A hazafias és honvédelmi nevelés, ahogy a középiskolások látják (1)

Szerzők

  • Dr. Lacsny Márton

Kulcsszavak:

hazafias és honvédelmi nevelés, kutatás, középiskolák, eredmények, válaszok

Absztrakt

Az írás tárgya egy, alapvetően web-survey online adatfelvételi technikával végrehajtani tervezett, feltáró jellegű, empirikus oktatásszociológiai kutatás néhány kiemelt vizsgálati körének problémaorientált áttekintése. A kutatás alapvető célja, hogy a szakemberek megismerjék a hazai középiskolák hallgatóinak, tanárainak és intézményvezetőinek a hazafias és honvédelmi nevelés témakörével összefüggő jelenlegi attitűdjeit (értékelő beállítódásait) és jövőre vonatkozó igényeit, elvárásait. A tanulmány felhívja a figyelmet a vizsgált témakör aktualitására; ismerteti a kutatás főbb kutatási céljait, kiemelt vizsgálati kérdésköreit, elméleti és empirikus hipotéziseit, tervezett adatforrásait, populációját és vizsgálati almintáit, adatgyűjtési és elemzési-értékelési módszereit, s bemutatja a kutatási eredmények várható felhasználási, illetve hasznosítási lehetőségeit.

Információk a szerzőről

Dr. Lacsny Márton

főtanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Hivatkozások

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (11); 97. § (6). http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága követelései. http://www.pedagogusok.hu/sites/default/files/a_pedagogusok_sztrajkbizottsaga_kovetelesei_2.pdf

Bábosik István: Nemzettudat, nemzeti szocializáció, hazafiság. Iskolakultúra. 1998/4.

Czank László – H. Varga Katalin: Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 2. rész. Képzés és Gyakorlat, 2012, 3–4.

H. Varga Katalin: A honvédelmi nevelés a magyar oktatási rendszerben – a nevelési terület céljai, módszerei a kezdetektől napjainkig. Képzés és Gyakorlat, 2015/1–2.

Hoffmann Rózsa: Amit meg kell valósítanunk… Új Pedagógiai Szemle, 2012/1–3.

Kérdőív középiskoláknak a hazafias és honvédelmi nevelésről. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdynlwqUcOPObmPldemkNmNEIe2OMrdCAfJXGLya40VHBfHOQ/viewform?usp=send_form

Lacsny Márton: A honvédség által indított, a civil védelmi képesség fejlesztését célzó program tervezésének és kialakításának szempontjai. Seregszemle, 2015/2–3.

Lacsny Márton: A tartalék tartaléka, avagy az iskolai hazafias és honvédelmi nevelés és a honvédelmi előképzés fejlesztésének lehetőségei. In: Hadtudomány és a XXI. század című konferencia kiadványa. A Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 2016.

Lacsny Márton: Honvédelmi Kötelék – ígéretes kezdeményezés a civil honvédelmi képesség fejlesztésének érdekében. Honvédségi Szemle, 2016/1.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-04-04

Hogyan kell idézni

Lacsny, M. (2017). A hazafias és honvédelmi nevelés, ahogy a középiskolások látják (1). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(2), 134–144. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/628