Health Behaviour, Stress, and Police Trainees

Szerzők

  • Zsuzsanna Borbély

DOI:

https://doi.org/10.35926/HDR.2020.2.8

Kulcsszavak:

smoking, alcohol consumption, physical activity, work-related stress, police trainees

Absztrakt

Occupational stress has adverse effects on the health of police officers which may have a negative impact on their work in the long run. The same may apply to police trainees who have been less studied in this respect so far. To investigate this issue, we performed a cross-sectional study in probationer police officers in their second school year in two grades at one of the Hungarian law enforcement schools. The study was performed in two waves in 2016 (N = 138) and 2018 (N = 94). We explored the connection between stress exposure as measured by the Occupational Stress Questionnaire for Law Enforcement Services, and health-related behaviours, particularly alcohol consumption, smoking, and physical activity as measured by a custom-made questionnaire. Variance analysis showed that police stress factors have a connection with health behaviours in the two grades: relations between smoking status, alcohol consumption, and binge drinking on the one hand and Individual, Personal factors on the other in 2016 and between the frequency of physical activity, alcohol consumption and binge drinking on the one hand and Workload factors on the other in 2018. The findings obtained in 2016 and 2018 are different in many respects. Overall, the relationship between stress exposure and health-related behaviours was more obvious in 2018 than in 2016. Our study revealed important connections between stress exposure and health-related behaviours in police trainees, but the differences observed in the two waves indicate the complexity of the relationship and require further – preferably longitudinal – studies on the issue.

Információk a szerzőről

Zsuzsanna Borbély

Counselling psychologist and psychology teacher. Currently, a counselling psychologist of Airport Police Directorate, Budapest, and a PhD student at the National University of Public Service Doctoral School of Law Enforcement.

Hivatkozások

Abdollahi, M. K. “Understanding Police Stress Research”. Journal of Forensic Psychology Practice 2/2. 2002. 1-24. DOI: 10.1300/J158v02n02_01.

Anshel, M. “A conceptual model and implications for coping with stressful events in police work”. Criminal Justice and Behaviour 27/3. 2000. 375-400. DOI: 10.1177/0093854800027003006.

Bar-On, R., Brown, J. Kirkcaldy, B. D. and Thomé, E. P. “Emotional expression and implications for occupational stress: an application of the Emotional Quotient Inventory (EQ-i)”. Personality and Individual Differences 28/6. 2000. 1107-1118. DOI: 10.1016/S0191-8869(99)00160-9.

Bartol, C. R. “Psychological characteristics of small-town police officers”. Journal of Police Science and Administration 10/1. 1982. 58-63.

Borbély, Zs. “Az iskolarendszerű rendőrképzés napjainkban”. In Zsámbokiné Ficskovszky, Á. (ed), Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés, avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőr Tagozata, 2019. 38-50.

Borbély, Zs. “A munkahelyi stressz és a rendőrtanulók”. In Baráth N. E. and Mezei J. (eds), Rendészet-Tudomány-Aktualitások. A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége Rendészettudományi Osztálya, 2019. 39-47.

Borbély, Zs. “Egészségmagatartás és mentális egészség – nemi különbségek a munkahelyi stressz megélésében”. Belügyi Szemle 67/7-8. 2019. 37-50.

Borbély, Zs. Egészségmagatartás, kiégés, mentális egészség – specifikus stresszorok hatása a Rendőrség próbaidős tiszthelyettes állományában. PhD Thesis. Budapest: Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, 2017.

Borbély, Zs. “Specifikus stresszorok és a szervezeti kultúra”. In Farkas, J., Horváth, J. (eds), Szervezeti kultúrák és kutatásuk. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2020. 116-138.

Borbély, Zs., Farkas, J. and Tőzsér, E. “A tömeges méretű illegális migráció pszichés következményei a rendészeti feladatellátás során”. Hadtudományi Szemle 10/3. 2017. 288-304.

Borbély, Zs., Fridrich, A. C. and Tőzsér E. “Az Ideiglenes Biztonsági Határzár menti feladatellátás hatása a határzárat védők magánéletére”. Honvédségi Szemle 146/6. 2018. 65-79.

Boros, J. Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF 2003. Research Riport. Budapest: Országos Epidemiológiai Központ, 2005.

Boros, J., Németh, R., Vitrai, J. “Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF 2000. Research riport.”

Egészségmonitor. 2002. http://www.egeszsegmonitor.hu/dok/kutatasi_jelentes_OLEF2000.pdf, Accessed on 24 October 2010.

Brown, J. M. and Campbell, E. A. “Sources of occupational stress in the police”. Work & Stress 4/4. 1990. 305-318. DOI: 10.1080/02678379008256993.

Cseh, J. “A fiatalok rendészeti felkészítése az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában”. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények V. 2006. 47-62.

“Egészségfelmérés (ELEF), 2009”. Statisztikai Tükör 4/50. 2010. 1-7.

“Európai lakossági egészségfelmérés, 2014”. Statisztikai Tükör 9/29. 2015. 1-9.

Farkas, J., Borbély, Zs., Tegyey, A. C. and Tőzsér, E. “A »migráns helyzet« feladatellátása következtében jelentkező pszichés hatások”. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 6/1. 2018. 4-33.

Fridrich, A. C. “Az eltérő szakterületeken dolgozó rendőrök teszteredményeinek vizsgálata – hasonlóságok és különbségek az RMSK tükrében”. PhD Thesis. Budapest: Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, 2015.

Gerber, M., Kellmann, M., Hartmann, T. and Pühse, U. “Do exercise and fitness buffer against stress among Swiss police and emergency response service officers?” Psychology of Sport and Exercise 11/4. 2010. 286-294. DOI: 10.1016/j.psychsport.2010.02.004.

Husain, W. “Depression, Anxiety and Stress among Junior & Senior Police Officers”. Academic Research International 5/3. 2014. 239-244.

Johnson, S., Cooper, C., Cartwright, S., Donald, I., Taylor, P. and Millett, C. “The experience of work-related stress across occupations”. Journal of Managerial Psychology 20/2. 2005. 178-187. DOI: 10.1108/02683940510579803.

Kiss, M. “A H1N1-influenza elleni védőoltások igénybevételének egészségpszichológiai vonatkozásai”. PhD Thesis. Budapest: Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, 2010.

Kohli, K. and Bajpai, G. S. “A Comparative Study of Frustration, Depression and Deprivation amongst Trainee and Serving Police Officials”. Indian Journal of Criminology and Criminalistics 27/3. 2006. https://pdfs.semanticscholar.org/77f5/dfa43bdaeee09afb1b9561ef8de13e80b9db.pdf, Accessed on 30 October 2010.

Malét-Szabó, E. and Szatmári, A. “A rendőr lelki biztonsága – avagy a biztonság megőrzésének egyik alappillére a rendőr lelki biztonsága”. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIII. 2012. 399-412.

McCarty, W., Zhao, J. and Garland, B. E. “Occupational stress and burnout between male and female police officers”. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 30/4. 2007. 672-691. DOI: 10.1108 = 13639510710833938.

Pikó, B. and Keresztes, N. Sport, lélek, egészség. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. Smith, D. R., Devine, S., Leggat, P. A. and Ishitake, T. “Alcohol and Tobacco Consumption among Police Officers”. Kurume Medical Journal 52/1-2. 2005. 63-65. DOI: 10.2739/kurumemedj.52.63.

Smith, S. S., Piper, M., Bolt, D. M., Fiore, M. C., Wetter, D. W., Cinciripini, P. M. and Baker, T. B. “Development of the Brief Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives”. Nicotine & Tobacco Research 12/5. 2010. 489-499. DOI: 10.1093/ntr/ntq032.

Snell, W. E., Johnson, G., Lloyd, P. and Hoover, M. W. “The Health Orientation Scale: A measure of psychological tendencies associated with health”. European Journal of Personality 5/2. 1991. 169-183. DOI: 10.1002/per.2410050208.

Stauder, A. and Konkoly Thege, B. “Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői”. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7/3. 2006. 203-216. DOI: 10.1556/Mentál.7.2006.3.4.

Süle, A. “A jóga, mint ősi stresszkezelési módszer”. PhD Thesis. Budapest: Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, 2009.

Szabó, E. “A munkahelyi egészségpszichológia és egészségfejlesztés a Magyar Köztársaság Rendőrségén, valamint a szubjektíve észlelt munkahelyi stresszterheltség jellegzetességei – különös tekintettel az idői tényezőre – a hivatásos állományú rendőrök körében”. PhD Thesis. Debrecen: University of Debrecen Faculty of Humanities, 2009.

Szabó, E. and Rigó, B. “A munkahelyi stresszmegterhelés sajátosságai a rendőrség hivatásos állományának körében”. Alkalmazott Pszichológia VII/3. 2005. 15-29.

Szabó, K. “Tánc és lelki egészség. Avagy: A jóllét, az áramlat-élmény, a nőiesség, a testkép és az egészségorientáció kapcsolata a különböző táncstílusok mentén”. PhD Thesis. Budapest: Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, 2010.

Tegyey, A. C. “Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában”. In Farkas, J., Horváth, J. (eds), Szervezeti kultúrák és kutatásuk. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2020. 139-156.

Tegyey, A. C. “A »Z generáció« címke – Jogos félelmek vagy lehetőség a megújulásra?”. Rendőrségi Tanulmányok 1/3. 2018. 81-97.

Urbán, R. and Marián, B. “A dohányzás szocioökonómiai prediktorainak és a stressz hatásának vizsgálata magyar reprezentatív mintában”. In Urbán, R., Kugler, Gy., Marián, B., Oláh, A., Szilágyi, Zs. and Varga, J. (eds), A dohányzás egészségpszichológiája. Budapest: Országos Addiktológiai Intézet, 2003. 89-105.

Urbán, R., Kugler, Gy. and Szilágyi, Zs. “A nikotindependencia mérése és korrelátumai magyar felnőtt mintában”. In Urbán, R., Kugler, Gy., Marián, B., Oláh, A., Szilágyi, Zs. and Varga, J. (eds), A dohányzás egészségpszichológiája. Budapest: Országos Addiktológiai Intézet, 2004. 127-155.

Vajer, P., Urbán, R., Tombor, I., Stauder, A. and Kalabay, L. “Psychometric Properties and Construct Validity of the Brief Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives in an Internet-Based Sample of Treatment-Seeking Hungarian Smokers”. Nicotine & Tobacco Research 13/4. 2011. 273-281. DOI: 10.1093/ntr/ntq254.

Varga, J. „Testedzés és egészségmagatartás: Védőfaktor-e a sport?” PhD Thesis. Budapest: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities, 2002.

Violanti, J. M. “What does high stress policing teach recruits? An analysis of coping”. Journal of Criminal Justice 21/4. 1993. 411-417. DOI: 10.1016/0047-2352(93)90022-F.

Violanti, J. M., Slaven, J. E., Charles, L. E., Burchfield, C. M., Andrew, M. E. and Homish, G. G. “Police and Alcohol Use: A Descriptive Analysis and Associations with Stress Outcomes”. American Journal of Criminal Justice 3/6. 2011. 344-356. DOI: 10.1007/s12103-011-9121-7.

Williams, V., Ciarrochi, J. and Deane, F. P. “On being mindful, emotionally aware, and more resilient: longitudinal pilot study of police recruits”. Australian Psychologist 45/4. 2010. 274-282. DOI: 10.1080/00050060903573197.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-08-12

Hogyan kell idézni

Borbély, Z. . (2021). Health Behaviour, Stress, and Police Trainees. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(2), 112–131. https://doi.org/10.35926/HDR.2020.2.8

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés