A magyar haderőfejlesztési stratégia a védelmi képességek Covid–19 pandémiát követő globális felértékelődési trendjének tükrében (2.)

Szerzők

  • Szabó Zoltán Tamás
  • Forgó Gábor
  • Dr. Alpek B. Levente

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.1

Kulcsszavak:

geopolitika, Covid–19, védelmi ipar, biztonságpolitika, honvédelem

Absztrakt

A Covid–19 világjárvány okozta turbulenciák és ellátási zavarok felhívták a figyelmet a biztonság, azon belül is a működés- és ellátásbiztonság, illetve a stratégiai iparágakon belüli önellátás képességének a fontosságára. A járvány nyomán leginkább az egészségipar került előtérbe, az iparági elemzések és a GDP-arányos védelmi kiadások azonban a védelmi ipar felértékelődését is mutatják. A globális védelmi kiadások GDP-hez viszonyított aránya ugyanis egy évek óta tartó csökkenő trendje a 2018. évi mélypont után növekedni kezdett. 2019-ben a változás még csak enyhe, 4 bázispontos, majd 2020-ban, a Covid–19 járvány okozta turbulenciák kibontakozásának évében az emelkedés már mintegy 17 bázispontos volt az előző évhez képest. Ezzel a GDP-arányos védelmi kiadások szintje ismét 2,3% fölé emelkedett, amely 2013 óta a legmagasabb érték. Ebben a fordulatban – a geopolitikai feszültségek mellett – közrejátszhatott az önellátás, a nemzet- és az ellátásbiztonság felértékelődése is a Covid–19 járvány alatt. A 2022-ben eszkalálódó orosz–ukrán konfliktus fényében várhatóan a védelmi képességekre és a védelmi iparra irányuló figyelem továbbra is fennmarad. Magyarországon 1990-et követően – a korábban több innovatív fejlesztést felmutató és mintegy harmincezer embert foglalkoztató – védelmi ipar jelentősen leépült, és a honvédség védelmi képességei is egyre több kérdést vetettek fel. 2010-től azonban szemléletváltás volt tapasztalható a hazai védelmi és gazdaságstratégiában. Magyarország esetében a védelmi képességek fejlesztésének igénye és prioritása már évekkel a Covid–19 járvány előtt megfogalmazódott, majd 2016-tól kezdetét vette a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program.

Szerző életrajzok

Szabó Zoltán Tamás

PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola)

Forgó Gábor

osztályvezető (Pénzügyminisztérium)

Dr. Alpek B. Levente

(PhD) egyetemi adjunktus (Pécsi Tudományegyetem)

Hivatkozások

• A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Új európai iparstratégia. Európai Bizottság, 2020. 03. 10. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN

• Ahirwar, S. – Swarnkar, R. – Bhukya, S. – Namwade, G.: Application of Drone in Agriculture. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 2019/1. szám, 2500–2505. https://www.ijcmas.com/8-1-2019/S.%20Ahirwar,%20et%20al.pdf; DOI: 10.20546/ijcmas.2019.801.264

• Átvette a honvédség az első magyar Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackot. Portfolio.hu, 2022. 01. 26. https://www.portfolio.hu/global/20220126/atvette-a-honvedseg-az-elso-magyar-panzerhaubitze-2000-es-onjaro-tarackot-523177

• A vállalatról – Áttekintés. Rába. https://raba.hu/vallalat/

• Az Airbus helikopteralkatrész-gyárat épít Magyarországon. Forbes.hu, 2019. 05. 28. https://forbes.hu/uzlet/az-airbus-helikopteralkatresz-gyarat-epit-magyarorszagon/

• Bayraktar TB2. Baykar Technology. https://www.baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/

• Bayraktar TB2 tactical UAVs will serve in the Polish Armed Forces. Ministry of National Defence, 24. 05. 2021. https://www.gov.pl/web/national-defence/bayraktar-tb2-tactical-uavs-will-serve-inthe-polish-armed-forces

• Benkő Tibor: Fontos mérföldkő a H145M helikopterflotta teljessé válása. Origo.hu, 2022. 02. 01. https://www.origo.hu/itthon/20220201-benko-tibor-fontos-merfoldko-a-h145m-helikopterflottateljesse-valasa.html

• Benkő Tibor: Hivatástudat és technológiai fejlődés a Magyar Honvédségben. Hadtudomány, 2016. évi különszám, 6–14. http://real.mtak.hu/50092/1/ht2016_kulonszam_8_16_u.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2016.26.K.6

• Beyond COVID-19 Supply Chain Resilience Holds Key to Recovery. Baker McKenzie, Oxford Economics, 2020, 17. https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/04/covid19-global-economy.pdf?la=en

• B. Müller Tamás: A katonai életpálya és illetményrendszere. Képviselői Információs Szolgálat, 2020/25. Infojegyzet, 2020. 04. 30. https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_25_honvedseg_illetmeny.pdf/8a2217d1-7aa4-ff75-ede0-231dc22dffc1?t=1588227974540

• Boyle, Michael J.: Drone Age – How Drone Technology Will Change War and Peace. Oxford University Press, New York, 2020.

• Budavári Krisztina: A magyar védelmi ipar helyzete és fejlődési lehetőségei. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 2020. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/Tud%c3%a1st%c3%a1r/2020/Budav%c3%a1ri%20Krisztina%20A%20magyar%20v%c3%a9delmi_ipar%20helyzete%20%c3%a9s%20fejl%c5%91d%c3%a9si%20lehet%c5%91s%c3%a9gei.%20MHTT%202021.%20(PDF%20k%c3%b6nyv).pdf; DOI: 10.51491/vedelmi.ipar2021

• Budavári Krisztina: A Zrínyi 2026 program. Korlátozott lehetőségek a magyar védelmi ipar fejlesztésére. Hadtudomány, 2019/3., 142–159. http://real.mtak.hu/105874/1/2019eA%20Zr%C3%ADnyi%202026%20program_Budav%C3%A1ri%20Krisztina.pdf; DOI 10.17047/HADTUD.2019.29.3.142

• Dajkó Ferenc Dániel: Rég elvesztett képességet állítanak helyre a Honvédségnél – új magyar fejlesztésű fegyverrendszert mutattak be. Novekedes.hu, 2022. 05. 07. https://novekedes.hu/hirek/reg-elvesztett-kepesseget-allitanak-helyre-a-honvedsegnel-uj-magyar-fejlesztesu-fegyverrendszertmutattak-be

• Damen, Mario – Raza, Werner – Grumiller, Jan – Grohs, Hannes – Essletzbichler, Jürgen – Pintar, Nico: Post Covid-19 value chains: options for reshoring production back to Europe in a globalised economy. EU Policy Department for External Relations, Brussels, 2021. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf

• Éless Krisztián – Horváth Sándor – Nagy Norbert – Tóth András: A Leopard 2A4 és a Gidrán. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2021.

• Ernszt József: A 122 mm-es 2Sz1 Gvozgyika önjáró tarack. Haditechnika, 2013/6., 65–68. https://docplayer.hu/110404791-A-zrinyi-jarmucsalad-tortenete.html

• Estimated hourly labour costs in 2020. Eurostat, 2022. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Non-wage_costs_(%25_of_total),_2021.png

• Gáspár Tibor: A Magyar Honvédség tüzérségi lövegei – Adalékok a tüzérségi lövegellátás történetéhez 1945-től a 2000-es évek elejéig. Haditechnika, 2013/6., 24–29. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c28ea563d665807300.pdf

• György László: Egyensúlyteremtés – A gazdaságpolitika missziója. Századvég Kiadó, Budapest, 2017, 121–192.

• György László – Veress József: 2010 utáni magyar gazdaságpolitikai modell. Pénzügyi Szemle, 2016/3., 360–381. https://docplayer.hu/26889712-2010-utani-magyar-gazdasagpolitikai-modell.html

• Hambling, David: The ‘Magic Bullet’ Drones Behind Azerbaijan’s Victory Over Armenia. Forbes.com, 10. 11. 2020. https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2020/11/10/the-magic-bullet-dronesbehind--azerbaijans-victory-over-armenia/?sh=34d19d1a5e57

• Hende Csaba: Válasz a K/6695. számú „Mekkora a Magyar Honvédség állományának átlagos havi illetménye?” című írásbeli kérdésre. Parlament.hu, 2012. 0 4. https://www.parlament.hu/irom39/06695/06695-0001.pdf

• Huszák Dániel: Elkészült a magyar páncélozott harcjárműgyár épülete – Itt vannak a legfontosabb tudnivalók. Portfolio.hu, 2022. 03. 26. https://www.portfolio.hu/global/20220326/elkeszult-a-magyarpancelozott-harcjarmugyar-epulete-itt-vannak-a-legfontosabb-tudnivalok-535735

• Iddon, Paul: Cheap And Combat-Tested: The Growing Market For Turkish Drones. Forbes.com, 26. 07. 2021. https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2021/07/26/cheap-and-combat-tested-thegrowing-market-for-turkish-drones/?sh=28b8adb97ce0

• Industrial strategy 2030 – Guidelines for a German and European industrial policy. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 29. 11. 2019. https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Industry/industrial-strategy-2030.html

• Infografika – Drónok és biztonság: kedvező fejlemények az uniós fogyasztók és a gazdaság számára. Európai Tanács, 2020. 11. 25. https://www.consilium.europa.eu/hu/infographics/drones/

• Irány a sereg: Illetmény. https://iranyasereg.hu/illetmeny/

• Karabakh ‘drone war’ important but not seismic shift. Oxford Analytica, 28. 09. 2021. https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB264351/Karabakh-drone-war-important-but-not-seismic-shift-;https://doi.org/10.1108/OXAN-DB264351

• Kelecsényi István: Airbus A319-es repülőgépek a Magyar Honvédség állományában. Haditechnika, 2018/6., 22–26. http://real.mtak.hu/98371/1/HT_2018-6_cikk-08.pdf; DOI: 10.23713/HT.52.6.08

• Két év alatt költöztetné a Hirtenberger aknavetőgyárat Várpalotára a kormány. Hvg.hu, 2021. 08. 05. https://hvg.hu/gazdasag/20210827_hirtenberg_fegyvergyar_varpalotara_koltozik_2024ig

• Kovácsházy Miklós: A Zrínyi járműcsalád története. Haditechnika, 2013/6., 10–16. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c28ea563d665807300.pdf

• Különleges műveleti gyakorlatot tartottak a Helikopter Bázison. Kormányhivatal.hu, 2018. 03. 29. https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/kulonleges-muveleti-gyakorlatottartottak-a-helikopter-bazison-uj-eszkozokkel-gazdagodott-a-mh-2-vitez-bertalan-arpad-kulonlegesrendeltetesu-dandar

• Lux Gábor: Az újraiparosítás lehetőségei: Fejlesztési együttműködés a periférián. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 2013/1., 4–13. https://matarka.hu/koz/ISSN_1786-1594/vol_10_no_1_2013/ISSN_1785-1594_vol_10_no_1_2013_004-013.pdf

• Megalakult a Magyarországi Drón Koalíció. Kormany.hu, 2021. 05. 04. https://kormany.hu/hirek/megalakult-a-magyarorszagi-dron-koalicio

• Megérkezett Tatára az utolsó két Leopard 2A4 harckocsi. Hír TV, 2020. 12. 03. https://hirtv.hu/ahirtvhirei/megerkezett-tatara-az-utolso-ket-leopard-2a4-harckocsi-2512908

• Mollenkopf, Diane – Stolze, Hannah J. – Tate, Wendy L. – Murfield, Monique Lynn: Green, lean, and global supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Managemen, 2010/1–2., 14–41. https://www.researchgate.net/publication/235260017_Green_Lean_and_Global_

Supply_Chains/link/5695464708ae3ad8e33d5d3c/download; DOI: 10.1108/09600031011018028

• Nyulas Szabolcs: Új fegyverek a magyar katonáknak. Honvedelem.hu, 2018. 12. 11. https://honvedelem.hu/media/aktualis-videok/uj-fegyverek-a-magyar-katonaknak.html

• Osztrák hadiüzemet vett a kormány. Hvg.hu, 2019. 11. 03. https://hvg.hu/itthon/20191104_Osztrak_hadiuzemet_vett_a_kormany

• Palkovics László: Tájékoztató a hazai védelmi ipar helyzetéről. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 2021. június 8-án, kedden, 10 óra 59 perckor az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.) megtartott üléséről. https://www.parlament.hu/documents/static/biz41/bizjkv41/HOB/2106081.pdf

• Pap Péter: Az 1952M 45 mm-es páncéltörő löveg. Haditechnika, 2013/6., 60–64. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c28ea563d665807300.pdf

• Porkoláb Imre: Szervezeti innováció a Magyar Honvédségben: az ember-gép szimbiózisa a stratégiaelméletek tükrében. Haditechnika, 2019/1., 2–8. http://real.mtak.hu/98523/1/HT_2019-1_cikk-01.pdf; DOI: 10.23713/HT.53.1.01

• Sebők István: A Magyarországon gyártott és a Haditechnikai Intézetnél továbbfejlesztett Vasziljok automata aknavető vontatott és önjáró változatai. Haditechnika, 2013/6., 69–73. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c28ea563d665807300.pdf

• Shepardson, David: Five Chinese companies pose threat to U.S. national security: FCC. Reuters, 12. 03. 2021. https://www.reuters.com/article/us-usa-china-tech-idUSKBN2B42DW

• Slaughter, Annie-Marle – Mahbubani, Kishore – Walt, Stephen M. – Nakayama, Toshihiro – O’Neil, Shannon K. – Mohan, C. Raja – Niblett, Robin – Theil, Stefan: U.S. Grand Strategy After Ukraine. Seven thinkers weigh in on how the war will shift U.S. foreign policy. Foreign Policy, 21. 03. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/03/21/us-geopolitics-security-strategy-war-russia-ukraine-china-indopacific-europe/

• Snoj Péter: Nemzetközi színvonalú magyar fegyvergyár. Honvedelem.hu, 2020. 12. 03. https://honvedelem.hu/hirek/nemzetkozi-szinvonalu-magyar-fegyvergyar.html

• Sticz László: A védelmi ipar helye, szerepe a katonai képességfejlesztés folyamatában a HM Rt.-k és azok privatizációja bemutatása tükrében. Hadmérnök, 2009/3., 375–388. http://hadmernok.hu/2009_3_sticz.pdf

• Svédországban tárgyalt Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Honvedelem.hu, 2020. 02. 19. https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/svedorszagban-targyalt-benko-tibor-honvedelmi-miniszter.html

• Taksás Balázs: Trinity of Defense Industry. Economics and Management, 2019/1., 70–77. https://www.researchgate.net/profile/Balazs-Taksas/publication/335321585_TRINITY_OF_DEFENSE_INDUSTRY/links/5d5e806d92851c376371b763/TRINITY-OF-DEFENSE-INDUSTRY.pdf

• Trautmann Balázs: Földközeli célok ellen. Háború művészete, 2017. 03. 07. https://www.haborumuveszete.hu/minden-ami-lo/foldkozeli-celok-ellen

• Üres álláshelyek száma és aránya. Központi Statisztikai Hivatal, 2022. https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0159.html

• Varga József: A Gamma–Juhász-féle légvédelmi lőelemképző, a sikeres elektromechanikus célszámítógép. Haditechnika, 2013/6., 30–32. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c28ea563d665807300.pdf

• Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program. Honvedelem.hu. https://web.archive.org/web/20180306144605/https://honvedelem.hu/files/files/108409/zrinyi2026_190_190_7.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-21

Hogyan kell idézni

Szabó , . Z. T., Forgó , G., & Alpek B., L. (2022). A magyar haderőfejlesztési stratégia a védelmi képességek Covid–19 pandémiát követő globális felértékelődési trendjének tükrében (2.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(06), 3–18. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.1

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban