A NATO és Ukrajna stratégiai partnersége

Szerzők

  • Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.4

Absztrakt

A NATO 2030 jelentés szerint a Szövetségnek az elkövetkező évtizedben a mainál egy sokkal összetettebb stratégiai környezethez kell alkalmazkodnia. Ezt az időszakot a rendszerszintű rivalizálás visszatérése, Oroszország és Kína felemelkedése, valamint a feltörekvő és diszruptív technológiák (EDT) növekvő szerepe jellemzi, ugyanakkor fokozott transznacionális fenyegetésekkel és kockázatokkal is szembe kell néznie. A NATO 2030 jelentés jó lehetőséget nyújtott a Szövetség folyamatos megújulási képességének és a változó világhoz való alkalmazkodásának áttekintésére és a júniusi madridi történelmi elentőségű csúcsértékezlet előkészítésére. A szerző egy korábbi tanulmányában már elemezte a NATO 2030 jelentés főbb megállapításait. Jelen dolgozatában a NATO és Ukrajna stratégiai partnerségének kérdéseit vizsgálja. Az áttekintést különösen aktuálissá teszi Oroszország 2022. februári, Ukrajna elleni inváziója. Fontos kiemelni: a szerző 2021 decemberében lezárta a tanulmányát, így az azóta történt események nem képezik vizsgálat tárgyát. Ugyanakkor a Szövetség egyértelműen kinyilvánította álláspontját: a NATO elítéli Oroszország Ukrajna elleni invázióját, amely súlyosan megsérti a nemzetközi jogot, és komoly veszélyt jelent az euroatlanti biztonságra. Ugyancsak elítéli a kelet-ukrajnai szeparatista régióik elismerését, az Ukrajna elleni katonai művelet befejezésére és az erők kivonására szólította fel Oroszországot. A Szövetség támogatja Ukrajna területi integritását és szuverenitását nemzetközileg elismert határain belül.

Információk a szerzőről

Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes

(CSc), egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Hivatkozások

• 1999. évi CXVII. törvény az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról. https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=99900117.tv

• Asmus, Ronald D.: A Little War That Shook the World, Georgia, Russia, and the Future of the West. Palgrave Macmillan, 2010.

• Bucharest Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm

• Building Integrity. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68368.htm

• Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine. https://www.nato.int/cps/in/natohq/official_texts_25457.htm

• Comprehensive Assistance Package for Ukraine. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_09/20160920_160920-compreh-ass-package-ukraine-en.pdf

• Enhancing NATO–Ukraine Cooperation: Short-Term Actions. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_21741.htm

• Gelsei András: A NATO–Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái. Doktori disszertáció. Budapest, 2007, 45.

• Gelsei András: Ukrajna esete a NATO-val. In: Benes Károly – Fucsku Sándor – Gelsei András – Kiss Petra – Mártonffy Balázs – Molnár Anna – Siposné Kecskeméthy Klára – Zsolt Melinda: NATO partnerség 2014. A szövetségi partnerségi programok múltja, jelene és jövője. Tanulmányok. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014, 78–97.

• Istanbul Summit Communiqué. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council 28 June 2004. https://www.nato.int/docu/pr/2004/p04-096e.htm Joint Working Group on Defence Reform. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50320.htm • NATO 2030: United for a new era – Analysis and recommendations of the Reflection Group appointed by the NATO Secretary General. Brussels, 25. 10. 2020. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/ assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf

• NATO–Ukraine Action Plan. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_19547.htm

• NATO–Ukraine Commission. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50319.htm

• NATO–Ukraine Distinctive Partnership turns twenty: Lessons to take forward. https://www.nato. int/docu/review/articles/2017/07/04/nato-ukraine-distinctive-partnership-turns-twenty-lessons-totake-forward/index.html

• NATO–Ukraine Trust Funds. https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_153288.htm

• Partnership for Peace Planning and Review Process. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68277.htm

• Partnership for Peace Status of Forces Agreement. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50086.htm

• Prague Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Prague on 21 November 2002. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_19552.htm

• Relations with Ukraine. https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm

• Riga Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Riga on 29 November 2006. http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm

• Shelest, Hanna: NATO and Ukraine: In and Out? IS International, 2014 (4: 3–4), 55–67.

• Siposné Kecskeméthy Klára: A NATO 2030 jelentés – Stratégiai prioritások és megközelítések. Honvédségi Szemle, 2021/4., 3–16. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/543; DOI: 10.35926/HSZ.2021.4.1

• Sz. Bíró Zoltán: A Független Államok Közössége, 1991–2008. História, XXXI. évf. 2009/1., 3–8.

• Ukraine Country Flyer 2021. https://www.nato.int/science/country-fliers/Ukraine.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2022-09-14

Hogyan kell idézni

Siposné dr. Kecskeméthy , K. (2022). A NATO és Ukrajna stratégiai partnersége. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(5), 51–68. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.4

Folyóirat szám

Rovat

Nemzetközi tevékenység

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei