A NATO 2030 jelentés – stratégiai prioritások új megközelítésben

Szerzők

  • Siposné Kecskeméthy Klára ezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.4.1

Kulcsszavak:

Hármak Bizottsága, Harmel-jelentés, NATO 2030 jelentés, Berlini Partnerségi Csomag, Mediterrán Párbeszéd, Isztambuli Együttműködési Kezdeményezés

Absztrakt

A NATO 2030 jelentés szerint a Szövetségnek az elkövetkező évtizedben a mainál egy sokkal összetettebb stratégiai környezethez kell alkalmazkodnia. Ezt az időszakot a rendszerszintű rivalizálás visszatérése, Oroszország és Kína felemelkedése, valamint a feltörekvő és diszruptív technológiák (EDT1) növekvő szerepe jellemzi, ugyanakkor fokozott transznacionális fenyegetésekkel és kockázatokkal is szembe kell néznie.
A NATO 2030 jelentés jó lehetőséget nyújt a Szövetség folyamatos megújulási képességének és a változó világhoz való alkalmazkodásának áttekintésére. A tanulmányban a szerző a NATO 2030 jelentés stratégiai prioritásait, illetve a Szövetség partnerkapcsolataira vonatkozó ajánlásait is értékeli. A NATO partnerségi kezdeményezések (Partnerség a Békéért, Mediterrán Párbeszéd, Isztambuli Együttműködési Kezdeményezés, Partnerek a Világban) kulcsfontosságú eszközei a kooperatív biztonság megteremtésének és a partnerekkel való együttműködésnek.

Információk a szerzőről

Siposné Kecskeméthy Klára ezredes

egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Hivatkozások

Active engagement in cooperative security: a more efficient and flexible partnership policy. http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_04/20110415_110415-Partnership-Policy.pdf

Az Észak-atlanti Szerződés. Washington DC, 1949. április 4. NATO E-Library. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=hu

Defence Expenditure of NATO countries (2013–2020). 21. 10. 2020. NATO Press Release, Communique PR/CP(2020)104, 21. 10. 2020. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/10/pdf/pr-2020-104-en.pdf

Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead. The Economist, 07. 11. 2019. https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead

Gazdag Ferenc: Az első negyven év. A NATO 1949–1989 között. In: Dunay Pál – Gazdag Ferenc: Az Észak-atlanti Szerződés szervezete – Tanulmányok és dokumentumok. Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, Budapest, 1997, 21–55.

Globális reformokra készül a NATO Donal Trump „korszaka” és a megjegyzések után? Karpat.in.ua, 02. 12. 2020. http://politic.karpat.in.ua/?p=14856&lang=hu

Information on defence expenditures. NATO E-Library, 16. 03. 2021. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm?selectedLocale=en

Kamp, Karl-Heinz – Reisinger, Heidi: NATO’s partnership after 2014: Go West! Research Paper No. 92. NATO Defence College, Rome, 2013. https://www.files.ethz.ch/isn/164202/rp_92.pdf

Káncz Csaba: Így kerüli meg hazánkat a NATO és az EU – betelt a pohár. Privátbankár, 2020. 12. 04. https://privatbankar.hu/cikkek/makro/igy-keruli-meg-hazankat-a-nato-es-az-eu--betelt-a-pohar.html

Larsen, Kristian Knus: Unfolding Green Defense – Linking green technologies and strategies to current security challenges in NATO and the NATO member states. Centre for Military Studies, 12. 2015. https://cms.polsci.ku.dk/publikationer/unfolding-green-defense/Undfolding_Green_Defense_CMSrapport.pdf

Masala, Carlo – Saariluoma, Katariina: Renewing NATO’s Partnerships: Towards a Coherent and Efficient Framework. Forum Paper Series, No. 1, 06. 2006. NATO Defense College, Rome. http://www.ndc.nato.int/download/publications/fp_01.pdf

NATO 2030: United for a new era – Analysis and recommendations of the Reflection Group appointed by the NATO Secretary General. Brussels, 25. 10. 2020. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf

NATO and its partners become smarter on energy. NATO E-Library, 07. 04. 2015. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_118657.htm

Reflections on the status and future of the transatlantic alliance > Security & Defence Agenda. 10. 06.2011. https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede190911robertgates_/sede190911robertgates_en.pdf

Remarks by Donald Trump, President of the United States at the dedication of the 9/11-Article 5 Memorial. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/audio/audio_2017_05/20170525_170525f.mp3

Remek Éva: Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet: párbeszéd Vancouvertől Vlagyivosztokig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16174/Remek_EBESZ_t%F6rdelt.pdf?sequence=1

Science for Peace and Security Programme. NATO E-Library, 18. 08. 2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm

Secretary General appoints group as part of NATO reflection process. NATO E-Library, 31. 03. 2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174756.htm

Fókuszban HSz 2021/4. Simon, Jeffrey: Partnership for Peace: Charting a Course for a New Era. Strategic Forum, No. 206.03. 2004. https://www.hsdl.org/?view&did=448166

Siposné Kecskeméthy Klára: History of the NDC. Academic and Applied Research in Military Science, Vol. 4, Issue 3, 2005, 463–474.

Siposné Kecskeméthy Klára: Mediterráneum: átalakuló NATO-partnerség. In: Molnár Anna – Komlósi Orsolya (szerk.): Az Európai Unió mediterrán térséggel összefüggő kapcsolata – Párbeszédek és konfliktusok. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019, 205–229. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13032/Web_PDF_Az%20EU_mediterran_terseggel_osszefuggo_kapcsolata.pdf?sequence=1

Siposné Kecskeméthy, Klára: Milestones – NATO adaptation to changing security environments. Právo a bezpečnosť, číslo 3. ročník 2018, 183–192. https://www.vske.cz/data/ke_stazeni/pravo_a_bezpecnost/Pravo_a_bezpecnost_3-2018.pdf

Siposné Kecskeméthy Klára: Partnerség a békéért – 20 év tapasztalatai. In: Kiss Petra – Zsolt Melinda (szerk.): NATO Partnerség 2014 – A szövetségi partnerségi programok múltja, jelene és jövője. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014, 21–52. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/8591/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y

Szenes Zoltán – Siposné Kecskeméthy Klára: NATO 4.0 and Hungary; 20 years of membership,30 years of cooperation. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2019.

The Harmel Report: full reports by the rapporteurs on the future tasks of the Alliance. http://www.bits.de/NRANEU/nato-strategy/Harmel_Report_complete.pdf

Transcript: Donald Trump on NATO, Turkey’s Coup Attempt and the World. The New York Times, 21. 07. 2016. https://www.nytimes.com/2016/07/22/us/politics/donald-trump-foreign-policy-interview.html;

Wagner Péter (szerk.): Miként értékeljük a NATO 2030 jelentését? Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2021/3. https://kki.hu/wp-content/uploads/2021/02/41_2021_03_NATO_2030.pdf

Wales Summit Declaration – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales. NATO E-Library, 05. 09. 2014. http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-12

Hogyan kell idézni

Siposné Kecskeméthy, K. (2021). A NATO 2030 jelentés – stratégiai prioritások új megközelítésben. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(4), 3–16. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.4.1

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban