Fenntartható fejlődés és környezeti fenntarthatóság a fokozódó társadalmi energiaínség tükrében

Szerzők

  • Szilágyi Tibor ezr.

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.4.5

Kulcsszavak:

éghajlatváltozás, energiabiztonság, fenntartható fejlődés, környezetbiztonság, megújuló energiaforrások

Absztrakt

Civilizációnk nagymértékben energiafüggővé vált, a fenntarthatóság egyik kritikus aspektusává lépett elő a szükséges energia újszerű módon való biztosítása a társadalom és a gazdaság működtetése érdekében. A fenntartható fejlődés egyik alapfeltétele a zéró kibocsátású gazdaság elérése, mely legalább olyan mértékben befolyásolhatja civilizációnk fejlődését, mint egykor az ipari forradalmak, illetve napjainkban a digitalizáció. A tanulmány az energiabiztonság és a fenntarthatóság rövid és hosszú távú összefüggéseit vizsgálja.

Hivatkozások

• 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1163.KOR&txtreferer=00000001.txt

• 1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról. Magyar Közlöny, 2021/199., 5069–5084. https://njt.hu/jogszabaly/2021-1393-30-22

• Bordoff, Jason – O’Sullivan, Meghan L.: Green Upheaval – The New Geopolitics of Energy. Foreign Affairs, 30. 11. 2021. https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-11-30/geopolitics-energygreen-upheaval

• Bordoff, Jason – O’Sullivan, Meghan L.: How Governments will transform Energy Markets. Foreign Affairs, 07. 06. 2022. https://www.foreignaffairs.com/articles/energy/2022-06-07/markets-newenergy-order?check_logged_in=1

• Brockway, Paul E. – Brand-Correa, Lina I. – Hardt, Lukas – Owen, Anne: Estimation of global final-stage energy-return-on-investment for fossil fuels with comparison to renewable energy sources. Nature Energy vol. 4, 2019, 612–621. https://www.nature.com/articles/s41560-019-0425-z

• Buzan, Barry: New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. International Affairs 67./3. Oxford University Press, Oxford, 1991, 431–451. https://www.jstor.org/stable/pdf/2621945.pdf?refreqid=excelsior%3A16e94f415f257847dc0242bde2208013; DOI: 10.2307/2621945

• Dannreuther, Roland: International Security. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2016.

• Detraz, Nicole – Betsill, Michele M.: Climate Change and Environment Security: For Whom the Discourse Shifts. International Studies Perspectives. International Studies Association, 2009, 303–320.

• Fodor Péter: A NATO és energiabiztonság. Hadmérnök, 2009/3., 168–179. http://www.hadmernok.hu/2009_3_fodor.pdf

• Dr. Halász László – Dr. Földi László: Környezetbiztonság. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Budapest, 2014.

• Hall, Charles A. S.: Energy Return on Energy Investment – A Unifying Principle for Biology, Economics, and Sustainability. Lecture Notes in Energy 36., Springer, Heidelberg, Germany, 2017. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-47821-0

• NATO 2022 Strategic Concept. NATO HQ, Brussels, 2022. https://www.nato.int/strategic-concept/index.html

• Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 1987. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

• Report on the implementation of the European Security Strategy. DGF Communication/Publications, Brussels, 2009. https://www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf

• Science & Technology Trends 2020–2040 Exploring the S&T Edge. NATO Science & Technology Organisation, Brussels, 2020. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf

• Szanyi Miklós: Műszaki fejlődés és a hosszú távú gazdasági ciklusok. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, Budapest, 2018. https://mek.oszk.hu/20300/20386/20386.pdf

• Szilágyi Tibor: Honvédelem és természetvédelem. A Honvédelmi Minisztérium részvétele a LIFE projektekben. Hadmérnök, 17. évf. 2022/2., 171–186. DOI: 10.32567/hm.2022.2.12

• Szilágyi Tibor: Környezet? Biztonság! A Honvédelmi Minisztérium 2014–2020-as időszaki környezeti és energiahatékonysági célú nemzeti és európai uniós társfinanszírozású fejlesztései. Honvédségi Szemle, 150. évf. 2022/4., 73–93. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/855/817; DOI: 10.35926/HSZ.2022.4.6

• Szilágyi Tibor: Tervezés-fejlesztés-védelem. A környezetgazdálkodás eszközrendszerének alkalmazása a Honvédelmi Minisztérium 2014–2020-as időszaki környezeti és energiahatékonysági célú nemzeti/EU társfinanszírozású fejlesztési projektjeiben. In: Földi László (szerk.): Szemelvények a katonai műszaki tudományok eredményeiből III. Hallgatói kötet. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022, 385–398.

• World Energy Outlook 2022. International Energy Agency, Paris, 2022. https://iea.blob.core.windows.net/assets/830fe099-5530-48f2-a7c1-1f35d510983/WorldEnergyOutlook2022.pdf

• Zimmermann, Anette – Markannen, Aappo – Tratz-Ryan, Bettina – Anderson, Ed – Cozza, Roberta – Goodness, Eric – Wheatley, Lauren – Jones, Lloyd – Xiang, Milly – Ray, Bill – Srinivasan, Shridhar – Watt, Sarah – Kandaswamy, Rajesh – Golden, Svetlana: Emerging Technologies and Trends Impact Radar: Environmental Sustainability. Gartner, 04. 04. 2022. https://www.gartner.com/en/documents/4013224

• Zsolt Melinda: A védelmi szféra zöldítése – nemzetközi kitekintés. Felderítő Szemle, XVI. évf. 2017/3–4., 188–201. https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2017-3-4.pdfzso

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-05

Hogyan kell idézni

Szilágyi, T. (2023). Fenntartható fejlődés és környezeti fenntarthatóság a fokozódó társadalmi energiaínség tükrében. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(4), 64–78. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.4.5

Folyóirat szám

Rovat

Logisztika