A tengerek biztonságáról, különös tekintettel a Guineai-öböl térségére

  • Nagy Imre őrmester MH Altiszti Akadémia
Kulcsszavak: tengeri terrorizmus, kalózkodás, Niger-delta-felkelés, Afrika Integrált Tengeri Stratégiája 2050, Yaoundéi Egyezmény

Absztrakt

A tengeri közlekedés és szállítás biztonsága – különösen Afrika viszonylatában – látszólag távol eshet a magyar közérdeklődéstől, valamint a rend- és honvédelmi szervezetek mindennapos feladataitól. A déli iránnyal is bíró nemzeti kül- és külgazdasági politika, illetve Magyarország NATO- és EU-tagsága miatt is azonban immár szélesebb keretben kell biztonságunkat értékelni. Az interdependencia és a globalizáció korában a földrajzilag távoli térségekben zajló folyamatokat is érdemes figyelemmel kísérni és elemezni, hogy időben adekvát válaszlépések születhessenek, ha szükséges. A Guineai-öböl az elmúlt években a legveszélyesebb területté vált a kalózkodás szempontjából, de a szervezett bűnözői tevékenység és kábítószer-csempészet mértéke és társadalmi beágyazottsága is aggasztó – mivel összefüggenek és táplálják a Nigériában és a Száhel övezetben működő, az itteni államok működőképességét aláásó szélsőséges szervezetek harcát. A Maliban növekvő szerepet vállaló Magyar Honvédség szempontjából sem mellékes, hogy ezek a csoportok a forrásaiktól elszigetelődjenek, marginalizálódjanak, ezzel pedig a tartós rendezéshez szükséges biztonsági feltételek megteremtődjenek.

Információk a szerzőről

Nagy Imre őrmester, MH Altiszti Akadémia

kiképző altiszt (MH Altiszti Akadémia Nemzetközi Kiképző Alosztály)

Hivatkozások

Africa’s Integrated Maritime Strategy 2050 (AIMS 2050). African Union, 2012. https://cggrps.com/wp-content/uploads/2050-AIM-Strategy_EN.pdf

Africa Maritime Law Enforcement Partnership (AMLEP) Program. United States Africa Comand. https://www.africom.mil/what-we-do/security-cooperation/africa-maritime-law-enforcementpartnership-amlep-program

Andritsos, Fivos: Port Security & Access Control – A systemic approach. Conference Paper, 07. 2013. https://www.researchgate.net/profile/Fivos_Andritsos/publication/249009738_Port_Security_Access_Control_a_Systemic_Approach/links/00b7d51e287817956d000000/Port-Security-Access-Controla-Systemic-Approach.pdf

Bálint Tamás – Zsitkó Mariann: A Niger-delta Felszabadítási Mozgalom (MEND). In: Kiss Álmos Péter (szerk.): Afrikai terrorista és szakadár szervezetek. HVK Tudományos Kutatóhely – NKE, Budapest, 2016, 319–339.

Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy, Armed Robbery against Ships and Illicit Maritime Activity in West and Central Africa. 25. 06. 2013. http://www.imo.org/en/OurWork/Security/WestAfrica/Documents/code_of_conduct%20signed%20from%20ECOWAS%20site.pdf

Dirk, Steffen: A Niger Delta militant group declares war on the Nigerian Navy. Center for International Maritime Security, 30. 04. 2016. http://cimsec.org/niger-delta-militant-group-declares-war-nigeriannavy/24958

Dirk, Steffen: West African navies coming of age? Center for International Maritime Security, 07. 03 2016. http://cimsec.org/coming-of-age-of-the-west-african-navies/22919

EU Maritime Security Factsheet: The Gulf of Guinea. EU External Action, 29. 10. 2018. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52490/eu-maritime-security-factsheet-gulf-guinea_en

European Union Maritime Security Strategy. Council of the European Union, 24. 06. 2014. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202014%20INIT

Four Dead, Three Kidnapped in Nigerian Pirate Attack. The Maritime Executive, 05. 01. 2020. https://www.maritime-executive.com/article/four-dead-three-kidnapped-in-nigerian-pirate-attack

Goodman, Amy: Analysis: Somalia Piracy Began in Response to Illegal Fishing and Toxic Dumping by Western Ships off Somali Coast. Democracy Now, 14. 04. 2009. https://www.democracynow.org/2009/4/14/analysis_somalia_piracy_began_in_response

Greenberg, Michael D. – Chalk, Peter – Willis, Henry H. – Khilko, Ivan – Ortiz, David S.: Maritime Terrorism – Risk and Liability. RAND Corporation, 2006. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2006/RAND_MG520.pdf

Implementing sustainable maritime security measures in West and Central Africa. IMO, 01. 2014. http://www.imo.org/en/OurWork/Security/WestAfrica/Documents/IMO%20WCA%20strategy%20January%202014.pdf

Konotey-Ahulu, Olivia: Pirates Now Prefer Human Hostages Over Ships And Cargo. Bloomberg, 20. 12. 2019. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-20/pirates-now-prefer-human-hostagesover-ships-and-cargo

Kozera, Aleksander Cyprian: Black Holes of Insecurity – The North of Mali. In: Besenyő János – Marsai Viktor (eds.): The Dynamics of Conflicts in Africa in the Early 21st Century. Dialóg Campus, Budapest, 2018, 43–61. https://www.researchgate.net/profile/Janos_Besenyo/publication/329626002_The_Dynamics_of_Conflicts_in_Africa_in_the_Early_21st_Century/links/5c1279ee4585157ac1c05575/The-Dynamics-of-Conflicts-in-Africa-in-the-Early-21st-Century.pdf

Lengyel Tamás (szerk.): Közlekedésföldrajz. http://geografus.elte.hu/web/tananyag/3/ipar/gy/kozlfoldrajz.pdf

Memorandum of Understanding on the Establishment of a Sub-Regional Integrated Coast Guard Function Network. https://iea.uoregon.edu/treaty-text/2008-mousubregionalcoastguardnetworkwestcentralafricaentxt

Østensen, Åse Gilje – Brady, Sheelagh – Schütte, Sofie Arjon: Capacity building for the Nigerian Navy: Eyes wide shut on corruption? U4 Issue 2018:4. Anti-corruption Resource Centre. https://www.u4.no/publications/capacity-building-for-the-nigerian-navy-eyes-wide-shut-on-corruption.pdf

Piracy and Armed Robbery against Ships, Annual Report, 01. January – 31. December 2006. ICCIMB. https://www.icc-ccs.org/reports/2006_Annual_IMB_Piracy_Report.pdf

Piracy and Armed Robbery against Ships, Annual Report, 01. January – 31. December 2018. ICC-IMB. https://www.icc-ccs.org/reports/2018_Annual_IMB_Piracy_Report.pdf

Piracy and Armed Robbery against Ships, Annual Report, 01. January – 31. December 2019. ICCIMB. https://www.icc-ccs.org/reports/2019_Annual_Piracy_Report.pdf

Piracy and Armed Robbery Against Ships, Report for the Period. 01. January – 31. December 2019. ICC-IMB. https://www.icc-ccs.org/reports/2019_Annual_Piracy_Report.pdf

Review of Maritime Transport 2018. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf

Rodrigue, Jean-Paul: Maritime Routes and Strategic Passages. In: Jean-Paul Rodrigue: The Geography of Transport Systems. Routledge, New York, 2020. https://transportgeography.org/wp-content/uploads/Map_Strategic_Passages.pdf

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy. 06. 2016. https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

Starr, Stephen: Maritime Piracy on the Rise in West Africa. Combating Terrorism Center Sentinel, 04. 2014. https://ctc.usma.edu/maritime-piracy-on-the-rise-in-west-africa

Varga Attila Ferenc: Nemzetközi küzdelem a szomáliai kalózkodás ellen. http://mhtt.eu/hadtudomany/2011/2011_elektronikus/2011_e_14.pdf

Megjelent
2021-01-11
Rovat
Nemzetközi tevékenység