A nem halálos fegyverek és az információs műveletek

Szerzők

  • Nyitrai Mihály mk. alezredes

Kulcsszavak:

katonai műveletek, nem halálos fegyverek, lélektani műveletek, elektronikai hadviselés, katonai technológia, információs műveletek, katonai műveleti logisztika

Absztrakt

A nem halálos fegyverek a katonai műveletek során a katonai erők számára egy egészen egyedi lehetőséget kínálnak a különböző konfliktushelyzetek feloldására. A tanulmány ezt a lehetőséget mutatja be az információs műveletek oldaláról, hiszen a műveletek célja és üzenete továbbra is változatlan, a polgári lakosság fokozott védelme mellett elkerülni az értelmetlen pusztítást. Az írás áttekinti az elmúlt évtizedek műveleteiben alkalmazott nem halálos fegyverek jellemző eseteit, illetve azok helyzetét a NATO és a Magyar Honvédség rendszerében. Az elemzés, feltárva a nem halálos fegyverek információs műveleti kapcsolódását, ez utóbbiak vonatkozásában – terjedelmi korlátok miatt – csak a lélektani műveletek és az elektronikai hadviselés (pusztítás) területeket érinti, illetve azokkal kapcsolatban von le következtetéseket.

Hivatkozások

• Allied Joint Doctrine for Information Operations, AJP-3.10. 2009. https://info.publicintelligence.net/NATO-IO.pdf

• Bartha Tibor: A nem halálos fegyverek és alkalmazásuk lehetőségei a Magyar Honvédség egyes nem háborús katonai műveleteiben. PhD-értekezés, ZMNE, Budapest, 2005. http://uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2005/bartha_tibor.pdf

• Bolyai Szemle, 2004. évi különszám. http://uni-nke.hu/downloads/bsz/bszemle2004/kulonszam/kulonszam.pdf

• Coops, Cees M.: NATO and the challenge of non-lethal weapons. Research Paper, 39. szám, 2008. https://www.files.ethz.ch/isn/92063/rp_39en.pdf

• Haig Zsolt: Információ – társadalom – biztonság. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2015.

• Jeler, Grigore Eduard – Roman, Daniel: The Graphite Bomb – An Overview of its Basic Military Applications. http://www.afahc.ro/ro/revista/2016_1/Jeler_Roman_2016_1.pdf

• Loi, Marc: New equipment gives Reserve MP Soldiers resources to succeed. https://www.army.mil/article/97665/New_equipment_gives_Reserve_MP_Soldiers_resources_to_succeed

• Mackay, Colin H.: Non-lethal Weapons – Contributing To Psychological Effects in Operations Other Than War. Canadian Forces College, Applied Military Studies. smallwarsjournal.com/documents/mackay.pdf

• McNab, Robert M. – Scott, Richard L.: Non-lethal weapons and the long tail of warfare. In: Small Wars & Insurgencies. Routledge, 2009. március. https://www.researchgate.net/publication/249044834_Non-lethal_weapons_and_the_long_tail_of_warfare

• Off target – The Conduct of the War and Civilian Casualties in Iraq. Human Rights Watch, 2003. https://www.hrw.org/reports/2003/usa1203/usa1203.pdf

• The Picatinny Arsenal story: nonlethal capabilities. https://www.thefreelibrary.com/The+Picatinny+Arsenal+story%3A+nonlethal+capabilities-a0103384454

• Ványa László: Lézerfegyverek a repülőgépeken és a légi járművek ellen. Repüléstudományi Közlemények, 2014/2. szám. http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2014_cikkek/2014-2-18-0128_Vanya_Laszlo.pdf

• Wentz, Larry (ed.): Lessons From Kosovo: The KFOR Experience. International Command and Control Institute, 2002. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ccrp/kosovo_section_5.pdf

• Zak, Anatoly: Anti-Satellite Weapons. History and definitions. Genf, 2014. http://www.unidir.ch/files/conferences/pdfs/anti-satellite-weapons-asats-history-and-definitions-en-1-968.pdf

http://bortonblog2.blogspot.hu/2010/06/kinzasipar.html

http://www.globalsecurity.org/space/systems/asat-overview.htm

http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/ms2/documents/Aegis-BMD-brochure.pdf

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_135772.htm

http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Chlorobenzylidene-malononitrile

https://www.ctbto.org/specials/testing-times/9-july-1962starfish-prime-outer-space

https://www.rp-photonics.com/excimer_lasers.html

##submission.downloads##

Megjelent

2017-08-30

Hogyan kell idézni

Nyitrai, M. (2017). A nem halálos fegyverek és az információs műveletek. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(4), 28–38. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/657

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés