A magyar határőrség tiszti állománya 1950–1958 között

Szerzők

  • Fórizs Sándor ny. r. ddtbk.

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.4.8

Kulcsszavak:

átszervezések, elbocsájtások, határőrség, határőr tiszt, személyzeti munka

Absztrakt

A publikáció a határőrség tiszti állományának helyzetét mutatja be a vizsgált időszakban. Az olvasó megismerheti az akkori létszámviszonyokat, a sorozatos átszervezések irányait és hatását, az 1956-os események következményeit, a leszereléseket és az elbocsájtásokat, az állomány pótlását. A cikk levéltári dokumentumok alapján feldolgozza a határőrség tiszti személyzeti viszonyainak 1957–58-ban történt stabilizálását.

Információk a szerzőről

Fórizs Sándor ny. r. ddtbk.

(CSc) nyugalmazott egyetemi tanár, az NKE Rendészettudományi Doktori Iskola témavezetője

Hivatkozások

• Baráth Magdolna: Az államvédelem az egységes Belügyminisztériumban. Betekintő, 2010/3. https://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2010_3_barath.pdf

• Czene-Polgár Viktória: „A dolgozó nép hazájának védőkarja.” Rendőrképzés 1945 és 1948 között. In: Szekér Nóra – Kávássy János – Nagymihály Zoltán (szerk.): Utak a Teleki térről. Esszék és tanulmányok a 75 éves M. Kiss Sándor tiszteletére. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018, 61–68. https://library.hungaricana.hu/hu/view/RetorkiKonyvek_034/?pg=0&layout=s

• Czene-Polgár Viktória: „Az intellektuális munkaerő arányszámát emeljük” – Tudásmenedzsment a második világháború utáni rendvédelmi szerveknél. In: Czene-Polgár Viktória – Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, 2018, 59–69. https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Innovacio_elektronizacio_tudasmenedzsment_2018_vegl.pdf

• Deák József: A Belügyi Szemle és az ideológiai háború a helsinki konferenciáig, 1953–1975. In: Parádi József (szerk.): Ünnepi tanulmányok Gáspár László 65. születésnapja tiszteletére. Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, 2015, 57–70. https://docplayer.hu/25930349-G-a-s-p-a-r-l-a-s-z-l-o.html

• Deák József: The Psychological Struggle between East and West as Reflected in the Interior Review up to the European Safety and Cooperation Conference (1953–1975). Prague Papers on the History of International Relations, Vol. 11, Issue 1. Charles University, Prague, 2015. https://www.

infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-6128fd44-6089-4128-a818-163b10700980/content/partDownload/cd887ae5-bb79-34dd-afa9-12669216081e

• Fórizs Sándor: A határőrség és a határőrizet újjászervezése 1956. november 4-ét követően. In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XXII. kötet, 2020, 111–126. http://pecshor.hu/periodika/XXII/forizs.pdf

• Fórizs Sándor: A Honvéd Határőrség hivatásos állományának eltávolítása az ÁVH Határőrség szervezetéből. Hadtudomány, 2021/2., 107–117. http://real.mtak.hu/133974/1/107-117_Forizs-Sandor_2021-2.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2021.31.2.107

• Ritecz György: Az illegális migráció és az EU csatlakozás hatása a magyar határőrizetre. Határőrségi Tanulmányok, 2003/1. különszám.

• Ritecz György: Határőrizet a rendszerváltástól napjainkig. In: Pósán László – Veszprémy László – Boda József – Isaszegi János (szerk.): Őrzők, vigyázzatok a határra! Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2017, 642–673.

• Sallai János: A magyar rendészet története. Rendőrség Tudományos Tanácsa, Budapest, 2019, 136–144.

• Sallai János: Egy idejét múlt korszak lenyomata. A vasfüggöny története. Hanns Seidel Alapítvány, Budapest, 2012, 17–25.

LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

• ÁBTL-4.2-050/1950.ÁVH.V.biz./1 – Az ÁVH vezetőjének 023. sz. parancsa. 1950. október 24. Kajli József áv. ezds. és Beszédes Antal áv. alez. beosztásból történő felmentése.

• ÁBTL-4.2-6-200/1661957/1. „A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 16. számú parancsa. Budapest, 1957. május 12-én.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 9. sz. doboz II/2., II/3., II/5., II/6., II/9. tárgykör, 1. folyószám. „Jelentés a Határőrség és Belső Karhatalom káderhelyzetéről. 1951. III. 5.-én.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1957. év 2. sz. doboz I/2. tárgykör, 1. folyószám. „Személyzeti parancsok. A határőrség országos parancsnokának 071. sz. parancsa.” 1957. április 8.

• MNL OL HOP XIX-B-10 1957. év 2. sz. doboz I/2. tárgykör, 1. folyószám. „Személyzeti parancsok. A határőrség országos parancsnokának 00167. sz. parancsa.” 1957. szeptember 10.

• MNL OL HOP XIX-B-10 1957. év 8. sz. doboz I/4-6. tárgykör, 37. folyószám. „Jelentés a BM. Határőrség Káder Osztályának 1957. évi munkájáról.” 1957. 11. 30.

• MNL OL HOP XIX-B-10 1958. év 11. sz. doboz II/1-9. tárgykör, 1. folyószám. „Munkaterv” határőrség országos parancsnokság személyügyi osztály. 1958. jan. 1-től júl. 30-ig (1958. 01. 08.)

• MNL OL HOP XIX-B-10 1958. év 11. sz. doboz II/1-9. tárgykör, 17. folyószám. „Névjegyzék az 1956. október 23.-a előtt leszerelt tisztekről.” 1958. 10. 18.

• MNL OL HOP XIX-B-10 1958. év 11. sz. doboz II/1-9. tárgykör, 2. folyószám. „Belügyminisztérium Határőrség Országos Parancsnokság” fejrész. „Jelentés.” Tollal hozzáírva „Kollégiumi”.

„A BM. Határőrség tiszti állományának összetételéről, helyzetéről, javaslatok.” 1958. 08. 30.

• MNL OL HOP XIX-B-10 1958. év 11. sz. doboz II/1-9. tárgykör, 3. folyószám. „Jelentés a BM határőrség kádermunkájáról, a tiszti utánpótlás helyzetéről, javaslatok a tiszti hiányok pótlására.” 1958. 07. 10.

• MNL OL HOP XIX- B-10 1957. év 1. sz. doboz I/1. tárgykör, 1. folyószám. „A határőrség országos parancsnokának 0053. sz. parancsa.” 1957. 08. 12. „Fontosabb határőrizeti intézkedések gyűjteménye. 1950–1957.”

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-05

Hogyan kell idézni

Fórizs, S. (2023). A magyar határőrség tiszti állománya 1950–1958 között . Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(4), 111–123. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.4.8

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei