A hadifinanszírozás napjainkban (1990–2020)

Szerzők

  • Szenes Zoltán ny. vezérezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.8

Kulcsszavak:

hadifinanszírozás, NATO, Hartley-modell, védelmi tervezés, védelmi költségvetés

Absztrakt

A hadifinanszírozás szerepe és jelentősége megváltozott a hidegháború után, általánossá vált a haderő és a védelmi kiadások csökkentése, az országok mindenütt a „békeosztalék” hasznából szerettek volna részesülni. A globális katonai kiadások csökkenése 1987-től 1998-ig tartott: a világ 1987-ben a GDP 4,6%-át, 1990-ben 4,3%-át, 1995-ben 1,4%-át, 1998-ban 1,27%-át költötte katonai célra. A trendforduló 1999-ben kezdődött, amit aztán felgyorsított az Egyesült Államok elleni terrortámadás. 2001. szeptember 11. után a hadi kiadások erőteljesen emelkedni kezdtek, 2005-ben már elérték az 1500 milliárd Ft-ot. A 2008-as pénzügyi-gazdasági válságot követően a NATO „okos védelem” (Smart Defence) koncepciója vagy az Európai Unió „erőforrások összevonása és megosztása” (Pooling and Sharing) programjának takarékos megoldásai kerültek előtérbe, amelyek hatással voltak a tagállamok védelmi finanszírozására is. A 2014-es biztonságpolitikai „fordulat” (ukrán válság, az Iszlám Állam feltámadása, regionális kisháborúk, illegális migráció) után azonban ismét a katonai erők fejlesztése és az erősödő fegyverkezés makrogazdasági összefüggései kerültek a kormánypolitikák fókuszába. A pénzügyi válság negatív következményei mindössze fél évtizedig domináltak, azóta megint az a fő kérdés, hogyan lehet a jelentősen megnövelt kiadásokkal katonai technológiai fölényre szert tenni közép- és hosszú távon.

Információk a szerzőről

Szenes Zoltán ny. vezérezredes

(CSc), professor emeritus, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke

Hivatkozások

• 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról. Magyar Közlöny, 2017/81. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17081.pdf

• 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000090.tv

• 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról. Magyar Közlöny, 2021/120., 2021. 06. 25. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21120.pdf

• A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény. XIII. Honvédelmi Minisztérium, 2020. 08. 28. https://www.parlament.hu/irom41/13098/13098.html

• Athena’s financial rules adopted by the Special Committee on 11 February 2020. https://www.consilium.europa.eu/media/44775/wk-1668-2020-init-act-of-the-sc-athena-financial-rules-websiteversion.pdf

• Balla Attila: A védelmi kiadásokat meghatározó tényezők. Doktori (PhD-) értekezés. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola (HDI), 2003, 91–92. https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/11959/ertekezes.pdf;jsessionid=17AE5DEFEDF94646A9F11FE18AC43F12?sequence=2

• Budavári Krisztina: A magyar védelmi ipar helyzete és fejlődési lehetőségei. Magyar Hadtudományi ársaság, E-book, 2021. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/Tudástár/2020/Budavári%20Krisztina%20A%20magyar%20védelmi_ipar%20helyzete%20és%20fejlődési%20lehetőségei.%20MHTT%202021.%20(PDF%20könyv).pdf

• Defence Expenditure of NATO countries (2013–2020). Press Release, 16. 03. 2021. PR/CPC (2021)030. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182242.htm

• Defence Security Cooperation Agency (DSCA) Fast Facts, Fiscal Year 2020. https://www.dsca.mil/news-media/news-archive/fy2020-security-cooperation-numbers

• Murielle Delaporte: NATO’s Backstage: Working with the „3 Cs” Rules at Allied Command Transformation. Defense.info, 21. 04. 2018. https://defense.info/featured-story/2018/04/natos-backstageworking-the-3-cs-rules-at-allied-command-transformation/

• Funding NATO. 13. 08. 2021. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm

• Keith Hartley: The Economics of Arms. Agenda Publishing, Newcastle upon Tyne, 2019.

• Keith Hartley: The Economics of Defence Policy: A New Perspective. Routledge, London–New York, 2011.

• J.-B. Say, French economist. Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/J-B-Say

• Siposné Kecskeméthy Klára: A NATO biztonsági beruházási programja Magyarországon. Honvédségi Szemle, 2019/2. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/266/258

• Pap Andrea: A HM gazdálkodásának aspektusai a 2005–2011 közötti időszakban. Doktori (PhD-) értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, HDI, 2013. https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/12298/Pap%20Andrea%20értekezés?sequence=1&isAllowed=y; DOI: 10.17625/NKE.2014.029

• Princz László: Katonai műveletek támogatása a nemzetgazdaság erőforrásai által. In: Keszely László (szerk.): Az átfogó megközelítés és a védelmi igazgatás. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2013.

• Sandler, Todd – Hartley, Keith: The Political Economy of NATO. Past, Present, and into the 21st Century. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

• Szenes Zoltán: A NATO békeműveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései. Hadtudomány, 2008/3–4. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2008/3_4/8_12.pdf

• Szenes Zoltán: A védelemgazdaság helyzete Magyarországon. Katonai Logisztika, 2015/2. epa.oszk.hu/02700/02735/00080/pdf/epa02735_katonai_logisztika_2015_2_005-052.pdf

• Szenes Zoltán: Válság vagy sodródás? A védelemgazdaság problémái Magyarországon. Hadtudomány, 2015/3–4., 91–108. https://www.mhtt.eu/oldsite/hadtudomany/2015/3_4/2015_3_4_9.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.3-4.91

• Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről, 2012. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. 2013.

• Trends in World Military Expenditure, 2020. SIPRI Fact Sheet, 04. 2021. https://reliefweb.int/sites/

reliefweb.int/files/resources/fs_2104_milex_0.pdf

• US Costs to Date for the War in Afghanistan, in $ Billions, 2001–2021. Watson Institute, Brown University. https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-uswar-afghanistan-2001-2022

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-21

Hogyan kell idézni

Szenes, Z. (2022). A hadifinanszírozás napjainkban (1990–2020). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(06), 95–115. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.8

Folyóirat szám

Rovat

Logisztika

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei