, az NKE HDI doktorandusza

Hivatkozások

-

##submission.downloads##

Megjelent

2021-02-04

Hogyan kell idézni

Sásik, C. (2021). A katonai környezetben alkalmazott szociális munka természetrajza . Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 147(3), 103–113. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/255

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei