Önvédelem – honvédelem: a harcművészetek jelentősége és szerepe a honvédelmi nevelésben

Szerzők

  • Dr. Simicskó István
  • Szabó Zoltán alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.5.8

Kulcsszavak:

hazafias, honvédelmi nevelés, küzdősportok, harcművészetek

Absztrakt

A szerzőpáros tagjai mind a harcművészet, mind a hazafias és honvédelmi nevelés terén hosszabb-rövidebb ideje tevékenykednek, a közös munka során került előtérbe a címben szereplő – eddig evidenciaként kezelt – összefüggések mélyebb feltárásának gondolata. Simicskó István több évtizede foglalkozik keleti harcművészettel, honvédelmi és sportállamtitkárként, honvédelmi miniszterként, majd a hazafias, honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztosként, illetve a Honvédelmi Sportszövetség elnökeként több oldalról is alaposan megismerte a szakterületet. A szerzőpáros másik tagja közel tíz éve foglalkozik a hazafias és honvédelmi nevelést előmozdító projektekkel, továbbá hazai, illetve nemzetközi téren is kutatja a témakör korábbi és jelenlegi megoldásait. Közreadott munkájukban arra törekedtek, hogy több szempontból is megvilágítsák a hazafias és honvédelmi nevelés feladatkörét, kidomborítsák benne a harcművészetek jelentőségét és kitüntetett szerepét. Továbbá tárgyalják a harcművészetek kapcsolatát az iskolai oktatás és a katonai kiképzés vonatkozásában, feltárják összefüggéseit az egyénitől a társadalmi szintű kihatásokig, de kutatásuk során visszanyúltak a keleti harcművészetek – honvédelmi célú – hazai meggyökereztetésének különleges történetéhez is.

Szerző életrajzok

Dr. Simicskó István

PhD, országgyűlési képviselő, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke

Szabó Zoltán alezredes

A Honvédelmi Sportszövetség vezető szakmai referense

Hivatkozások

Dr. Ágoston György (szerk.): A honvédelmi nevelés feladatai az iskolai oktató-nevelő munka során. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.

Gergely Ábel: Egy mai fiatal a hazaszeretetről. Kell-e szeretni a hazát? Koloknet.hu, 2011. 04. 05. https://www.koloknet.hu/eletmod/kell-e-szeretni-a-hazat/

Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2932279-7

Halász Attila: Szemere Miklós és a japán harcművészet magyarországi kezdetei. 1. rész – Italo Santelli és Sasaki Kichisaburo. 2020. 05. 06. http://onedropzen.hu/karate/2020/05/06/szemere-mikloses-a-keleti-harcmuveszet-magyarorszagi-kezdetei-1-resz/

Harcművészet és küzdősport a világ hadseregeiben. Honvedelem.hu, 2016. 10. 29. https://honvedelem.hu/hirek/sport/harcmuveszet-es-kuzdosport-a-vilag-hadseregeiben.html

Hazai judo története. http://judo.hu/judo-mindenkinek/hazai-judo-tortenete

Laczkó Tamás: A sport, mint társadalmi alrendszer. In: Laczkó Tamás – Rétsági Erzsébet (szerk.): A sport társadalmi aspektusai. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2015, 9−17.

Martin, Damien: The Positive Benefits of Traditional Martial Arts Training: What Does Martial Arts Training Achieve for the Individual? 2015. http://www.karateforum.org/129

Morvay-Sey Kata: Budo harcművészetek alkalmazási lehetőségei az iskolai agresszió kezelésében. PhD-értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2014.

Morvay-Sey Kata – Rétsági Erzsébet: A küzdősportok és az önvédelem iskolai oktatásáról. Új Pedagógiai Szemle, 2010/3−4., 129−139. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00140/pdf/EPA00035_upsz__2010_3-4_129-139.pdf

Nyilasy Péter: Küzdősport és pszichológia. Szakdolgozat. Integrál Akadémia, Budapest, 2013. Oktatási Hivatal: A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók. https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat

Pikó Bettina – Hamvai Csaba: Stressz, coping és reziliencia korai serdülőkorban. Iskolakultúra, 22. évf. 2012/9.

Sasaki Kichisaburo: Djudo a japán dzsiu-dzsicu tökéletesített módszere. Magánkiadás, Budapest, 1907.

Simicskó István: A Honvédelmi Sportszövetség szerepe a honvédelmi nevelés új alapokra helyezésében. Új megoldások, innováció a honvédelmi nevelésben, tapasztalatcsere és módszertani börze, Milton Friedman Egyetem, Budapest, 2019. 11. 20.

Szabó Zoltán István: Aktuális-e a honvédelmi nevelés, jó-e az iránytűnk? Honvédségi Szemle, 146. évf. 2018/6.

Szemere Miklós: Négy országgyűlési beszéd. Athenaeum, Budapest, 1902.

Szűcs László: Százmillió emberrel végzett a fekete halál. Honvedelem.hu, 2010. 07. 07. https://honvedelem.hu/hirek/szazmillio-emberrel-vegzett-a-fekete-halal.html

Tangl Balázs: Katonai céllövészet és katonás nevelés a századfordulós Magyarország iskoláiban. AETAS, 32. évf. 2017/1.

Tóth László: A Magyar Judo Szövetség sportágfejlesztési programjai. In: Nagy József – Vitkovics Mercédesz – Beke Krisztina (szerk.): Új megoldások, innováció a honvédelmi nevelésben. MTTOSZ, Budapest, 2019.

Ujházy László: Az Egyesült Királyság tartalékos szövetsége. Új Honvédségi Szemle, LXI. évf. 2007/9.

Zöllei Zoltán: A katonai közelharc- és kézitusa-kiképzés az első világháborútól napjainkig, valamint ezek hatása a Magyar Honvédség kiképzési rendszerére. PhD-értekezés. ZMNE, Budapest, 2003.

Zrínyi Baranta HMHSE: A Baranta ma. http://baranta.gportal.hu/gindex.php?pg=1629219

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-03

Hogyan kell idézni

Simicskó, I., & Szabó, Z. (2021). Önvédelem – honvédelem: a harcművészetek jelentősége és szerepe a honvédelmi nevelésben. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(5), 101–113. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.5.8

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés