Merre tovább, NATO?

Szerzők

  • Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.6.1

Kulcsszavak:

NATO, stratégiai koncepció, NATO 2030 jelentés, NATO-főtitkári jelentés, londoni NATO-vezetői értekezlet, brüsszeli NATO-csúcstalálkozó, NATO-jövőkép

Absztrakt

A tanulmány a mai NATO helyzetét, feladatait és új kihívásait mutatja be, és abból a szempontból vizsgálja az eseményeket és történéseket, hogy a Szövetség mikor és hogyan lesz képes elkészíteni az új stratégiai koncepciót. A NATO régóta adós ezzel a
feladattal, hiszen a jelenlegi stratégiai koncepció 2010-től hatályos. A vizsgált csúcstalálkozók közül a 2019. decemberi londoni vezetői értekezlet felülvizsgálatot rendelt el, a 2021. júniusi brüsszeli csúcstalálkozó pedig jóváhagyta a NATO 2030 elnevezésű koncepciót és legfontosabb javaslatait. A szerző áttekinti a Szövetség jelenlegi helyzetét, az új biztonsági kihívásokat, értékeli a formálódó jövőkép erősségeit és gyengéit. A NATO a hidegháború vége óta első alkalommal nevesít nagyhatalmi ellenfeleket (Oroszország, Kína), átfogó és globális biztonsági fenyegetettségképpel dolgozik, globális, többnemzeti és multidimenziós
hadviselésre készül. A tanulmány azzal a következtetéssel zárul, hogy a NATO-nak csak akkor lesz stabil, hosszú távú stratégiai koncepciója, működési „iránytűje”, ha az Amerikai Egyesült Államoknak sikerül globális nagystratégiai kérdésekben megegyezésre jutnia a Szövetség többi tagállamával és Európával.

Hivatkozások

Besch, Sophia – Bond, Ian – Schuette, Leonard: Europe, the US and China: A love-hate triangle? Centre for European Reform, Policy Brief, 21. 09. 2020. https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2020/europe-us-and-china-love-hate-triangle

Brussels Summit Communiqué – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021. NATO E-Library, 14. 06. 2021. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en

COVID-19 Coronavirus Pandemic. Worldometer, coronavirus. https://www.worldometers.info/coronavirus/

Csiki Varga Tamás: Ha nincs kudarc, az már félsiker – A NATO vezetőinek londoni találkozója. Nemzet és Biztonság, 2019/3. http://real.mtak.hu/109617/1/NB_2019_3_01_csiki_varga_tamas_ha_nincs_kudarc.pdf; DOI: 10.32576/nb.2019.3.1

Csiki-Varga Tamás – Kemény János – Tálas Péter: Kivonulás Afganisztánból – Egy politikai döntés és várható következményei. NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Elemzések 2021/11., 2021.

23. https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKI_Elemzések _2021_10_Kivonulas%20Afganisztánbol_Egy%20politikai%20dontes%20es%20varhato%20kovetkezmenyei_(Csiki_T_Kemeny_J_Talas_P).pdf

Csiki-Varga Tamás – Tálas Péter: Stratégiai szolidaritástól az új „transzatlanti alkuig”? Joe Biden európai körútjának mérlege. NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Elemzések, 2021/12., 2021. 07. 15. https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKI_Elemz%C3%A9sek_2021_12_Strategiai%20szolidaritastol%20egy%20uj%20transzatlanti%20alkuig_Joe%20Biden%20europai%20korutjanak%20merlege%20(Csiki%20Varga%20T.%20-%20T%C3%A1las%20P_.pdf

Edl András: Az Egyesült Államok Űrparancsnoksága és Űrereje. Létrehozásuk okai és folyamata. Hadtudomány, 2020/4., 20–30. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2020/2020_4szam/020-030_Edl-Andras.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2020.30.4.20

EU-NATO Cooperation – Factsheets. European External Action Service, 17. 06. 2020. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/28286/eu-nato-cooperation-factsheet_en

Global Trends 2030: Alternative World’s. National Intelligence Council, 12. 2012. https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf

London Declaration – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in London 3-4 December 2019. NATO E-Library, 04. 12. 2019. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm

NATO 2030: United for a New Era – Analysis and Recommendations of the Reflection Group Appointed by the NATO Secretary General. 25. 11. 2020. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/ pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf

NATO Climate Change and Security Action Plan. NATO E-Library, 14. 06. 2021. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185174.htm

Schwarzer, Daniella: Europe’s Geopolitical Moment. Internationale Politik Quarterly, Issue 2021/1., 06. 01. 2021. https://ip-quarterly.com/en/europes-geopolitical-moment

Secretary General appoints group as part of NATO reflection process. NATO E-Library, 31. 03. 2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174756.htm

Secretary General launches NATO 2030 to make our strong Alliance even stronger. NATO E-Library, 08. 06. 2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176193.htm

Strengthened Resilience Commitment. NATO E-Library, 14. 06. 2021. https://www.nato.int/cps/en/ natohq/official_texts_185340.htm

Szászi Ivett: A humán biztonság koncepciója és mérésének lehetőségei. Nemzetbiztonsági Szemle, 2019/2., 109–127. http://real.mtak.hu/104387/1/WEB---NSZ_2019_2---109-127_Szaszi.pdf; DOI: 10.32561/nsz.2019.2.9

Szenes Zoltán (szerk.): A mai NATO. A szövetség helyzete és feladatai. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2021.

Szenes Zoltán: NATO 2030. Az Észak-atlanti Szövetség újabb adaptációs kísérlete. In: Kajtár Gábor – Sonnevend Pál (szerk.): A nemzetközi jog, az uniós jog és a nemzetközi kapcsolatok szerepe a 21. században. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2021, 811–824.

Szenes Zoltán – Siposné Kecskeméthy Klára: NATO 4.0 és Magyarország. 20 év tagság, 30 év együttműködés. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2019.

The future of the EU – Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead. The Economist, 07. 11. 2019. https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europenato-is-becoming-brain-dead

The Secretary General’s Annual Report 2020. NATO E-Library, 16. 03. 2020. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/3/pdf/sgar20-en.pdf

US Costs to Date for the War in Afghanistan, in $ Billions, 2001–2021. Watson Institute, Brown University. https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-dateus-war-afghanistan-2001-2021

Várdai Mihail Istvanovics: A világűr militarizálásának kérdéseiről. Honvédségi Szemle, 2021/1., 34–50. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/192/185; DOI: 10.35926/ HSZ.2021.1.3

##submission.downloads##

Megjelent

2021-11-02

Hogyan kell idézni

Szenes, Z. (2021). Merre tovább, NATO?. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(6), 3–19. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.6.1

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei