Specifikus stresszorok a rendvédelmi szervezeti kultúrában

Szerzők

  • Borbély Zsuzsanna

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.8

Kulcsszavak:

munkahelyi stressz, szervezeti kultúra, rendőrtanulók, migráció

Absztrakt

A 2015-ös migrációs hullám hazánkban a rendészeti szakgimnáziumok tanulói állományának próbaidős rendőri kinevezését is magával hozta. Ezek a fiatalok alapvetően hazánk déli határa mentén teljesítettek szolgálatot tanulmányaik végzésével párhuzamosan. Mivel ez a helyzet merőben eltérő volt attól, mint amire korábban készültek, a tapasztalataik és beszámolóik pszichológiai kutatást inspiráltak. Ebben a vizsgálatban az őket ért speciális munkahelyi stressz került górcső alá. Az eredmények arra mutattak rá, hogy a próbaidő alatt problémaként jelent meg számukra a munkaidő hossza és ezzel összefüggésben a szabadidő tervezhetőségének kérdésköre, illetve szerepük, feladataik a szervezetben.

Információk a szerzőről

Borbély Zsuzsanna

a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság pszichológusa, az NKE Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatója

Hivatkozások

Abdollahi, M. Kathrine: Understanding Police Stress Research. Journal of Forensic Psychology Practice, Volume 2, No. 2, 2002. DOI: 10.1300/J158v02n02_01.

Aytac, Mark H.: The Sources of Stress, the Symptoms of Stress and Anger Styles as a Psychosocial Risk at Occupational Health and Safety: A Case Study on Turkish Police Officers. Procedia Manufacturing, Volume 3, 2015. DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.915.

Borbély Zsuzsanna: Az iskolarendszerű rendőrképzés napjainkban. In: Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés, avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében.

Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőr Tagozata, Budapest, 2019a.

Borbély Zsuzsanna: Egészségmagatartás és mentális egészség – nemi különbségek a munkahelyi stressz megélésében. Belügyi Szemle, 67. évf. 2019c/7–8., 37–50.

Borbély Zsuzsanna: Egészségmagatartás, kiégés, mentális egészség – specifikus stresszorok hatása a rendőrség próbaidős tiszthelyettes állományában. Szakdolgozat. ELTE, Budapest, 2017.

Borbély Zsuzsanna: Egészség-magatartás, mentális egészség – különbségek a munkahelyi stressz megélésében. In: Bencsik Balázs – Sabjanics István (szerk.): A biztonság sokszínű arca. Innováció – tudomány – információbiztonság – közszolgálat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019b.

Borbély Zsuzsanna – Farkas Johanna – Tőzsér Erzsébet: A tömeges méretű illegális migráció pszichés következményei a rendészeti feladatellátás során. Hadtudományi Szemle, X. évf. 2017/3., 288–304. http://epa.oszk.hu/02400/02463/00036/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2017_3_288-304.pdf.

Borbély Zsuzsanna – Fridrich Andrea Cecília – Tőzsér Erzsébet: A XXI. század biztonsági kihívásai a rendőrségi szervezeti kultúrában: generációk a szervezetben. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XX. évf. 2018, 97–102.

Borbély Zsuzsanna – Fridrich Andrea Cecília – Tőzsér Erzsébet: Az Ideiglenes Biztonsági Határzár menti feladatellátás hatása a határzárat védők magánéletére. Honvédségi Szemle, 146. évf. 2018/6., 65–79. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/328.

Burke, Ronald J.: Work and non-work stressors and well-being among police officers: The role of coping. Anxiety, Stress & Coping, Volume 11, No. 4, 1998. DOI: 10.1080/10615809808248319.

Dávid Károly: A tömeges méretű illegális migráció rendészeti kezelésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai. In: Schmidt Rita Emese (szerk.): Határrendészeti Tanulmányok – 2015. Különszám. https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/2015-1_kulonszam.original.pdf.

Farkas Johanna: Csoport, csoportdinamika. In: Csernyikné Póth Ágnes (szerk.): Emberi kapcsolatok pszichológiája. Rejtjel, Budapest, 2006.

Farkas Johanna: Stressz- és konfliktuskezelés. In: Christián László (szerk.): Személy- és vagyonvédelem. NKE, Budapest, 2014, 209–226.

Farkas Johanna – Borbély Zsuzsanna – Tegyey Andrea Cecília – Tőzsér Erzsébet: A „migráns helyzet” feladatellátása következtében jelentkező pszichés hatások. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 6. évf. 2018/1., 4–33.

Földesi Krisztina: Férfiak és nők a rendőrségen. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XIV. évf. 2013, 161–168. http://www.pecshor.hu/periodika/XIV/foldesik.pdf.

Fridrich Andrea Cecília: Az eltérő szakterületeken dolgozó rendőrök teszteredményeinek vizsgálata – hasonlóságok és különbségek az RMSK tükrében. Szakdolgozat. ELTE, Budapest, 2015.

Hajduska Marianna: Krízislélektan. Harmadik, bővített kiadás. Eötvös, Budapest, 2012.

He, Ni – Zhao, Jihong – Archbold, Carol A.: Gender and police stress. The convergent and divergent impact of work environment, work-family conflict, and stress coping mechanism of female and male police officers. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Volume 25, No. 4, 2002. DOI: 10.1108/13639510210450631.

Horváth József: Gondolatok a rendőrség szervezeti kultúrájáról. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, X. évf. 2009, 21–31. http://www.pecshor.hu/periodika/2009/horvath.pdf.

Johnson, Sheena – Cooper, Cary – Cartwright, Sue – Donald, Ian – Taylor, Paul – Millet, Clare: The experience of work-related stress across occupations. Journal of Managerial Psychology, Volume 20, No. 2, 2005. DOI: 10.1108/02683940510579803.

Kapade-Nikam, Poonam – Shaikh, Mohsin: Occupational Stress, Burnout and Coping in Police Personnel: Findings from a Systematic Review. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences, Volume 6, No. 2, 2014. https://www.researchgate.net/.publication/279235713_Occupational_Stress_Burnout_and_Coping_in_Police_Personnel_Findings_from_a_Systematic_Review.

Klein Balázs – Klein Sándor: A szervezet lelke. EDGE 2000, Budapest, 2006.

Laufersweiler-Dwyer, Deborah L. – Dwyer, R. Gregg: Profiling those impacted by organizational stressors at the macro, intermediate and micro levels of several police agencies. The Justice Professional, Volume 12, No. 4, 2000. DOI:10.1080/1478601X.2000.9959562.

Leka, Stavroula – Griffith, Amanda – Cox, Tom: Work Organization and Stress: Systematic Problem Approaches for Employers, Managers and Trade Union Representatives. Protecting Workers’ Health Series No. 3. World Health Organization, Geneva, 2003. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42625/9241590475.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Levi, Lennart – Levi, Inger: Guidance on work-related stress – “Spice of Life or Kiss of Death?” European Commission, Luxembourg, 2000. http://www.lennartlevi.se/dokument/guidance_english.pdf.

Ma, Claudia – Andrew, Michael E. – Fekedulegn, Desta – Gu, Ja K. – Hartley, Tara A. – Charles, Luenda E. – Violanti, John M. – Burchfiel, Cecil M.: Shift Work and Occupational Stress in Police Officers. Safety and Health at Work, Volume 6, 2015. DOI: 10.1016/j.shaw.2014.10.001.

Ritecz György – Sallai János: A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0. Hans Seidel Alapítvány, Budaörs, 2016.

Szabó Erika: A munkahelyi egészségpszichológia és egészségfejlesztés rendszere a Magyar Köztársaság Rendőrségén, valamint a szubjektíve észlelt munkahelyi stresszterheltség jellegzetességei – különös tekintettel az idői tényezőre – a hivatásos állományú rendőrök körében. Doktori értekezés. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009.

Tari Annamária: #yz generációk online – Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az információs korban. Tericum, Budapest, 2015.

Tari Annamária: Bátor generációk – #szorongoktehátvagyok, klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az információs korban. Tericum, Budapest, 2017.

Tari Annamária: Y generáció – klinikai pszichológiai jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az információs korban. Jaffa Kiadó, Budapest, 2010.

Tari Annamária: Z generáció – Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az információs korban. Tericum, Budapest, 2011.

Tegyey Andrea: A „Z generáció” címke – Jogos félelmek vagy lehetség a megújulásra? Rendőrségi Tanulmányok, 1. évf. 2018/3., 81–97. http://www.bm-tt.hu/rtt/assets/letolt/rt/201803/04_tegyey.pdf.

Tőzsér Erzsébet: Generációk és vezetői attitűd a rendőrség szervezetében. In: Baráth Noémi Emőke – Pató Viktória Lilla (szerk.): A haza szolgálatában. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 2020.

Tsai, Lily Chi-Fang – Nolasco, Claire Angelique R. I. – Vaughn, Michael S.: Modeling job stress among police officers: interplay of work environment, counseling support, and family discussion with coworkers. Police Practice and Research, Volume 19, No. 3, 2018. DOI: 10.1080/15614263.2017.1342091.

Violanti, John M. – Aron, Fred: Police Stressors: Variations in Perception Among Police Personnel. Journal of Criminal Justice, Volume 23, No. 3, 1995. DOI: 10.1016/0047-2352(95)00012-F.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-05-14

Hogyan kell idézni

Borbély, Z. (2021). Specifikus stresszorok a rendvédelmi szervezeti kultúrában. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 92–107. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.8

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés