A felderítő törzsmunka alkalmazhatósága a hadtörténeti kutatásokban

Szerzők

  • Harangi-Tóth Zoltán százados

Kulcsszavak:

hadtörténet jelenkori kihívásai, komplex értékelés, harcmező felderítő előkészítése, új kiegészítő módszer, harcászati-hadműveleti szint

Absztrakt

Napjaink gyorsan változó világában a katonai műveletek tervezése során a törzsek újszerű kihívásokkal találkoztak. Ezekre válaszul a felderítő törzsmunka szerepe fölértékelődött, mert a műveletek tervezése és végrehajtása során alkalmazott elemző eljárások a harc minden fontos katonai, polgári és földrajzi-meteorológia aspektusát teljeskörűen érintik. Ezek a szempontok a hadtörténeti kutatásoknak is ugyanúgy tárgyát képezik, így a harcmező felderítőértékelésének a törzsmunka részeként végzett univerzális, térben és időben nem kötött lépései akár a múltbéli, harcászati-hadműveleti szintű összecsapások vizsgálatában is felhasználhatók lehetnek. A módszer kétségtelen előnye, hogy a felkészült
felderítő törzstiszt egy térkép, szervezeti felépítések és a doktrínák ismeretében mintegy visszamenőlegesen modellezni tudja azokat a harcmezőn bekövetkezett legvalószínűbb eseményeket, amelyekre esetleg más forrásból következtetni nem lehet. Az eredmények pontosságát természetesen befolyásolja, hogy az adott összecsapásról milyen részletes források állnak rendelkezésre, így a módszer leginkább a hagyományos hadtörténeti kutatások kiegészítésére alkalmazható. Jelen tanulmány az elemző-értékelő eljárás felhasználási lehetőségeit és annak korlátait tárgyalja.

Hivatkozások

• ATP 2-01.3/MCRP 2-3A. Intelligence Preparation of the Battlefield/Battlespace. 2014.

• FM 2-01.3/MCRP 2-3A. Intelligence Preparation of the Battlefield/Battlespace. 2009.

• Gyáni Gábor: A csatatörténettől a történelem terhéig. Hadtörténelmi Közlemények, 2007. 2. szám

• Gyáni Gábor: Elbeszélhető-e egy csata hiteles története? Metatörténeti megfontolások. Hadtörténelmi Közlemények, 2006 1. szám.

• JP 2-01.3, Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, 2014.

• Juhász Attila: Hadtörténeti folyamatok rekonstrukciója távérzékelés és térinformatika segítségével. PhD-értekezés. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar, 2008.

• Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szakutasítás. MH, 2013.

• Neumann, John. T.: The Military Decision Making Process and the Battle of the Little Bighorn. United States Marine Corps Command and Staff College, Marine Corps University, 2001. http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a401568.pdf

• Orosz Zoltán: A Magyar Honvédség kutatóhelyeinél folyó tudományos tevékenység 2014–2015-ben. Hadtudományi Szemle, 2015. VIII. évfolyam, 4. szám, http://epa.oszk.hu/02400/02463/00029/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2015_04_178-191.pdf

• Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: Fókusz és együttműködés. A hadtudomány kutatási feladatai. Honvédségi Szemle, 144. évfolyam, 2016/3 szám, http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/57137/hsz_2016-3..pdf

• Szántó Mihály: A hadtörténelem tanulmányozásának buktatói. Hadtudomány, 1997. 1. szám.

• The Battle Staff SMARTbook. Guide to Designing, Planning & Conducting Military Operations. Fourth, Revised Edition. Lightning Press, Lakeland, 2012.

• Veszprémy László: A helyét kereső hadtörténetírás. Nemzetközi és hazai tapasztalatok. Aetas, 2010, 4. szám.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-08-30

Hogyan kell idézni

Harangi-Tóth, Z. (2017). A felderítő törzsmunka alkalmazhatósága a hadtörténeti kutatásokban. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(4), 110–119. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/664

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei