Afganisztán homiletikuma

Egy harctéri trauma elhárításának homiletikai kísérletei

Szerzők

  • Sajtos Szilárd alez.

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.4.4

Kulcsszavak:

Afganisztán, tragédia, baleset, trauma, gyászfeldolgozás, lelkigondozás, tábori lelkészek

Absztrakt

A Magyar Honvédség tíz évvel ezelőtt, 2013-ban fejezte be a második világháború óta az egyik legnagyobb magyar katonai küldetést: az afganisztáni Provincial Reconstruction Team (PRT, Tartományi Újjáépítési Csoport) missziót. A tanulmány szerzője 2011. február 24-től szeptember 9-ig 199 napot töltött Afganisztánban az International Security Assistance Force (ISAF, Nemzetközi Biztonsági Együttműködő Erő) alárendeltségébe tartozó magyar kontingens 10. váltásának tábori lelkészeként. Írásában azt mutatja be, hogy a tábori lelkész a klasszikus lelkigondozói módszerek mellett milyen homiletikai, liturgiai gócpontok mentén haladva végzi a gyászfeldolgozást. Milyen közeg előtt hirdeti Isten Igéjét, hogy válik ez a csoport katonai közösséggé, és abból gyászolók gyülekezetévé.

Információk a szerzőről

Sajtos Szilárd alez.

kiemelt tábori lelkész

Hivatkozások

• A Magyarországi Református Egyház Énekes Könyve.

• Argalász Attila: A csapatpszichológia szerepe a külszolgálattal összefüggő potenciális krízishelyzetek kezelésében. Humán Szemle, 2004/2., 91–105.

• Bakó Tihamér: Sorstörés. A trauma lélektana egy pszichoterapeuta szemszögéből. Psycho Art Kiadó, Budapest, 2009.

• Bakó Tihamér: Verem mélyén. Könyv a krízisről. Psycho Art Kiadó, Budapest, 2004.

• Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén bibliai lexikon. Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 1993. (CD-ROM változat, 2011)

• Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2006.

• Czeglédy Sándor: Liturgika. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Theológiai Tanszékének tanulmányi füzetei 8., Debrecen, 1996.

• Csürke József – Vörös Viktor – Osváth Péter – Árkovits Amaryl: Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, 2009.

• Csürke József: A lótuszevő eszmélése. Krízis és önmeghaladás. Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, 2011.

• Eliade, Mircea: A szent és a profán. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2009.

• Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2006.

• Fekete Károly: A temetési igehirdetés kérdései. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékének tanulmányi füzetei 5., Debrecen, 1993.

• Haag, Herbert: Bibliai lexikon. Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1989. (CD-ROM változat, 2011)

• Hajduska Marianna: Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.

• Hegedüs András – Márkus Mária: Ember, munka, közösség. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1966.

• Herman, Judith: Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó, Budapest, 2011.

• Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez. Kálvin Kiadó, Budapest, 2007.

• Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció. Typotex Kiadó, Budapest, 2007.

• Jones, Franklin D. – Sparacino, Linette R. – Wilnoc, Victoria L. – Rothberg, Joseph M. – Stokes, James W. (eds.): War Psychiatry. Dept. of the Army, Washington DC, 1995.

• Jung, Carl Gustav: Az alkímiai konjunkció. Könyvjelző Kiadó, Nyíregyháza, 1994.

• Jung, Carl Gustav: Az ember és szimbólumai. Göncöl Kiadó, Budapest, 2000.

• Kennedy, Carrie. H. – Zillmer, Eric, A. (eds.): Military psychology. Clinical and Operational Applications. The Guilford Press, New York, 2006.

• Kolozsi Béla: A beilleszkedés és annak elősegítése mint a humánpolitika egyik területe. Humán Szemle, 2003/3., 87–92.

• Lajkó Károly: A stresszcsökkentő viselkedés. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2010.

• Laplanche, Jean – Pontalis, Jean-Bertrand: The language of psychoanalysis. Routledge, London, 2005.

• Lohse, Timm H.: Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban. Kálvin Kiadó, Budapest, 2009.

• Makrai Tibor István: A harcistressz kezelésének története. Humán Szemle, 2002/1., 105–119.

• Marineau, René F.: Jacob Levy Moreno, 1889–1974: father of psychodrama, sociometry and group psychotherapy. Routledge, Kent, 1989.

• Pavlina, Želimir – Komar, Zoran (szerk.): Katonapszichológia (1. kötet). HM Zrínyi Kommunikációs és Szolgáltató Kht., Budapest, 2007.

• Rainio, Kullervo: Kurt Lewin’s Dynamical Psychology Revisited and Revised. http://goertzel.org/dynapsyc/ Rainio-Lewin’s-psych-pdf-6-8-09.pdf

• Selye János: Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.

• Szatmáriné Dr. Balogh Mária – Járó Katalin: A csoport megismerése és fejlesztése. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000.

• Szendi Gábor: A pánikzavar altípusai és kezelése. Komplementer Medicina, 2007/1., 21–25.

• Szendi Gábor: Pánik. Tények és tévhitek. Jaffa Kiadó, Budapest, 2009.

• US Army FM 90-44/6-22.5 – Combat stress. Washington, 2000.

• Van Gennep, Arnold: Átmeneti rítusok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007.

• Wikström, Owe: A kifürkészhetetlen ember. Létkérdések – Pszichoterápia – Lelkipásztorlás. Animula Kiadó, Budapest, 2000.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-05

Hogyan kell idézni

Sajtos, S. (2023). Afganisztán homiletikuma: Egy harctéri trauma elhárításának homiletikai kísérletei . Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(4), 38–63. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.4.4

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés