Közigazgatás, védelmi és biztonsági igazgatás, katonai igazgatás – Fókuszban a területi védelmi bizottságok és a kormányzás folyamatosságának összefüggései

Szerzők

  • Kádár Pál dandártábornok

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.2

Kulcsszavak:

védelmi és biztonsági igazgatás, reziliencia, területi védelmi bizottságok

Absztrakt

2022 novemberében alapjaiban megújult a védelmi és biztonsági igazgatás rendszere, amelyen belül a területi védelmi bizottságok szerepe továbbra is meghatározó. A szerző az igazgatási alapfogalmak tisztázását követően bemutatja a területi védelmi bizottság alapvető feladatrendszerét, rámutat ezek kimagasló jelentőségére a nemzeti ellenálló képesség fenntartása, fejlesztése és a katonai műveletekkel való összefüggés kapcsán.

Információk a szerzőről

Kádár Pál dandártábornok

a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója (ORCID: 0000-0002-6579-1371)

Hivatkozások

• Baán Mihály et al.: Magyarország védelmi igazgatása a közigazgatás új környezetében. In: Isaszegi János (szerk.): Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2014, 74–101.

• Polgár Miklós: A védelmi bizottságok működése, jogszabályi háttere veszélyhelyzet idején. Magyar Rendészet, 2014/4.

• Takács Péter: Az állam fogalma. In: Smuk Péter (szerk.): Alkotmányjog I., Alkotmányos fogalmak és eljárások. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2014.

• Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása.

• Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása.

• 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól.

• 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív örzs felállításáról.

• 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről.

• 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről.

• 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról.

• 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről.

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről.

• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

• 2021. évi XCIII. törvény védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról.

• 2021. évi CXXI. törvény az egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról.

• 2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről.

• 2022. évi VII. törvény az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról.

• 2022. évi XXI. törvény a honvédelmi adatkezelésekről.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-02-28

Hogyan kell idézni

Kádár, P. (2024). Közigazgatás, védelmi és biztonsági igazgatás, katonai igazgatás – Fókuszban a területi védelmi bizottságok és a kormányzás folyamatosságának összefüggései. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(1), 17–25. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.2

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés