Az ISIL hadviselése Mao Ce-tung tanainak tükrében: a kifárasztó gerilla-hadviselési forma

Szerzők

  • Farkas Sándor őrnagy

Kulcsszavak:

Mao Ce-tung, gerilla, elhúzódó, aszimmetrikus, társadalmi tér, propaganda

Absztrakt

Napjainkban a legtöbbet emlegetett és sokak által a legveszélyesebbnek tartott dzsihádista szervezet az ISIL. A terrorista tevékenységeket elkövető „magányos farkasok”, a belőlük formálódó terrorista sejtek támadásai, valamint a közel-keleti régióból érkező emberáradat jelentős kihívást jelentenek hazánknak, az Európai Uniónak és legerősebb szövetségesének, az Amerikai Egyesült Államoknak is. Az írás központi témája, hogy jelenünk legsikeresebben működő terrorista szervezete milyen elemeket vett át az elmúlt évszázadok során a gerilla katonai gondolkodásmód elvei alapján küzdelmüket megvívó csoportoktól, különös tekintettel a Mao Ce-tung által vezetett gerillatevékenységre.

Információk a szerzőről

Farkas Sándor őrnagy

gyakorlati oktató (NKE HHK KVKI, Összhaderőnemi Műveleti Tanszék)

Hivatkozások

Chang, Jung – Halliday, Jon: Mao Ce-tung – az ismeretlen történet. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2006.

FMFRP 12-18 Mao Tse-tung On Guerrilla Warfare. U.S. Marine Corps, 1989.

Forgács Balázs: Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban). PhD-értekezés, Budapest, 2009.

Jobbágy Zoltán: Clausewitz és a felkelők: a háború csodálatos háromsága és a felfegyverzett nép ereje. Honvédségi Szemle, 2013/3.

Kagan, Frederick W. – Kagan, Kimberly – Cafarella, Jennifer – Gambhir, Harleen – Zimmermann, Katherine: Al Qaeda and ISIS: Existential Threats to the U.S. and Europe. ISW, 2016,

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/PLANEX%20Report%201%20--%20FINALFINALFINAL.pdf

Mao Ce-tung válogatott művei. 1. kötet. Szikra, Budapest, 1952.

Mao Ce-tung válogatott művei. 2. kötet. Szikra, Budapest, 1953.

Mao Tse-tung: On Guerrilla Warfare. Praeger Publishers, New York, 1981.

Merari, Ariel: A terrorizmus mint a lázadás stratégiája. In: Tálas Péter (szerk.): A terrorizmus anatómiája. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2006.

Porkoláb Imre: A kifárasztó gerilla-hadviselési mód. Kard és Toll, 2006/2.

Szun Ce: A hadviselés tudománya. Göncöl Kiadó, Budapest, 2012. https://hu.scribd.com/doc/31101308/Sun-Ce-A-Haboru-műveszete

Villegas, Harry „Pombo”: Előszó. In: Che Guevara, Ernesto: A gerillaharcos kézikönyve. Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2007.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-04-04

Hogyan kell idézni

Farkas, S. (2017). Az ISIL hadviselése Mao Ce-tung tanainak tükrében: a kifárasztó gerilla-hadviselési forma. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(2), 38–46. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/618

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés