Czetz János nyomában Argentínában

  • Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes NKE Hadtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: Czetz János, Juan Fernando Czetz, 1848–1849-es forradalom és szabadságharc, Buenos Aires, Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Militar de la Nación, El Palomar

Absztrakt

Czetz János – Juan Fernando Czetz (1822–1904), az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyisége, az erdélyi hadsereg vezérkari főnöke és ideiglenes főparancsnoka a világosi fegyverletétel után külföldre menekült, és több mint négy évtizeden keresztül élt Argentínában. A Colegio Militar de la Nación katonai oktatási intézmény alapítója és első parancsnoka volt. Czetz János, aki példaértékű eltökéltséget mutatott, bárhová vetette is a sors, két országban nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Argentínában általános tiszteletnek örvend, személye országokat, kontinenseket és népeket köt össze, hiszen kapocs Magyarország és Argentína között, valamint a székelyek, az örmények és az argentinok között is.

Információk a szerzőről

Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes, NKE Hadtudományi Doktori Iskola

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Műveleti Támogató Tanszék egyetemi tanára, a Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagja

Hivatkozások

Anderle Ádám: A modern argentin hadsereg létrejöttének kérdéséhez: Czetz János. Hadtörténelmi Közlemények, 17. évf. 1970/2., 225‒233.

Balázs Dénes (szerk.): Magyar utazók lexikona. Panoráma Kiadó, Budapest, 1993.

Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc örmény hősei. Országos Örmény Önkormányzat, Budapest, 1995.

Budai Merza Pál: Egy irodalmár és térképész honvédtábornok. Az európai migráció – 2. rész. Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, VIII. évf. 2004/89‒90.

Budai Merza Pál: Egy irodalmár és térképész honvédtábornok. Argentína, az új haza – 3. rész. Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, VIII. évf. 2004/91.

Buenos Aires, Argentina Metro Area Population 1950–2020. https://www.macrotrends.net/cities/20058/buenos-aires/population

Czetz János: Emlékezéseim. Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, Budaörs, 2001.

Czetz János: Utazás Spanyolországban. Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, Budaörs, 2004.

Csikány Tamás: Két ország katonatudósa: Czetz János. Új Honvédségi Szemle, 59. évf. 2005/2., 100‒105.

Druetta, Guillermo Ariel: La educación académica militar en el Colegio Militar de la Nacion, durante el periodo 1870–1895. (Trabajo final de Licenciatura en Educación.) ESG, Buenos Aires, Argentina, 2009.

Espora, Juan Manuel: Recuerdos del Colegio Militar de la Nación. Imprenta Didot, Buenos Aires, 1904.

Ferenczy Lóránt: Magyar Harcosok Bajtársi Közössége argentínai „Czetz János” főcsoportjának történetéről – 1. rész: 1949‒1975. Bajtársi Híradó, LXIV. évf. 2013/541. http://www.lamoszsz.org/argentina_MHBK.html

House Joint Resolutions 108, 1171. In: Congressional Record: Proceedings and Debates of the 85th Congress, First Session, Congress, Volume 103, Part 13. January 3, 1957 to August 30, 1957. United States Government Printing Office, Washington, 1957.

Kecskeméthy, Klára Siposné: Two lives in two countries – 195th anniversary of the birth of János Czetz. Vojenské Reflexie, Ročník XII. Číslo 2/2017, 68–80.

Kedves Gyula: Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka. Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, Budapest, 1996.

Kedves Gyula: Két nemzet hőse. Magyar Honvéd, XV. évf. 2004/36., 16–17.

Magyar emlékek nyomában: Fabriczy Kováts Mihály – Washington, Charleston. Ma7, 2017. 08. 28. https://ma7.sk/kozelet/magyar-emlekek-nyomaban-fabriczy-kovats-mihaly-n-washington-charleston

Messik Miklós: Gidófalvától Buenos Airesig. Száz éve halt meg Czetz János. Honismeret, XXXII. évf. 2004/6., 10‒14.

Nagy Miklós Mihály: Negyvennyolcas katona utazónk, a pampa felfedezője: Czetz János. A Földrajz Tanítása, 6. évf. 1998/3‒4., 29‒37.

Násztor Péter: Czetz János munkássága és öröksége Argentínában. Kézirat, 2018.

Petri Edit: Czetz János. Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, Budapest, 1991.

Podestá, Miguel Ángel: Corazones de patrio sentir, Relatos y testimonios de una historia sesquicentenaria 1869–2019. Editorial Universtaria del Éjercito, Buenos Aires, 2019.

Póka-Pivny Aladár–Zachar József: Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse. Kováts Mihály ezredes élete 1724–1779. Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982.

Sasi Nagy Istvánné Betegh Klarissza: Czetz János (gazdag) életének eseményei – I. rész. Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, II. évf. 1998/18. http://epa.oszk.hu/01400/01440/00018/

Sasi Nagy Istvánné Betegh Klarissza: Czetz János (gazdag) életének eseményei – II. rész. Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, II. évf. 1998/19. http://www.magyarormeny.hu/uploads/file/fuzetekfileok/Fuzetek19-1998-szept.doc

Siposné Kecskeméthy Klára: Két életút, két hazában, 194 éve született Czetz János. Hadtudomány, XXVI. évf. 2016/3‒4., 131–144. DOI: 10.17047/HADTUD.2016.26.3-4.131

Szabó László: Czetz tábornok: a lélek nem alszik ki. In: Uő: Magyar múlt Dél-Amerikában (1519–1900). Budapest, Európa Kiadó, 1982, 182–261.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 2. kötet. Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkereskedése, Budapest, 1891. http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/

Texas University Map Collection. http://legacy.lib.utexas.edu/maps/americas/southamerica.jpg

The Amecian Hungarian Federation. http://www.americanhungarianfederation.org/news_michael_kovats_200thAnniversary.htm

Theész János: Czetz János, Argentína térképezője. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 9. évf. 1991/10., 62‒63.

Torbágyi Péter: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az első világháború előtt. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2009. http://mek.niif.hu/07500/07571/07571.pdf

World Population Review. http://worldpopulationreview.com/countries/argentina-population/

https://thetruesize.com

https://www.colegiomilitar.mil.ar/esp/el-colegio-militar_el-escudo.html

Megjelent
2020-09-22
Hogyan kell idézni
Siposné Kecskeméthy, K. (2020). Czetz János nyomában Argentínában. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(5), 120-129. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.5.10