A katonai biztonság reneszánsza

Szerzők

  • Szenes Zoltán ny. vezérezredes

Kulcsszavak:

katonai biztonság, védelem, nemzetközi biztonsági környezet, háborús teóriák, hibrid háború, aszimmetrikus hadviselés, negyedik generációs hadviselés, katonai technológia

Absztrakt

A tanulmány az átfogó biztonság egyik szektorát, a katonai biztonság elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálja az új fenyegetések, háborúk és elméletek tükrében. Egy ország védelmét jelentősen befolyásolja, hogy milyen védelmi stratégiát választ szuverenitásának és értékeinek megvédésére, hogyan készíti fel a fegyveres erőket és az országot a veszélyek kezelésére. A napjainkban zajló modern, posztmodern és premodern háborúk és konfliktusok eltérnek a kilencvenes évektől; 2001-ben és 2014-ben paradigmatikus változások következtek be, amelyek negyedik generációs hadviselési formákban és hibrid háborúban jelennek meg. A tanulmány értékeli a katonai biztonság megteremtésének nemzetállami lehetőségeit, bemutatja a nemzetközi katonai biztonság helyzetét napjainkban. Az írás amellett érvel, hogy a megváltozott biztonsági környezetben a katonai biztonság szerepe és jelentősége
megnőtt, a hibrid háborúk komplex vizsgálatához multidiszciplináris kutatásokra van szükség.

Információk a szerzőről

Szenes Zoltán ny. vezérezredes

CSc, egyetemi tanár, tanszékvezető (NKE Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék)

Hivatkozások

A Human Security Doctrine for Europe. The Barcelona Report of the Study Group in Europe’s Security Capabilities. 15 Sept. 2004. http://eprints.lse.ac.uk/40209/1/A_human_security_doctrine_for_Europe%28author%29.pdf

Arreguín-Toft, Ivan: How the Weak Win Wars. A Theory of Asymmetric Conflict. International Security, Vol. 26. No. 1. Summer 2001, 93–128.

Buzan, Barry – Wæver, Ole – Wilde, Jaap de: Security. A New Framework For Analysis. Lynne Rienner Publishers, Boulder, London, 1998.

Center for Systemic Peace (USA). http://www.systemicpeace.org/CTfigures/CTfig03.htm

Chemical and Biological Weapons: Possession and Programs, Past and Present. James Martin Center for Non-proliferation Studies, March 2008. https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/03/2008-Chemical-and-Biological-Weapons_-Possession-and-Programs-Past-and-Present.pdf

Clausewitz, Carl von: A háborúról. Zrínyi Kiadó, 2013.

Collins, Alan (ed.): Contemporary Security Studies. Second Edition. Oxford University Press, Oxford, New York, 2010.

Cooper, Robert: The Post-modern State and the world order. Demos, UK, 2000. http://www.demos.co.uk/files/postmodernstate.pdf (Letöltés időpontja: 2016. 06. 02.)

Evans, Michael – Parkin, Russell – Ryan, Alan (eds): Future Armies, Future Challenges. Land warfare in the information age. Allen & Unwin. Australia, 2004.

Fábián Sándor: Alternatív védelmi stratégia „kis” államoknak. Seregszemle, XI. évf. 2013. 2–3. szám, 131–141.

Forgács Balázs: Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban). PhD-értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2009, 16–44. http://uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2009/forgacs_balazs.pdf (Letöltés időpontja: 2016. 03. 22.)

Gartner, Heinz: Nemzetközi biztonság. Fogalmak A-tól Z-ig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007.

Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok – Biztonságpolitika. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2011, 37–46.

Gilsinan, Kathy: Countries Without Militaries. The Atlantic, Nov 11. 2014. http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/countries-without-militaries/382606/

Global Fire Power (GFP). http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

Gronlund, Lisbeth: How Much Does it Cost to Create a Single Nuclear Weapons? http://www.ucsusa.org/publications/ask/2013/nuclear-weapon-cost.html#.V8KkcN7r2M8

Hahn István (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Zrínyi Kiadó, Budapest. 1963, 153–155.

Herz, John H.: The Security Dilemma in International Relations: Background and Present Problems. International Relations, 2003. SAGE Publications. https://www.academia.edu/3444141/The_Security_Dilemma_in_International_Relations_Background_and_Present_Problems (Letöltés időpontja: 2016. 06. 10.)

Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1998.

Jervis, Robert: Cooperation under the Security Dilemma. In: Hughes, Christopher W. – Meng, Lai Yew: Security Studies. A Reader. Routledge, London, New York, 137–141.

Kissinger, Henry: Világrend. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2014.

Kussbach, Eric: Semlegesség. In: Ádány Tamás Vince – Bartha Orsolya – Törő Csaba (szerk.): A fegyveres összeütközések joga. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2009, 105–126.

Matus János: A jövő árnyéka. Nemzetközi hatások biztonságunkra és jólétünkre. A Pesti Csoport, Budapest, 2015.

Melander, Eric: Organized Violence in the World 2015. An assessment by the Uppsala Conflict Date Program, USDP Paper N. 9. http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/61/61335_1brochure2.pdf (Letöltés: 2016. augusztus 15.)

N. Rózsa Erzsébet – Péczeli Anna: Egy békésebb világ eszközei. Fegyverzet-ellenőrzés, leszerelés és non-proliferáció. Osiris Kiadó, Magyar Külügyi Intézet, 2013. 4. fejezet

Peace Operations 2015/2016. ZIF Center for International Peace Operations, Berlin. http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/ZIF_World_Map_Peace_Operations.pdf

Qiao Liang – Wang Xiangsui: Unrestricted Warfare. Beijing, PLA Publishing House, Febr 1999, 224. http://www.cryptome.org/cuw.htm (Letöltés időpontja: 2016. 06. 25.)

Resperger István – Kiss Álmos Péter – Somkuti Bálint: Aszimmetrikus hadviselés a modern korban. Kis háborúk nagy hatással. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2013.

Responsibility to Protect. http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml

Snider, Glenn H.: The Security Dilemma in Alliance Politics. World Politics, vol. 36, no. 4, July 1984. In: Hughes, Christopher W. – Meng, Lai Yew: Security Studies. A Reader. Routledge, London, New York, 313–319.

Tálas Péter: Nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra. Nemzet és Biztonság, 2014. 2. szám, 3–16.

The Global Coalition to Counter ISIL (ISIL – Islamic State of Iraq and the Levant). http://www.state.gov/s/seci/

Walt, Stephen M.: Why alliances endure or collapse? Survival, vol. 39. no. 1, Spring 1997. In: Hughes, Christopher W. – Meng, Lai Yew: Security Studies. A Reader. Routledge, London, New York, 320–329.

http://www.adducation.info/general-knowledge-politics-religion/all-neutral-countries/

http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015

http://hu.euronews.com/2016/01/09/ujabb-keses-tamadas-tortent-izraelben

http://hu.euronews.com/2016/06/13/kevesebb-az-atomfegyver-de-szo-sincs-leszerelesrol

http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/non-aligned-movement-nam/

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

http://ucdp.uu.se/

##submission.downloads##

Megjelent

2017-04-04

Hogyan kell idézni

Szenes, Z. (2017). A katonai biztonság reneszánsza. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(2), 3–26. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/616

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei