Az ABV-tűzszerész képesség kialakítása, avagy egy út, hogy a legjobbak közé kerülhessünk (1.)

Szerzők

  • Lengyel László alezredes
  • Veres József alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.4.2

Kulcsszavak:

atom-, biológiai és vegyi (ABV), tűzszerész, ABV-tűzszerész, tömegpusztító fegyverek

Absztrakt

A 21. század első évtizedeiben újra előtérbe kerültek a tömegpusztító fegyverek. A szíriai polgárháborúban egyaránt alkalmaztak korszerű idegmérgeket és veszélyes ipari anyagokat is. A tömegpusztító fegyverek alkalmazása napjainkban már nem csak az állami szereplők privilégiuma, ezért a veszély megnövekedett. A megnövekedett fenyegetettségre, annak kezelésére és a következmények mértékének csökkentésére adott egyik válasz az ABV-tűzszerész képesség kialakítása. A szerzők tanulmányukban bemutatják, hogy a Magyar Honvédség milyen elképzelésekkel vágott neki a képesség kialakításának. Megvizsgálják a vegyi töltetű eszközök elleni eljárásrendek előnyeit és hátrányait, illetve a radiológiai eszközök elleni eljárásrendeket és az ehhez rendelkezésre álló eszközöket is.

Szerző életrajzok

Lengyel László alezredes

az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred törzsfőnöke

Veres József alezredes

az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ parancsnokhelyettese

Hivatkozások

• A Klark-anyag (ingerlő). Vegyi töltetek. Regia Militia Hungarorum. http://militiahungarorum.roncskutatas.com/1920_f_k_tu_t_v.html#resz_06

• A terrorizmus elleni küzdelem stratégiájának és cselekvési tervének végrehajtása (2008. június–november). Az EU Tanácsa, 2008. 11. 19. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2015 912%202008%20INIT/HU/pdf

• Az uniós vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kiválósági központok: további eredmé-nyekre van szükség. Európai Számvevőszék, 14. sz. különjelentés, 2018. https://op.europa.eu/webpub/eca/specialreports/cbrn-14-2018/hu/

• Bunker, Robert J.: Contemporary chemical weapons use in Syria and Iraq by the Assad regime and the Islamic State. Strategic Studies Institute and U.S. Army College Press, 02. 2019. https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3676.pdf

• Coles, Isabel – Dehghanpisheh, Babak: Kurds say blood tests show Islamic State used mus-tard gas in Iraq. Reuters, 07. 10. 2015. http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-idUSKCN0S11US20151007#7Ydh4JZkPvFdmKmO.97

• Johnston, Robert: Summary of historical attacks using chemical or biological weapons. 05. 12. 2017. http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/chembioattacks.html

• Kassai Zsigmond: Radioaktív csőbombát épített a francia diák. 24.hu, 2021. 09. 13. https://24.hu/kulfold/2021/09/13/radioaktiv-csobomba-diak-franciaorszag/

• Krock, Lexi – Deusser, Rebecca: Dirty bomb – Chronology of Events. NOVA. https://www.pbs.org/wgbh/nova/dirtybomb/chrono.html

• Megtalálták az ellopott radioaktív anyagot. Index, 2013. 12. 15. https://index.hu/kulfold/2013/12/05/megtalaltak_az_ellopott_radioaktiv_anyagot/

• Mérges gázt vetett be az Iszlám Állam. Origo, 2015. 09. 05. http://www.origo.hu/nagyvilag/20150905-gaztamadas-iszlam-allam-sziria.html

• Mészáros Zalán: Tömegpusztító fegyverek alkalmazása a XXI. században. Seregszemle, 2018/3–4., 84–100. https://honvedelem.hu/files/files/116326/seregszemle_2018_34.pdf

• MŰ/41 – MH Tűzszerész Szabályzat.

• Strack, Columb: The evolution of the Islamic State’s chemical weapons efforts. CTC Sen-tinel, 10. 2017. https://www.ctc.usma.edu/the-evolution-of-the-islamic-states-chemical-weapons-efforts/

• Tests show Isis used mustard gas in Iraq, says diplomat at chemical watchdog. The Guardi-an, 16. 02. 2016. https://www.theguardian.com/world/2016/feb/16/tests-show-isis-used-mustard-gas-in-iraq-saysdiplomat-at-chemical-watchdog

• Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012–2021. Arms Control Association, 03. 2021. https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity

• UN watchdog confirms mustard gas attack in Syria. The Guardian, 06. 11. 2015. https://www.theguardian.com/world/2015/nov/06/un-watchdog-confirms-mustard-gas-attack-in-syria

• Vágföldi Zoltán: A vegyivédelmi technikai eszközök fejlődésének története – a vegyifelde-rítő eszközök fejlődése. Hadmérnök, 2010/2., 52–64. http://hadmernok.hu/2010_2_vagfoldi.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-04

Hogyan kell idézni

Lengyel, L., & Veres, J. (2022). Az ABV-tűzszerész képesség kialakítása, avagy egy út, hogy a legjobbak közé kerülhessünk (1.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(4), 16–30. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.4.2

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés