A sikeres haderőfejlesztés záloga (2.)

Szerzők

  • Benkő Tibor ny. vezérezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.2.1

Kulcsszavak:

emberierőforrás-gazdálkodás, szervezeti érdek, hivatásos katonai szolgálat, életpálya, életpályamodell, Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program

Absztrakt

A katonai képesség megteremtésének és fenntartásának egyik legfontosabb területe a helyesen alkalmazott, mindenre kiterjedő, emberierőforrás-gazdálkodás. Legyen szó katonai pályára készülő fiatalról; hivatásos vagy szerződéses, illetve önkéntes tartalékos katonáról, mindenkinek tudnia és látnia kell, hogy szolgálati ideje alatt milyen kihívásoknak kell megfelelnie; milyen elvárásokat támasztanak vele szemben; milyen szabályok mentén kell haladnia, és mit kell tennie annak érdekében, hogy szolgálati tevékenysége alatt elismert, sikeres és eredményes legyen. A szervezeti érdek, a kitűzött cél: legyen kiválóan felkészített, kiképzett, lojális, a hivatása és munkája iránt elkötelezett szakember, akire bárhol, bármikor és bármilyen körülmények között számítani lehet. Elvitathatatlan, hogy a felsorolt szempontok alapján a haderő hosszú távra tervezhető stabil, szilárd alapját többségében a hivatásos katonai szolgálatot vállalók alkotják, akik egy életpályát átívelő (s nemcsak az aktív katonai szolgálat idejére, de egy egész életre szóló) hivatást vállalnak. Mindezek figyelembevételével részükre egy olyan életpályamodellt kell biztosítanunk, amelynek pontosan értelmezhető, nyomon követhető és kiszámítható, sajátos jellemzőket tartalmazó szakaszai vannak. Meggyőződésem, hogy hosszú távon csakis az ilyen emberi tényezők figyelembevételével felépített pályakép biztosíthatja a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program sikerét, s annak eredményeként az erős nemzeti haderőt – de mindenekelőtt Magyarország békéjét és biztonságát.

Információk a szerzőről

Benkő Tibor ny. vezérezredes

(PhD), a Honvéd Vezérkar volt főnöke (2010. június 6. – 2018. május 16.) és honvédelmi miniszter (2018–2022), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi magántanára

Hivatkozások

• 1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a közszolgálati életpályák összehangolásáról. Magyar Közlöny, 2011/71., 2011. 06. 28., 15265–15267. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11071.pdf

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200033.tv

• 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100167.tv

• 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200205.tv

• 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500042.tv

• 2018. évi CXIV. törvény a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800114.TV

• 2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. Nemzeti Jogszabálytár. https://njt.hu/jogszabaly/2021-140-00-00

• 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100093.TV&searchUrl=/gyorskereso

• 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600024.hm

• 25/2018. (X. 31.) OGY határozat a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról. Jogtár. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A18H0025.OGY

• Benkő Tibor: A sikeres haderőfejlesztés záloga (1). Honvédségi Szemle, 2023/1. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/908/853; DOI: 10.35926/HSZ.2023.1.1

• Boda Mihály: Az alapvető katonai erények mibenléte és helyük a hosszú 19. századi magyar hadtudományos gondolkodásban 1. rész – Az erények és a katonai erénylisták. Hadtudomány, 2018/1., 38–47. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2018/2018_1/HT20181_40-49.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2018.28.1.38

• Hazafi Zoltán: Új közszolgálati életpálya – a közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói. In: Bokodi Márta – Hazafi Zoltán – Kun Attila – Petrovics Zoltán – Szakács Gábor: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 9–88. https://docplayer.hu/6708032-Kozszolgalati-eletpalya-es-emberi-eroforras-gazdalkodas.html

• Kis Norbert: A tisztviselői életpálya alapkérdései. In: Gellén Márton (szerk.): Új feladatok – átalakuló közszolgálat. Tanulmányok a II. Magyary Zoltán Emlékkonferencia kapcsán. Nemzeti Közigazgatási Intézet, Budapest, 2011, 25–32. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/magyary_kotet.pdf

• Kiss György (szerk.): Közszolgálati életpályák jogi szabályozása. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12671/web_PDF_Kozszolgalati_eletpalyak_jogi_szabalyozasa.pdf?sequence=1

• Kiss Zoltán László (szerk.): Nyugállományban, 2021. Kutatási zárójelentés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 2021.

• Kopcsó István: A katona-egészségügyi szolgálat XXI. századi kihívásai, különös tekintettel a NATO egészségügyi transzformációs folyamatának támogatására. PhD-értekezés. ZMNE, Budapest, 2009. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12177/ertekezes.pdf?sequence=1

• Magyarország Alaptörvénye. 2011. 04. 25. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

• Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 11.0). Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2011. https://magyaryprogram.kormany.hu/admin/download/8/34/40000/Magyary-Kozigazgatasfejlesztesi-Program.pdf

• Marsovszki Ádám: A közigazgatás története: Magyarytól a Magyary programig. Jogelméleti Szemle, 2018/3., 98–101. http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/14011/1/2018_3.pdf

• Szekendi Gyöngyvér: A hivatásos és a szerződéses katonák jogállása. Jegyzet a közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzés Közszolgálati jog II. című tantárgyához. ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/a-hivatasoses-a-szerzodeses-katonak-jogallasa.original.pdf

• Vincze Viktor Attila: A katonai életpálya és a közszolgálati életpályamodell összefüggéseinek összehangolása. Honvedelem.hu, 2014. 12. 10. https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/a-katonaieletpalya-es-a-kozszogalati-eletpalyamodell-osszefuggesei.html

• Zavodnyik Blanka: Obsitosként és veteránként Magyarországon. NKE, 2020. 12. 22. https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/12/22/obsitoskent-es-veterankent-magyarorszagon

##submission.downloads##

Megjelent

2023-03-01

Hogyan kell idézni

Benkő, T. (2023). A sikeres haderőfejlesztés záloga (2.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(2), 3–16. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.2.1

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban