A magyar ifjúság generációs sajátosságai és a biztonsághoz való viszonyulása

  • Szabó Zoltán
Kulcsszavak: generációk, ifjúság, társadalom, hazafias nevelés, honvédelmi nevelés, sport, oktatás, alkalmazkodóképesség, hadviselés generációi

Absztrakt

A globalizáció, a társadalmi, politikai, gazdasági és biztonságpolitikai viszonyok alakulása olyan egyének nevelését igényli, akik tudatos és aktív részesei a társadalmat formáló folyamatoknak. A felgyorsult világ komplex változásai a biztonság és védelem területét is alakítják: új kihívások, új lehetőségek jelennek meg. Hogyan hatnak mindezek a fiatalokra? A hadviselés és a generációk fejlődésének összevetése rávilágít arra, hogy az egyes generációk közös és eltérő jellemzőinek megismerése a biztonsági környezetben és a hadviselésben beálló változások miatt a hazafias, honvédelmi nevelés eredményességét is meghatározza. A szerző írásában arra tesz kísérletet, hogy a rendelkezésre álló kutatások, tanulmányok idevágó eredményei és mutatói alapján taglalja, milyenek a mai fiatalok, milyen jövőt jósolhatunk nekik, illetve hogyan vélekedik a hazai ifjúság a nemzeti identitásról és a biztonságról.

Információk a szerzőről

Szabó Zoltán

Szabó Zoltán alezredes, a Honvédelmi Sportszövetség vezető szakmai referense

Hivatkozások

Az Y generációval NINCS baj – talán a cégeddel van. Profession, 2017. 12. 15. https://www.profession.hu/blog/az-y-generacio-rendben-van/.

Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. A–H. Keraban, Martonvásár, 1997.

Demeter Endre – Petényi Sára (szerk.): Jelentés a Jó Állam Véleményfelmérésről 2017. Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. https://joallamjelentes.uni-nke.hu/kiadvanyok/jelentes-a-jo-allam-velemenyfelmeresrol-2017/.

Hajma Lajos: A hadügy forradalmának fontosabb jellemzői. Hadtudomány, IX. évf. 1999/2. http://mhtt.eu/hadtudomany/1999/ht-1999-2-3.html.

Dr. József István: Fejlődéspszichológia. Egyetemi jegyzet. Kaposvári Egyetem, 2011. http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/letkori_sajtossgok_s_fejldsi_szakaszok.html.

Kaiser Tamás (szerk.): Jó Állam Jelentés 2018. Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. https://joallamjelentes.uni-nke.hu/kiadvanyok/jo-allam-jelentes-2018/.

Király Anita – Kaj Mónika – Hernádi Ádám – Kälbli Katalin – Csányi Tamás: A magyar 10–18 éves tanulók egészségközpontú fizikai fittségi állapota (2018). Kutatási jelentés a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) 2017/2018. tanévi országos eredményeiről. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest, 2018. http://www.mdsz.hu/wp-content/uploads/2018/10/NETFIT2018-okt-24.pdf.

Dr. Krizbai János: A modern hadtudomány humán dimenziói. In: Dr. Vámosi Zoltán – Dr. Krizbai János – Dr. Várhegyi István: Hadsereg és társadalom az ezredfordulón. Magyar Honvédség Humán Szolgáltató Központ, 1997, 40–41.

Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint. KSH. https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html.

Mannheim Károly: A nemzedéki probléma. In: Huszár Tibor – Sükösd Mihály (szerk.): Ifjúságszociológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 31–67.

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt: Demográfiai portré 2018 – Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH NKI, Budapest, 2018. http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/issue/view/564.

Nagy Ádám (szerk.): Margón kívül: magyar ifjúságkutatás 2016. Excenter Kutatóközpont, Budapest, 2017. http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/Margon_kivul_2016_web.pdf.

Népesség, népmozgalom (1900–). KSH. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html?down=892.

Petitclerc, Jean-Marie: Beszéljünk a gyermekeknek Istenről. Don Bosco Kiadó, Budapest, 1999.

Siklós Barbi: Generációs különbségek a munka világában. Coaching Team, 2019. 04. 10. http://www.coachingteam.hu/blog/generacios-kulonbsegek-munka-vilagaban/.

Strauss, William – Howe, Neil: Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. Morrow, New York, 1991.

Székely Levente (szerk.): Magyar fiatalok a Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Kutatópont Kft. – Enigma 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft., Budapest, 2018.

Székely Levente – Szabó Andrea (szerk.): A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 – Az ifjúságkutatás első eredményei – Ezek a mai magyar fiatalok! Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft., Budapest, 2017.

The Future of Jobs and Skills. World Economic Forum, 2016. http://reports.weforum.org/future-ofjobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/.

Thompson, Clive: Smarter Than You Think: How Technology is Changing Our Minds for the Better. Penguin House, New York, 2014.

Tóth I. János: Fekete Gyula demográfiai nézetei I. – A fogyás következményei. Barankovics Alapítvány, 2019. 12. 30. https://barankovics.hu/fekete-gyula-demografiai-nezetei-i-a-fogyas-kovetkezmenyei/.

Träbert, Detlef: El a poroszos vakfegyelemtől! Érted vagyok, 2016/12. http://ertedvagyok.hu/160/160_9-10.pdf.

Megjelent
2021-05-14
Hogyan kell idézni
Szabó, Z. (2021). A magyar ifjúság generációs sajátosságai és a biztonsághoz való viszonyulása. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 80-91. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.7
Rovat
Vezetés, felkészítés