Fejezetek a területi katonai igazgatási rendszer történetéből

Az 1939. évi honvédelmi törvény hatálybalépésétől a második világháború befejezéséig

Szerzők

  • Földesi Ferenc ny. ezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.5.9

Kulcsszavak:

1939. évi II. tc., hadkiegészítés, katonai közigazgatás, területi katonai igazgatás

Absztrakt

Ennek a periódusnak az egyik legfontosabb mozzanata a közvetlen katonai ellenőrzés megszűnése, a SZKEB távozása volt Magyarország területéről. Mindez persze nem jelentett azonnali haderőfejlesztési kezdeményezést, sőt a honvédelmi miniszter figyelmez-tetett a rejtési szabályok még szigorúbb betartására.
A rejtési szabályok rendszere – főleg az 1930-as évek elejétől – már nagymértékben gátolta a haderő minőségi és mennyiségi fejlesztését, végül a bledi szerződéssel a honvédelmi vezetés megszabadult ezektől a béklyóktól is. A szerződés aláírásától kezdődően nyíltan is elindulhatott a honvédség fejlesztése.
A területi katonai igazgatás működésének új rendszere, a kiegészítő parancsnokságok meg-alakítása a mérföldkőnek számító, Honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk elfogadásával vette kezdetét. Hatására a területi katonai igazgatás feladat- és szervezeti rendszere letisztult, kialakultak a katonai hatósági jogkörök fokozatai.1 Ezzel együtt az újonnan kialakított hadköteles nyilvántartás rendszere már biztosította a hadsereg egyre növekvő személyi, információs, valamint egyéb, a harc megvívásához szükséges igényeit. Mindezeken túl a területi katonai igazgatás jelentős feladata volt a visszatért országrészek katonai közigaz-gatásának megszervezése és az általuk végzett munka.

Információk a szerzőről

Földesi Ferenc ny. ezredes

a Veszprémi Szemle főszerkesztője

Hivatkozások

_1939. évi II. törvénycikk a Honvédelemről. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93900002.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D42

HL HM 10700/Eln.15.-1940. N-4 A honvédelemről szóló törvény végrehajtására vonatkozó Utasítás, III. rész.

HL HM 16831/M1.ny.-1944.

HL HM 27565/Eln.1a.-1939.

HL HM 381026/5. Hdm.vkf.polg.csop.-1938.

HL HM 39000/Eln.1a.-1939. Szervezési intézkedés az 1939/40. évre.

HL HM 40400/Eln.1a.-1940.

HL HM 41000/Eln.1a-1941.

HL HM 42000/Eln.1a-1942.

HL HM 44610/Eln.1a.-1939.

HL HM 52923/Eln.1a.-1939.

HL HM 5499/M.1a.-1944.

HL HM 60/Főv. kat. közig. 40. VIII. 30.

HM 60000/Eln.1a.-1938. számú szervezési rendelet.

Földesi Ferenc: A közvetlen katonai ellenőrzéstől az új honvédelmi törvényig (1922–1939). Honvédségi Szemle, 2020/1., 114–135. DOI: 10.35926/HSZ.2020.1.9

Földesi Ferenc: Volt egyszer egy hadköteles nyilvántartás… Új Honvédségi Szemle, 2005/11., 10–29.

Dr. Horváth Csaba – Dr. Lengyel Ferenc: A magyar királyi honvédség 1919–1940. ZMNE, Budapest, 2000.

Karay Kálmán: Katonai közigazgatásunk vázlata. In: Mártonffy Károly (szerk.): A mai magyar honvédelmi igazgatás. Állami Nyomda, Budapest, 1943, 323–335.

Náray Antal: Honvédségünk szerepe az erdélyi részek visszaszerzésében. In: Czibur András – Dr. Földessy János – Tábor János (szerk.): Hadak útján 1942. Magyarország Napilap Rt., Budapest, 1942.

Vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban – Összeomlástól összeomlásig. Korona, Budapest, 2001.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-22

Hogyan kell idézni

Földesi, F. (2020). Fejezetek a területi katonai igazgatási rendszer történetéből: Az 1939. évi honvédelmi törvény hatálybalépésétől a második világháború befejezéséig. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(5), 105–119. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.5.9

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem