A kibertér biztonságával kapcsolatos alapvető kérdések áttekintése

Szerzők

  • Sipos Zoltán hadnagy

Kulcsszavak:

kiberbiztonság, kibertér, kibertámadás

Absztrakt

Rohamosan fejlődő világunkban megfelelő hangsúlyt kell fektetni az interneten keresztül történő támadások kivédésére. A tanulmányban bemutatott példákon jól látható, hogy egy bárkit érintő globális jelenségről van szó, amely szorosan kapcsolódik a 21. századhoz, és a téma figyelmen kívül hagyása a későbbiekben súlyos problémák és károk forrása lehet.

Hivatkozások

• 2013. évi L. törvény az állam és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról. http://www.complex.hu/kzldat/t1300050.htm/t1300050.htm

• A Kormány 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról. http://www.mysec.hu/download/MK2013_47_M_N_Kiberbiztonsagi_Stratagiaja.pdf

• A NATO Kibervédelmi Kiválósági Központja. http://old.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1148&title=anato-kibervedelmi-kivalosagi-kozpontja Alibaba invests in Israeli cyber-security. http://www.israel21c.org/alibaba-invests-in-israeli-cyber-security/

• Anonymous #OpIsrael https://www.youtube.com/watch?v=q760tsz1Z7M http://www.baesystems.com/home

• Baram, Gil: The Effect of Cyberwar Technologies on Force Buildup: The Israeli Case. http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/MASA5-1Eng4_Baram.pdf

• Bányász Péter – Orbók Ákos: A NATO kibervédelmi politikája és kritikus infrastruktúra védelme a közösségi média tükrében. http://mhtt.eu/hadtudomany/2013/2013_elektronikus/2013_e_Banyasz_Peter_Orbok_Akos.pdf

• Besenyő János: Újfajta háború? Internetes hadviselés Grúziában. Seregszemle, VI. évfolyam, 3. szám, 2008. decem-ber.

• Cebrowski, Arthur K.: Network-Centric Warfare: Its Origin and Future. 1998. http://www.kinection.com/ncoic/ncw_origin_future.pdf

• Cyber war in Ukraine: How NATO is helping the country defend itself against digital threats. http://www.zdnet.com/article/ukraines-cyber-warfare-how-nato-helps-the-country-defend-itself-againstdigital-threats/

• Cserháti András: A Stuxnet vírus és az iráni atomprogram. Fizikai Szemle, 2011/5. http://fizikaiszemle.hu/fsz1105/cserhati1105.html

• Hathaway, Oona A.: The law of cyber-attack. http://www.law.yale.edu/documents/pdf/cglc/LawOfCyberAttack.pdf http://www.honvedelem.hu/cikk/53822_megalakult_a_nemzeti_kibervedelmi_intezet

• Information Superiority and NATO Network-Enabled Capability. www.act.nato.int

• Jávor Endre: A biztonsági stratégia kidolgozása során érvényesítendő elvek és módszerek. http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2000/2_3.html

• Kassai Károly: Kiberveszély és a Magyar Honvédség. Hadmérnök, VII. évfolyam, 4. szám, 2012. december. http://hadmernok.hu/2012_4_kassai.pdf

• Kiss Petra: A magyar stratégiai gondolkodás változása a nemzeti biztonsági stratégiák tükrében. http://www.mhtt.eu/hadtudomany/2012/3_4/HT_2012_3-4_Kiss_Petra.pdf

• Prof. dr. Kovács László: Biztonságpolitika. http://eiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/biztonsagpolitika.original.pdf

• Magyar Információs Társadalom Stratégia, 2013. http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/2013/08/MITSmagyar.pdf

• Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája, 2012. http://www.kormany.hu/download/a/40/00000/nemzeti_katonai_strategia.pdf

• Máté Zoltán: Tendenciák és irányok az internethasználatban a világon és Magyarországon az FMCG piacon. http://tudomany.szolnok-mtesz.hu/kulonszamok/2014/2014-18-09-Mate_Zoltan.pdf

• Muha Lajos: Kiberháború az orosz–észt viszony kapcsán. (Hacktivity.) https://www.youtube.com/watch?v=lkuBtq_jCeo, https://hacktivity.com/hu/letoltesek/archivum/17

• Overview of cybersecurity. http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx

• Robertson, Jordan–Riley, Michael: Mysterious ’08 Turkey Pipeline Blast Opened New Cyberwar. http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-10/mysterious-08-turkey-pipeline-blast-openednew-cyberwar

• Sony hack: North Korea back online after internet outage. http://www.bbc.com/news/worldasia-30584093

• Szentgáli Gergely: A NATO kibervédelmi politikájának fejlődése. http://uni-nke.hu/downloads/bsz/bszemle2012/2/05.pdf

• Wilson, Jordan: China’s Position on the Sony Attack: Implications for the U.S. Response. http://origin. www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China’s%20Position%20on%20the%20Sony%20Attack_0.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2016-02-01

Hogyan kell idézni

Sipos, Z. (2016). A kibertér biztonságával kapcsolatos alapvető kérdések áttekintése . Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 144(1), 27–36. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/712

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés