Ludovikás hagyományok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

  • Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Kulcsszavak: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika felújítása, Ludovika Egyetemi Campus, ludovikás hagyományok, Magyar Örökség díj

Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) létrehozása 2010-ben kezdődött. A tisztképzés rendszerének korszerűsítése során a honvédelmi miniszter 2010. július 1-jei hatállyal miniszteri biztost,1 a rektor jogkörében eljáró főtitkárt nevezett ki a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem élére, valamint 2011. február 1-jén létrejött az MH Ludovika Zászlóalj. 2012. január 1-jén megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ezen belül a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. A szerző tanulmányában részletesen áttekinti az egyetemnek otthont adó épületegyüttes átalakítását, felújítását, és láttatja, miként élnek tovább az egykori ludovikás hagyományok az új Ludovika Campuson.

Információk a szerzőről

Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes , Nemzeti Közszolgálati Egyetem

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Műveleti Támogató Tanszék egyetemi tanára, a Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagja

Hivatkozások

_1000 év törvényei. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torvenyei

_104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14044.pdf

_1278/2010. (XII. 15.) Korm. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK10190.pdf

_2011. évi XXXVI. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100036.TV

_44/2011 (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról. http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2011/6.pdf

_68/2010. (VII. 1.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről. http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2010/11.pdf

A Hadtörténelmi Levéltár katonai tanintézeti iratainak repertóriuma 1740–1980. Signifer, Budapest, 2004.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának 2014. évi beszámolója. Szenátusi előterjesztés, Budapest, 2014.

A Ludovika főépület. https://ludovika-campus.uni-nke.hu/a-campus-projekt/a-projekt-elemei/ludovika-foepulet

A múzeum története. http://www.nhmus.hu/hu/rolunk/muzeum_tortenete

Bazala Csaba – Siposné Kecskeméthy Klára: Tolnay Dezső élete és munkássága. Honvédségi Szemle, 2015/143. (6).

Budapest Építészeti Nívódíj. http://tinyurl.hu/ohDN/

Csáky Imre: A Ludovika Akadémia vármegyecímerei. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

Csepelyi Rudolf: A katonák hazatértek – Riport és beszélgetés Pénzes János szkv. hegyivadász hadnaggyal. Magyar Élet, 1992. augusztus 20.

Dezséri Bachó László: A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története. Budapest, 1930.

Honvéd Hagyományőrző Egyesület 1990–2015 – Negyedszázad a honvéd hagyományőrzésért. Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Budapest, 2015.

Korsós Zoltán – Horváth Csaba: A Magyar Természettudományi Múzeum rövid története. Magyar Múzeumok, 1996/4(2.).

Ludovika volt, van és lesz – Történelmi emlékhely lett a Közszolgálati Egyetem főépülete. http://jozsefvaros.hu/egyetemvaros/1913/tortenelmi-emlekhely-lett-a-kozszolgalati-egyetem-foepulete

Dr. Mathia Károly: A köz- és magángyűjteményekből elhurcolt művészeti alkotások ügyei miniszteri biztosának készített feljegyzés. Kézirat, 1947. április 19., Nyt. 178/1947.

Dr. vitéz Mosonyi Sándor: Adatok a Ludovika Akadémia kápolnájának történetéhez. Ludovikás Levente, XIII. évf. (1934).

Ötödik évfordulóját ünnepli a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. http://jozsefvaros.hu/hir/4607/otodik-evfordulojat-unnepli-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem

Rada Tibor (szerk.): A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története (1830–1945). I. Calgary–Budapest, 1998/2001.

Raoul Wallenberg Szakgimnázium és Szakközépiskola honlapja. http://www.r-wallenberg.hu/kezdo.html.

Siposné Kecskeméthy Klára: A katonai felsőoktatás és a tiszthelyettesképzés/altisztképzés elmúlt negyedszázada. In: Földesi Ferenc – Isaszegi János – Kiss Zoltán (szerk.): A Magyar Honvédség negyedszázada – A rendszerváltástól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2016.

Siposné Kecskeméthy Klára: Honvédtisztképzés a Ludovika Akadémián. In: Anka László – Hollósi Gábor – Tóth Eszter Zsófia – Ujváry Gábor (szerk.): Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. I. Veritas Történetkutató Intézet – Magyar Napló, Budapest, 2016.

Siposné Kecskeméthy Klára – B. Kalavszky Györgyi: A Ludovika. HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., 2011.

Siposné Kecskeméthy Klára – B. Kalavszky Györgyi: A Ludovika egykor és most. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 2018.

Siposné Kecskeméthy Klára – B. Kalavszky Györgyi: Dr. Mathia Károly a katonai nevelőtanár, a zenetudós, a „reneszánsz ember”, a polihisztor. Életrajzi vázlat. Honvédségi Szemle, 2013/141. (6).

Szalay Tihamér: Átadták a Ludovika főépületét. http://epiteszforum.hu/atadtak-a-ludovika-foepuletet

Szilágyi András: Újra a régi az új – A Kossuth téren az eredeti Kossuth szobor – exkluzív összeállítás. http://nullahategy.hu/ujra-a-regi-az-uj-a-kossuth-teren-az-eredeti-kossuth-szobor-exkluziv-osszeallitas/

Szöőr Ádám: Egy szent hely a Ludovikán. A Ludovika-kápolna története. Bonum Publicum, 6. sz. (2015), 44–45. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/bonum-publicum-2015-junius.original.pdf

Újraavatták a Kossuth Lajos-emlékművet Budapesten. https://www.hirado.hu/2015/03/03/kossuthemlekmuvet-avatnak-a-kossuth-teren/

Vajay Tibor: A Magyar Királyi Honvédség szellemiségének hagyományából. Magánkiadás, Kaposvár, 2007.

Megjelent
2020-10-30