A hadműveleti tervezés története és a francia hadműveleti művészet az indokínai háborúban

Szerzők

  • Harangi-Tóth Zoltán őrnagy Nemzeti Közszolgálati Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.1.7

Kulcsszavak:

hadműveleti szint, tervezés, indokínai háború, hadtörténelem

Absztrakt

A hadműveleti szintű tervezés a hadtörténelmi kutatások szempontjából egy viszonylagosan rövid időszakot jelent, és szűkebb értelemben véve a 20. századra korlátozódik. A második világháború időszakára a hadműveleti szint nagy jelentőséget kapott, és több eltérő koncepció jelent meg, amely különbségek a hidegháborús megosztottság során a két tömb vezető katonai nagyhatalmainak eltérő tapasztalatai, rendelkezésre álló erőforrásai és céljai alapján csak még jobban elváltak egymástól. A hidegháborút követően az alacsony intenzitású műveletek elterjedésével a hadműveleti szint ismét háttérbe szorult. Napjainkban, amikor az átalakuló biztonságpolitikai környezetben az aszimmetrikus konfliktusok mellett újra megjelent a globális nagyhatalmi és a regionális hatalmi vetélkedés, a hadműveleti szint ismét előtérbe került. A több évtizedes kihagyás után logikus, hogy az újraértelmezés során először a hadtörténelmi példák megismerésével érdemes kezdeni. Az indokínai háború során a hibás francia stratégiai gondolkodás és az abból egyenesen következő hiányos, gyakran kidolgozatlan, sőt sűrűn változó stratégiai koncepciók hatására a hadműveleti és a harcászati szint jelentősége megnövekedett, amire a sajátos földrajzi viszonyok csak ráerősítettek. A tanulmány célja, hogy bemutassa a háború során a műveleti szintek közötti tervezés viszonyait, kiemelve a hadműveleti szint jelentőségét.

Információk a szerzőről

Harangi-Tóth Zoltán őrnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

egyetemi tanársegéd (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék)

ORCID: 0000-0002-7076-7106

Hivatkozások

Allied Command Operations – Comprehensive Operations Planning Directive – COPD Interim V2.0. NATO SHAPE, 04. 10. 2012. https://www.cmdrcoe.org/download.cgf.php?id=9

Blythe, Wilson C.: History of Operational Art. Military Review, 11–12. 2018., 37–49. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/ND-18/Blythe-Operational-Art.pdf

Csikány Tamás: Az első világháború eseményei és hadművészete. ZMNE, Budapest, 2010.

Csikány Tamás: Az európai hadművészet a harmincéves háborútól a XIX. sz. végéig. ZMNE, Budapest, 2001. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15007/cst_europai_hadmuveszet_a_harminceves_haborutol.pdf;jsessionid=4B1B758FEC946D670F33FA5FD4427CA5?sequence=1

DOD Dictionary of Military and Associated Term as of 2019. https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf

Doughty, Robert A.: French Operational Art – 1888–1940. In: Krause, Michael D. – Phillips, Cody R. (eds.): Historical Perspectives on the Operational Art. Center of Military History, United States Army, Washington, D.C., 2005, 69–108. https://history.army.mil/html/books/070/70-89-1/cmhPub_70-89.pdf

Forgács Balázs: A második világháború partizánharcai és ellenállási mozgalmai Európában. Hadtudományi Szemle, 2018/3. szám, 45–67. http://real.mtak.hu/86888/1/18_3_hm_forgacs_balazs.pdf

Gras, Philippe L.: L’Armée de l’Air en Indochine (1945–1954) – L’impossible mission. Paris, L’Harmattan, 2001.

Horváth Csaba: Az 1940-es német–francia háború stratégiai-hadászati és hadműveleti kérdései. Seregszemle, 2013/2–3., 279–291. https://honvedelem.hu/files/files/39133/seregszemle-2-3_internet.pdf

Jackson, Peter D.: French Ground Force Organizational Development for Counterrevolutionary Warfare between 1945 and 1962. Thesis, Army Command And General Staff College, Fort Leavenworth KS, 2005. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a436931.pdf

Kier, Elizabeth: Imagining War: French and British Military Doctrine between the Wars. Princeton Studies in International History and Politics, Princeton University Press, 1999.

Krause, Michael D.: Operational Art Origins, Evolution and Application. A Forecast. In: Clayton, J. Thomas: Operational Art and Analysis. CMH, 1991, III-4–III-9. https://www.researchgate.net/publication/232887426_The_evolution_of_Soviet_operatio-nal_art_The_significance_of_’strategic_defense’_and_’premeditated_defense’_in_the_conduct_of_theatre-strategic_operations

Life expectancy in France. https://www.ined.fr/en/everything_about_population/graphs-maps/interpreted-graphs/life-expectancy-france/

Nguyen, Dong: Un peu d’histoire du Vietnam – CAP sur L’ANNAM. Capannam Travel. https://capannam.com/guide-pratique-vietnam/histoire-annam

Shrader, Charles M.: A War of Logistics: Parachutes and Porters in Indochina, 1945–1954. Foreign Military Studies. University Press of Kentucky, Lexington, 2015.

Windrow, Martin: The Last Valley. Dien Bien Phu and the French Defeat in Vietnam. Cassel, London, 2005.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-12

Hogyan kell idézni

Harangi-Tóth, Z. (2021). A hadműveleti tervezés története és a francia hadműveleti művészet az indokínai háborúban. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(1), 89–100. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.1.7

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei