A hadijátékok helye a hazai kutatási-fejlesztési és szervezeti innovációs folyamatokban

Szerzők

  • Harangi-Tóth Zoltán őrnagy

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.4.5

Kulcsszavak:

hadijátszás, komoly játékok, innováció, kutatás-fejlesztés, katonai vezetés

Absztrakt

A publikáció célja annak tisztázása, hogy hogyan illeszthető be a hadijátszás (wargaming) a tágabb értelemben vett hazai kutatás-fejlesztés menetébe, illetve ezen túlmenően a Magyar Honvédség (MH) innovációs folyamataiban milyen módon használhatók fel a magyar és a nemzetközi wargaming tapasztalatai. A tanulmány első felében az MH jelenlegi kognitív-humán innovációs és oktatási folyamatait elemzi a szerző, kiemelve azokat a pontokat, ahová a professzionális hadijátszás mint modern módszertan hatékonyan beilleszthető lenne. A második részében a tágabb értelemben vett hazai kutatási-fejlesztési szféra és az MH kapcsolódási pontjain keresztül mutatja be a komoly játékok felhasználhatóságát. Ehhez természetesen a wargaming általános, szigorúan vett katonai jellegétől történő elvonatkoztatás szükséges, amely még mindig újdonságnak számít a hazai gondolkodásban, hisz a nagyobb kategóriának számító komoly játékok alkalmazása is csak korlátozottan ismert és elfogadott Magyarországon.

Információk a szerzőről

Harangi-Tóth Zoltán őrnagy

tanársegéd (NKE HHK Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék)

Hivatkozások

• ADP 6-22 Army Leadership and the Profession. Headquarters, Department of the Army, US ARMY, 2019. https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN20039-ADP_6-22-001-WEB-0.pdf

• Antal Ferenc: A honvédelmi és rendészeti bizottságnak számolt be Benkő Tibor. Honvede-lem.hu, 14. 10. 2021. https://honvedelem.hu/hirek/a-honvedelmi-es-rendeszeti-bizottsagnak-szamolt-be-benkotibor.html

• Army to demonstrate modernization ingenuity and Joint Force interoperability at Project Convergence 2021. U.S. Army. https://www.army.mil/article/250760/army_to_demonstrate_modernization_ingenuity_and_joint_force_interoperability_at_project_convergence_2021

• Bae, Sebastian: Just Let Them Compete: Raising the Next Generation of Wargamer. War on the Rocks, 09. 10. 2018. https://warontherocks.com/2018/10/just-let-them-compete-raising-the-next-generation-ofwargamers/

• Barnett, Thomas – Culver, Lea: NWC Wargaming: Go Big or Go home. PAXsims, 31. 07. 2020. https://paxsims.wordpress.com/2020/07/31/nwc-wargaming-go-big-or-go-home/

• Bauer Kristóf: Konfliktuselemzési eszközök. In: Kovács Katalin – Tálas Péter (szerk.): A konfliktuselemzés módszertani iskoláiról. Dialóg Campus, Budapest, 2020, 147–167. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15903/828_A%20konfliktuselemzes_modszertani_iskol%E1irol.pdf;jsessionid=9C92204D750B1820BF4E5F335ED6B2B2?sequence=1

• Birovecz István – Szabó Sándor: Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai gyakorlatokon való részvételének lehetőségei. Honvédségi Szemle, 2021/4., 60–66. DOI: 10.35926/ HSZ.2021.4.5; https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/547/516

• Boda Márton Attila: Üzleti szimulációs játékok a hazai gazdasági képzésben. Educatio, 2019/2., 382–391. DOI: 10.1556/2063.28.2019.2.12; https://www.researchgate.net/publication/337491702_Uzleti_szimulacios_jatekok_a_hazai_gazdasagi_kepzesben/link/5e04e138299bf10bc37ab77e/download

• Collins, Sue: Concept Development Assessment Game (CDAG) Handbook V 4.1. NATO ACT, Norfolk, 2014.

• Concept Development and Experimentation – NATO CD&E Handbook. NATO ACT, Nor-folk, 08. 2021. https://www.act.nato.int/application/files/1316/2857/5217/NATO-ACT-CDE-Handbook_A_Concept_Developers_Toolbox.pdf

• Czeglédi Mihály: A küldetésorientált vezetés kialakulása. Hadtudományi Szemle, 2015/3., 89–100. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10300/15_3_tt_czegledi.pdf? sequen-ce=1&isAllowed=y

• Czeglédi Mihály: A küldetésorientált vezetési szemlélet kialakulását befolyásoló tényezők. Honvédségi Szemle, 2021/1., 75–88. DOI: 10.35926/HSZ.2021.1.6; https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/195/188

• Drót László: Az OODA hurok (I. rész). Seregszemle, 2018/1., 143–159. https://honvedelem.hu/images/media/5f58bebccab99869002150.pdf

• Galambos Sándor: Acélkocka. Honvedelem.hu, 23. 03. 2019. https://honvedelem.hu/hirek/hazaihirek/acelkocka.html

• Hadijátszás és Komoly Játékok 2021. konferencia kiírása: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1256/

• Harangi-Tóth Zoltán: Hadijáték szimuláció a nagykövetek felkészítésén. NKE, 2021. https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2021/09/20/hadijatek-szimulacio-a-nagykovetek-felkeszitesen

• Harangi-Tóth Zoltán: Komoly játékok és hadijátékok alkalmazási tapasztalatai a felsőoktatásban. Újkor, 2020. 12. 21. https://ujkor.hu/content/komoly-jatekok-es-hadijatekok-nke

• Harangi-Tóth Zoltán: Nemzetközi hadijátéktrendek. Honvédségi Szemle, 2020/3., 113–124. DOI: 10.35926/HSZ.2020.2.11; https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/

view/49/48

• Harangi-Tóth Zoltán: Unethical from the Beginning: Wargaming and the Culture of Winning in the former Warsaw Pact Countries. In: Downes-Martin, Stephen (ed.): Unethical Professional Wargaming – „make your wargame say what you want it to say”. Command and General Staff College, 13 09. 2021, 113–123. https://paxsims.files.wordpress.com/2021/09/unethical-professional-wargaming-finalreport-20210913-v2.pdf

• Kihelyezett tanszék a honvédelemért. Debreceni Egyetem, 15. 10. 2019. https://hirek.unideb.hu/hu/hir/20191015_kihelyezett-tanszek-honvedelemert

• Krizbai János: A szervezeti kultúra fejlesztésének kérdései a honvédségben. Hadtudomány, 2019/3., 118–127. DOI: 10.17047/HADTUD.2019.29.3.118; http://docplayer.hu/168395839-A-szervezetikultura-fejlesztesenek-kerdesei-a-honvedsegben.html

• Krizbai János: A szervezeti stratégia, struktúra és kultúra kialakítása a Honvédségben. Fejlesztési kérdések a Magyar Honvédség szervezeti kultúrájában. Honvédségi Szemle, 2020/2., 12–19. DOI: 10.35926/HSZ.2020.2.2; https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/40/37

• NKE (stratégiai) Intézményfejlesztési Terv 2020–2025. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nkehu/intezmenyfejlesztesi-terv-2020-2025.pdf

• NKE Diplomáciai vezetőképzés szakirányú továbbképzési szak leírása: https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/diplomaciai-vezetokepzes/altalanosinformaciok

• NKE HKK Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék oldala: https://hhk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/hadtortenelmi-filozofiai-es-kulturtorteneti-tanszek/oktatas-kutatas/tematikak

• Perla, Peter: The Art of Wargaming: A Guide for Professionals and Hobbyists. Naval Institute Press, Annapolis, 1990.

• Porkoláb Imre – Hennel Sándor – Hegedűs Ernő: Modernizáció és innováció (1.). Honvédségi Szemle, 2021/2., 14–26. DOI: 10.35926/HSZ.2021.2.2; http://real.mtak.hu/123022/1/PorkolabImre-HennelSandor-HegedusErno.pdf

• Porkoláb Imre: Szervezeti adaptáció a Magyar Honvédségben: küldetésalapú vezetés 2.0 a digitális transzformáció korában. Honvédségi Szemle, 2019/1., 3–12. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/205/197

• Porkoláb Imre: Szervezeti innováció a Magyar Honvédségben: az ember-gép szimbiózisa a stratégiaelméletek tükré-ben. Haditechnika, 2019/1., 2–8. http://real.mtak.hu/98523/1/HT_2019-1_cikk-01.pdf

• Porkoláb Imre: The Context of Asymmetry: An Integrated Strategy for Shaping the Future and Leading on the Edge of Chaos. In: Porkoláb Imre – Kiss Álmos Péter (szerk.): Asymmetric Warfare Proceedings. Konferenciakötet. Dialóg Cam-pus, Budapest, 2017.

• Thomas, Nicole – Jamison, Matt – Gomber, Kendall – Walton, Derek: What the United States Military Can Learn from the Nagorno-Karabakh War. Small Wars Journal, 04. 04. 2021. https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/what-united-states-military-can-learn-nagorno-karabakh-war

• Tonin, Matej: Artificial Intelligence: Implications for NATO’s Armed Forces. NATO Science and Technological Com-mittee (STC) report. 13. 10. 2019. https://www.nato-pa.int/document/2019-stcttc-2019-report-artificial-intelligence-tonin-149-stctts-19-e-rev1-fin

• Ullman, Harlan K. – Wade, James P.: Shock and Awe – Achieving Rapid Dominance. National Defence University, 1996. http://www.dodccrp.org/files/Ullman_Shock.pdf

• What is Wargaming? LBS Consultancy Ltd. http://lbsconsultancy.co.uk/our-approach/what-is-it/

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-04

Hogyan kell idézni

Harangi-Tóth, Z. (2022). A hadijátékok helye a hazai kutatási-fejlesztési és szervezeti innovációs folyamatokban . Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(4), 55–72. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.4.5

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei