Honvéd–határőr gyakorlatok 1951–1952-ben

Szerzők

  • Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.1.8

Kulcsszavak:

határőrség, határőr-zászlóalj, gyakorlat, zászlóaljszervezet, kiképzés

Absztrakt

A szerző publikációjában a határőrség két, 1951-ben és 1952-ben lezajlott nagyobb honvédségi gyakorlaton történt részvételével foglalkozik levéltári dokumentumok alapján.1 Bemutatja a gyakorlatok elgondolásait, főbb mozzanatait, a határőralegységek részére meghatározott feladatokat, a részt vevő határőr-zászlóalj szervezetét és fegyverzetét, a tevékenységre történt felkészülés rendjét. Háttérinformációként az olvasó betekintést nyer a határőrség 1951–52. évi helyzetének néhány sajátosságába, illetve a gyakorlatok helyzetbeállításain keresztül a honvédség csúcsvezetésének egy esetleges háborúra vonatkozó elképzeléseibe.

Információk a szerzőről

Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok

CSc, nyugalmazott egyetemi tanár, az NKE Rendészettudományi Doktori Iskola témavezetője

Hivatkozások

• Deák József: A rendészettudomány kialakulása és fejlődése a Belügyi Szemle tükrében (1953–2013). Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XV. kötet, 2014, 355–359. https://pecshor.hu/periodika/XV/deakjozsef.pdf

• Deák József: The Psychological Struggle between East and West as Reflected in the Interior Review up to the European Safety and Cooperation Conference (1953–1975). Prague Papers on the History of International Relations. Vol 11. Issue 1. Charles University, Prague, 2015, 102–113. https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/96520/1397582_jozsev_deak_102-113.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Fórizs Sándor: A Honvéd Határőrség hivatásos állományának eltávolítása az ÁVH Határőrség szervezetéből. Hadtudomány, 2021/2., 107–117. http://real.mtak.hu/133974/1/107-117_Forizs-Sandor_2021-2.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2021.31.2.107

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 1. sz. doboz I./1 tárgykör 1-126. folyószám. Államvédelmi Hatóság és Belső Karhatalom parancsnokának 070. sz. Parancsa. „Részvétel honvédségi gyakorlaton.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 1. sz. doboz I./1. tárgykör 1–126. folyószám. Államvédelmi Hatóság és Belső Karhatalom parancsnokának 076. sz. Parancsa. „Fokozott határszolgálat elrendelése.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 1. sz. doboz I./1. tárgykör 1–126. folyószám. Államvédelmi Hatóság és Belső Karhatalom parancsnokának 083. sz. Parancsa. „Gyakorlat értékelése.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 1. sz. doboz I/2 tárgykör, 135. folyószám. „Államvédelmi Hatóság és Belső Karhatalom parancsnokának 4. sz. Külön parancsa.” 1951. 08. 24.

• MNL OL HOP XIX-B-10 1952. év 6. sz. doboz I/4, I/5/1. tárgykör 12. folyószám. „Az őszi honvédségi gyakorlaton résztvevő hőr. zlj. gyakorlatának terve.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 9. sz. doboz II/2, II/3, II/5, II/6, II/9 tárgykör 1. folyószám. „Jelentés a Határőrség és Belső Karhatalom káderhelyzetéről. 1951. III. 5.-én.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 25. sz. doboz VI., tárgykör 10. folyószám. „Adatok az ÁVH. Határőrség helyzetéről.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 25. sz. doboz VII., tárgykör 9. folyószám. „Tárgy: ÁVH. Határőrség átszervezése.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 27. sz. doboz VIII/2, VIII/3, VIII/7 tárgykör 19. folyószám. „Kiképzési feladat az 1951.9.12.–20-ig tartó ho. gyakorlathoz”, „A Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének Hadműveleti Csoportfőnöksége.”

• MNL OL HOP XIX-B-10 1951. év 27. sz. doboz VIII/2, VIII/3, VIII/7 tárgykör 20. folyószám. „A 7. löv. ho. gyakorlatának lefolyási terve.”

##submission.downloads##

Megjelent

2023-01-18

Hogyan kell idézni

Fórizs, S. (2023). Honvéd–határőr gyakorlatok 1951–1952-ben. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(1), 112–122. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.1.8

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem