A pandémia kezelése mint a nemzeti ellenálló képesség „tesztje”

  • Dr. Kádár Pál dandártábornok
Kulcsszavak: NATO, reziliencia, nemzeti ellenálló képesség, Covid–19, az államszervezet működésének folyamatossága, biztonság

Absztrakt

A szerző a 2019 őszén kezdődött SARS-CoV-2 (Covid–19) pandémia kapcsán a nemzeti ellenálló képesség tükrében rövid áttekintést ad azokról a kihívásokról és kezelésük módjáról, amelyek az egészségügyi válság kapcsán jelentkeztek, és amelyek az országok biztonsága szempontjából is értelmezhető tartalommal bírnak. A tanulmány rámutat arra, hogy a világjárvány egyes hatásai hasonlóságot mutatnak egy lehetséges fegyveres konfliktus hatásaival, így a pandémia kezelésére adott nemzeti és nemzetközi válaszok egyben az államok nemzeti ellenálló képességének tesztjeként is értelmezhetők. A szerző bizonyítja, hogy a fegyveres erők bevonása az ilyen típusú kihívások kezelésébe megkerülhetetlen, valamint állást foglal a nemzeti ellenálló képesség fejlesztésének szükségessége mellett.

Információk a szerzőről

Dr. Kádár Pál dandártábornok

a Miniszterelnöki Kormányiroda vezető kormányfőtanácsosa, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke, a HM korábbi közigazgatási államtitkára

Hivatkozások

_1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról. Magyar Közlöny, 2020/16. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/13285bbde75a626ff044ec795e70a6ee5d700b29/megtekintes

_1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1101.KOR&dbnum=1

_131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300131.kor

_1999. évi I. törvény a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900001.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D7

_40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről. Magyar Közlöny, 2020/39. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6ddbac40c788cb35b5bd5a5be4bb31294b59f9fc/letoltes

_478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről. Magyar Közlöny, 2020/237., 7573. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/8cbd291e418e353982f0af40c3a77d83c5d62fd4/letoltes

A Johns Hopkins University of Medicine adatai. https://coronavirus.jhu.edu/map.html

A Kormány 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról. Magyar Közlöny, 2020/246., 7945–7946. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0d639b4bbdd3c1be42f4b77f89b23f6739b9ee8b/letoltes

Asylum statistics. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

Attacks on health care in the context of COVID-19. WHO, 30. 07. 2020. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/attacks-on-health-care-in-the-context-of-covid-19

Az ellenzéki képviselők felelősségére hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Koronavirus.gov.hu, 2020. 03. 28. https://koronavirus.gov.hu/cikkek/az-ellenzeki-kepviselok-felelossegere-hivta-felfigyelmet-honvedelmi-miniszter

Btk. 337. § Rémhírterjesztés. Büntetőjog.Info. https://buntetojog.info/kulonos-resz/btk-337-%C2%A7-remhirterjesztes/

Covid19: A Tanács a légi és a vasúti közlekedés helyzetét enyhítő intézkedéseket fogadott el. Az EU Tanácsa, Sajtóközlemények, 2020. 05. 05. https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/05/25/covid-19-council-adopts-relief-measures-for-aviation-and-railways/

Deni, John R.: Energy Self-Sufficient Military Installations: Rewards and Obstacles. Energy Security: Operational Highlights, 2013/2., 3–7. NATO Energy Security Centre of Excellence. https://enseccoe.org/data/public/uploads/2017/02/esoh-201302.pdf

Erőszakba torkollott a lezárások elleni tüntetés Németországban. Szabad Európa, 2020. 11. 08. https://www.szabadeuropa.hu/a/eroszakba-torkollott-a-lezarasok-elleni-tuntetes-nemetorszagban/30937032.html

Farkas Ádám: Gondolatok a koronavírus-járvány és a védelmi, biztonsági szabályozás kölcsönhatásairól. Belügyi Szemle, 2020/5., 9–22. https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/3377/3867; DOI:10.38146/BSZ.2020.5.1

Farkas György: Ukrajnában napi 20-30 ezer új beteg is lehet. 24.hu, 2020. 11. 17. https://24.hu/kulfold/2020/11/17/ukrajnaban-napi-20-30-ezer-uj-beteg-is-lehet/

Hódos László: A hibrid konfliktusok felívelési szakasza, avagy a fenyegetés észlelésének, megelőzésének és kezelésének nemzetbiztonsági aspektusai. Honvédségi Szemle, 2020/4., 49–64. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/89; DOI: 10.35926/HSZ.2020.4.4

Illegális migráció alakulása – heti bontásban. Rendőrség. http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/illegalis-migracio-alakulasa

Industry Losses to Top $84 Billion in 2020. IATA Press release No. 50, 09. 06. 2020. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-06-09-01/

Keszely László: Hibrid hadviselés és nemzeti ellenálló képesség (resilience), avagy átfogó megközelítés újratöltve. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2018/1., 29–62. http://www.hadijog.hu/wpcontent/uploads/2018/08/Katonai-Jogi-%C3%A9s-Hadijogi-Szemle-2018_1.pdf

Koronavírus: a szlovák rendőrség vízágyúval és könnygázzal verte szét a szigorítások ellen tüntetőket. Portfolio, 2020. 10. 17. https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201017/koronavirus-a-szlovak-rendorseg-vizagyuval-es-konnygazzal-verte-szet-a-szigoritasok-ellen-tuntetoket-453368

Koronavírus: Rómában is utcai harcba torkolltak a tüntetések a szigorítások ellen. Portfolio, 2020. 10. 25. https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201025/koronavirus-romaban-is-utcai-harcba-torkolltak-atuntetesek-a-szigoritasok-ellen-454314

Kristof, Peter: Erőszakos tüntetések a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen. EuroNews, 2020. 11. 01. https://hu.euronews.com/2020/11/01/eroszakos-tuntetesek-a-koronavirus-jarvany-miattikorlatozasok-ellen

NATO’s approach to countering disinformation: a focus on COVID-19. NATO E-Library, 17. 07. 2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm

Resilience and Article 3. NATO E-Library, 16. 11. 2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm

Roepke, Wolf-Diether – Thankey, Hasit: Resilience – the first line of defence. NATO Review, 27. 02. 2019. https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/02/27/resilience-the-first-line-of-defence/index.html

T/13647. számú törvényjavaslat Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról. https://www.parlament.hu/irom41/13647/13647.pdf

Tájékoztató oldal a koronavírusról. https://koronavirus.gov.hu/

Megjelent
2021-03-03
Rovat
Fókuszban