A kibertér megjelenése az orosz katonai műveletekben a 2008-as orosz–grúz háború tükrében

Szerzők

  • Fekete Csanád
  • Sipos Zoltán hdgy

Kulcsszavak:

2008-as orosz–grúz háború, információs hadviselés, kibertér, kiberművelet, orosz katonai stratégia

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy a 2008-as orosz–grúz háború eseményein keresztül bemutassa az információs hadviselés kapcsán megfogalmazódó orosz koncepciók jellegzetességeit és fejlődését. A szakértők többsége szerint e háború tekinthető a történelem első olyan fegyveres konfliktusának, ahol a célok elérése érdekében – a katonai műveletekkel párhuzamosan – támadó jellegű tevékenységek folytak a kibertérben.1 A szerzők röviden áttekintik, hogy az információs műveletek hogyan jelentek meg a háborút megelőző évek orosz katonai stratégiáiban és elképzeléseiben. Az írás második felében arra keresnek választ, hogy a háború során kitűzött politikai és stratégiai célok elérését mennyiben segítették a katonai műveletekkel párhuzamosan folytatott információs és kiberműveletek. Végül röviden bemutatják, hogy a konfliktus miképp járult hozzá az információs műveletek felértékelődéséhez
és az orosz fegyveres erők modernizációs programjához.

Szerző életrajzok

Fekete Csanád

a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója

Sipos Zoltán hdgy

az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Tudományszervező Osztályának tisztje

Hivatkozások

Atlantic Council – Russian Cyber Strategy and the War Against Georgia. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/russian-cyber-policy-and-the-war-against-georgia

Benes Károly: A 2008-as orosz–grúz háború hatása az európai biztonságra. Hadtudományi Szemle, 2013/3. http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_3/2013_3_bp_benesk.pdf

Benes Károly: Előjáték egy háborúhoz – Grúzia, Dél-Oszétia és Abházia az 1990-es években. Hadtudományi Szemle, VII. évfolyam, 4. szám, 2014. uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2014/2014_4/2014_4_bp_benes.pdf

Besenyő János: Újfajta háború? Internetes hadviselés Grúziában. Sereg Szemle, 2008. december.

Bukkvoll, Tor: Russiás Military performance in Georgia. Military Review, 2009.

Chekinov, S. G. – Bogdanov, S. A.: The Nature and Content of a New-Generation War. Military Thought: A Russian Journal of Military Theory and Strategy, 2015. http://www.eastviewpress.com/Files/MT_FROM%20THE%20CURRENT%20ISSUE_No.4_2013.pdf

Cheteriana, Vicken: The August 2008 war in Georgia: from ethnic conflict to border wars. Central Asian Survey, 28-2, 2009.

Chotikul, Diane: The Soviet theory of reflexive control in historical and psychocultural perspective: A preliminary study. Naval Postgraduate School, Monterey, California, 1986.

Cohen, Ariel – Hamilton, Robert E.: The Russian Military and the Georgia War: Lessons and Implications. Strategic Studies Institute, Carlise, PA, 2011. http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1069.pdf

Ellison, Brian J.: Russian Grand Strategy in the South Ossetia War. Demokratizatsiya: The journal of post-Soviet democratization, 19-4, 2011. https://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/GWASHU_DEMO_19_4/0367216M621448T3/0367216M621448T3.pdf

Geers, Kenneth: Cyberspace and the Changing Nature of Warfare. Hakin9 E -Book 19(3)-6, SC Magazine Black Hat, 2008. http://www.carlisle.army.mil/DIME/documents/Cyberspace%20and%20the%20Changing%20Nature%20of%20Warfare.pdf

Haig Zsolt – Várhegyi István: A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése. Hadtudomány, XVIII. évfolyam, 2. http://mhtt.eu/hadtudomany/2008/2008_elektronikus/2008_e_2.pdf

Hollis, David: Cyberwar case study, Georgia 2008. Small Wars journal, 2011. smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf

Information Security Doctrine of the Russian Federation. http://archive.mid.ru//bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/2deaa9ee15ddd24bc32575d9002c442b!OpenDocument

Keating, Kenneth C.: Maskirovka: The Soviet System of Camouflage. U.S. Army Russian Institute, 1981. http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a112903.pdf

Lipusz Éva: A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete. Hadtudomány, XXIII. évfolyam, 1. elektronikus szám, 2013. http://mhtt.eu/hadtudomany/2013/2013_elektronikus/2013_e_lipusz_eva.pdf

Markoff, John: Before the Gunfire, Cyberattacks. http://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html?ref=europe

North Atlantic Treaty Organization: NATO and the European Union enhance cyber defence cooperation. 2016. http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_127836.htm

Özkan, Güner: Spoils of war: impact of Georgia-Russia's War on Russian Foreign and Security Policies in the ’Near Abroad’. Journal of Gazi Academic View, 6-11, 2012. ataum.gazi.edu.tr/posts/download?id=46384

Pallin, Carolina Vendil – Westerlund, Fredrik: Russiás war in Georgia – Lessons and Consequences.

Small Wars & Insurgencies, 20-2, 2009.

Pukhov, Ruslan – Glantz, David: The Tanks of August. Centre for Analysis of Strategies and Technologies, 2010. http://www.cast.ru/files/The_Tanks_of_August_sm_eng.pdf

Russian Business Network – Georgia CyberWarfare. http://rbnexploit.blogspot.hu/2008/08/rbngeorgia-cyberwarfare.html

Ruus, Kertu: Cyber War I: Estonia Attacked from Russia. European Affairs, 9-1, 2008. http://www.europeaninstitute.org/index.php/component/content/article?id=67:cyber-war-i-estonia-attackedfrom-russia

Sputnik News: New Russian Nat’l Information Security Doctrine to Be Finalized in 2016. http://sputniknews.com/russia/20160204/1034195710/russia-information-security-doctrine.html

Sz. Bíró Zoltán: Oroszország és a posztszovjet térség biztonságpolitikája. Nemzet és Biztonság, 2014/3. szám. www.nemzetesbiztonsag.hu/letoltes.php?letolt=552

Sztáray Péter: Bukarest – a felemás döntések csúcstalálkozója. Külügyi Szemle, 7. é vfolyam, 2. szám, 2008. http://kki.gov.hu/download/4/7b/b0000/Kulugyi_Szemle_2008_02_Bukarest__a_felem%C3%A1s_d%C3%B6nt.pdf

Thomas, Timothy L.: Russia’s Reflexive Control Theory and the Military. Journal of Slavic Military Studies, 27-1, 2004. https://www.rit.edu/~w-cmmc/literature/Thomas_2004.pdf

Tracey, German: David and Goliath: Georgia and Russia’s Coercive Diplomacy. Defence Studies Journal, 9.2, 2009.

United Nations Observer Mission in Georgia (UNIMOG): Report of UNOMIG on the Incident of 20 April Involving the Downing of a Georgian Unmanned Aerial Vehicle Over the Zone of Conflict. 2008. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Georgia%20UNOMIG%20Report%20on%20Drone.pdf

Vizi Sándor: A grúz–orosz háború 2008. Biztonsagpolitika.hu, 2013. old.biztonsagpolitika.hu/documents/1372765826_Vizi_Sandor_a_gruz_orosz_haboru_2008_-_biztonsagpolitika.hu.pdf

http://www.infowar.cepa.org/index/

https://ria.ru/infografika/20071115/88228468.html

##submission.downloads##

Megjelent

2021-10-06

Hogyan kell idézni

Fekete, C., & Sipos, Z. (2021). A kibertér megjelenése az orosz katonai műveletekben a 2008-as orosz–grúz háború tükrében. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(1). Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/603

Folyóirat szám

Rovat

Nemzetközi tevékenység