Az ABV-tűzszerész képesség kialakítása, avagy egy út, hogy a legjobbak közé kerülhessünk (2.)

Szerzők

  • Lengyel László alezredes
  • Veres József alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.6

Kulcsszavak:

atom-, biológiai és vegyi (ABV), tűzszerész, ABV-tűzszerész, tömegpusztító fegyverek, radiológiai

Absztrakt

A 21. század első évtizedeiben újra előtérbe kerültek a tömegpusztító fegyverek. A szíriai polgárháborúban egyaránt alkalmaztak korszerű idegmérgeket és veszélyes ipari anyagokat is. A tömegpusztító fegyverek alkalmazása napjainkban már nem csak az állami szereplők privilégiuma, ezért a veszély megnövekedett. A megnövekedett fenyegetettségre, annak kezelésére és a következmények mértékének csökkentésére adott egyik válasz az ABV-tűzszerész képesség kialakítása. A szerzők tanulmányukban bemutatják, hogy a Magyar Honvédség milyen elképzelésekkel vágott neki a képesség kialakításának. Megvizsgálják a vegyi töltetű eszközök elleni eljárásrendek előnyeit és hátrányait, illetve a radiológiai eszközök elleni eljárásrendeket és az ehhez rendelkezésre álló eszközöket is.

Szerző életrajzok

Lengyel László alezredes

törzsfőnök (MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred)

Veres József alezredes

parancsnokhelyettes (MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ)

Hivatkozások

• 2020 Fact Sheet. Incident and Trafficking Database (ITDB). https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/itdb-factsheet-2020.pdf

• AEODP-10 – (RESTRICTED) Explosive Ordnance Disposal (EOD) Principles and Minimum Stan-dards of Proficiency. NSO, 02. 07. 2020.

• Értelmező információk és meghatározások a sugárvédelemben. MVM Paksi Atomerőmű. https://atomeromu.mvm.hu/-/media/PAZrtSite/Documents/Tudastar/HogyanMukodik/Sugarvedelmifogalmak.pdf?la=hu-HU

• Incident and Trafficking Database (ITDB). International Atomic Energy Agency. https://www.iaea.org/resources/databases/itdb

• Kézikönyv az ABV-védelmi műveletek egészségügyi vonatkozásairól (nukleáris). I. kötet. Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, 2010.

• Kis Enikő: Magyar részvétel az Európai Biodozimetriai Hálózat (RENEB) kialakításában. Hadmér-nök, 2018/3., 219–235. http://hadmernok.hu/183_17_kis.pdf

• Komjáthy Lóránt: Speciális egységek ütöttek rajta a radioaktív anyaggal üzletelő olasz férfira Pop-rádon. Körkép.sk, 2018. 02. 01. https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2018/02/01/specialisegysegek-utottek-rajta-radioaktiv-anyaggal-uzletelo-olasz-ferfia-popradon/

• Kovács-Széles Éva – Almási István – Balaskó Ákos – Bíró Csaba – Bodor Károly – Csöme Csilla – Kakuja Izabella – Kreitz Zsuzsanna – Papp Kornél – Tóbi Csaba – Volarics József: Hogyan kezeljünk egy radioaktív anyaggal szennyezett bűnügyi helyszínt? Bűnügyi Szemle, 2020/12., 43–62. http://real-j.mtak.hu/14089/76/334-322-PB.pdf

• Krajnc Zoltán (főszerk.): Hadtudományi Lexikon – Új kötet. Dialóg Campus, Budapest, 2019. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14688/790_hadtudomanyi_lexikon_2019.pdf?sequence=1

• Man who sent envelopes containing radioactive material to courts given life sentence. Slovak Spec-tator, 09. 07. 2018. https://spectator.sme.sk/c/20867081/man-who-sent-envelopes-containingradioactive-

material-to-courts-given-life-sentence.html

• Radiological Accidents/Incidents with Ceasium-137 in Estonia. IAEA. https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/30/008/30008044.pdf

• The „Radioactive Boy Scout” Who Built A Nuclear Reactor In His Back Yard. IFL Sience. https://www.iflscience.com/chemistry/the-radioactive-boy-scout-who-built-a-nuclear-reactor-in-his-backyard/

• Útmutató a hiányzó nukleáris vagy más radioaktív anyagok keresésére. Országos Atomenergia Hi-vatal, FV-20. sz. útmutató, 2017. 07. http://www.haea.gov.hu/web/v3/oahportal.nsf/708B91804DA53733C1258167002F0F67/$FILE/FV-20v1T_v%C3%A9gleges_korr_tiszta.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2022-09-14

Hogyan kell idézni

Lengyel, L., & Veres, J. (2022). Az ABV-tűzszerész képesség kialakítása, avagy egy út, hogy a legjobbak közé kerülhessünk (2.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(5), 83–96. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.6

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés