A hazafiság kihívásai és próbatételei a 21. században

Szerzők

  • Dr. Simicskó István

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.1.5

Kulcsszavak:

honvédelem, hazaszeretet, globalizáció, migráció, hibrid hadviselés, nemzetállamok

Absztrakt

Magyarország Kormánya az 1257/2018. (VI. 4.) határozatával a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztost nevezett ki jelen tanulmány szerzőjének személyében. Feladatai között szerepel a honvédelmi nevelés kormányzati stratégiájának kidolgozása. A honvédelmi nevelés a hazafiságra nevelés komplex feladatrendszerébe integrálódik. Az alábbiakban közreadott írás a hazafiasságra nevelés rendszerkörnyezete elemzésének részeként bemutatja korunk legjelentősebb kihívásait és kockázatait, amelyek – megtévesztő módszerekkel – veszélyt és egyben próbatételt jelentenek, főként a fiatal nemzedék tagjai számára magyarságuk megélésében. A szerző tanulmánya konklúziójaként megerősíti: a 21. század biztonsági kihívásaival, kockázataival szemben – legyen azok eredete a globalizáció, vagy éppen az új típusú hadviselés – a hazaszeretet, a nemzeti összetartozás érzésének erősítése lehet az ellenük való védelem alapja.

Információk a szerzőről

Dr. Simicskó István

országgyűlési képviselő, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke

Hivatkozások

Bábosik István: Nemzettudat – nemzeti szocializáció – hazafiság. Iskolakultúra, 1998. 8. évf. 4. sz. http://real.mtak.hu/61926/1/EPA00011_iskolakultura_1998_04_040-048.pdf

Csejtei Dezső: A haza minden előtt. https://magyarnemzet.hu/velemeny/a-haza-minden-elott-7333160/

Eötvös József: A zsidók emancipációja. https://mek.oszk.hu/05900/05920/html/gmeotvosj0002.html

Idegen Szavak Gyűjteménye. https://idegen-szavak.hu/kozmopolita

Kislexikon. http://www.kislexikon.hu/hazaszeretet.html

Scruton, Roger: Nélkülözhetetlen nemzetek. Magyar Szemle. Új folyam, 2013. XXII/7–8., augusztus, 52–76.

Dr. Simicskó István: A hibrid hadviselés előzményei és aktualitásai. Hadtudomány, 2017/3–4., 3–16. DOI: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2017.27.3–4.3

Dr. Simicskó István: Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos szabályozásáig). Doktori (PhD-) értekezés, ZMNE, 2008.

Vitaanyag a globalizáció előnyünkre fordításáról. Európai Bizottság COM(2017) 240. 2017. 05. 10. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_hu.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-12

Hogyan kell idézni

Simicskó, I. (2021). A hazafiság kihívásai és próbatételei a 21. században. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(1), 66–74. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.1.5

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés