A Magyar Honvédség élelmezésellátásának modernizációs lehetőségei

Szerzők

  • Répás Zoltán főhadnagy
  • Bakos Csaba Attila ezredes
  • Hajdú Ferenc ezredes
  • Buzás-Bereczki Orsolya
  • Győri Zoltán

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.5.8

Kulcsszavak:

élelmezés, modernizálás, tápanyag, energia

Absztrakt

A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként kidolgozott Szuper Atléta Program remek alapot biztosít a jelenlegi élelmezési rendszer modernizációs lehetőségeinek vizsgálatára. A szerzők célja az volt, hogy ezen alapokat felhasználva összeállítsanak egy olyan ajánlást, amely megfelel a mai kor elvárásainak és nem rugaszkodik el a valóságtól. Munkájuk során a feladatvégrehajtás függvényében kategorizálták a szolgálati napokat, és eszerint állapították meg az energiaszükségletet, valamint a makrotápanyagok (fehérje, zsír és szénhidrát) minőségét és ajánlott napi abszolút és egymáshoz viszonyított mennyiségét. Javaslatuk kidolgozásánál figyelembe vették a NATO-ajánlásokat, a nemzetközi szakirodalmat és a legújabb kutatási eredményeket is.

Szerző életrajzok

Répás Zoltán főhadnagy

Magyar Honvédség 30. Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár, PhD-hallgató (Debreceni Egyetem) (ORCID: 0000-0001-9463-1943; MTMT: 10089021)

Bakos Csaba Attila ezredes

Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság (ORCID: 0000-0002-7326-9639; MTMT: 10039209)

Hajdú Ferenc ezredes

PhD (Óbudai Egyetem) (ORCID: 0000-0003-0449-7678; MTMT: 10002977)

Buzás-Bereczki Orsolya

PhD, molekuláris biológia kutató (VisalPlus Kft.) (ORCID: 0000-0002-7297-8820; MTMT: 10029189)

Győri Zoltán

(DsC), professzor emeritus (Debreceni Egyetem) (ORCID: 0000-0003-4169-0514; MTMT: 10001300)

Hivatkozások

• Amedp-1.11 NATO Standard Requirements of Individual Operational Rations for Military Use. Edition B Version 1, North Atlantic Treaty Organization, Allied Medical Publication. NATO Standardization Office (NSO) 2019, 2–3.

• Andrews, Zane B. et al.: UCP2 mediates ghrelin’s action on NPY/AgRP neurons by lowering free radicals. Nature, No. 454, 2008, 846–851. DOI: 10.1038/nature07181

• Areta, José L. et al.: Reduced resting skeletal muscle protein synthesis is rescued by resistance exercise and protein ingestion following short-term energy deficit. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, Volume 306, 2014/8., 989–997.

• Bartusné Dr. Szmodis Márta: Táplálkozástan. Testnevelési Egyetem, EFOP-5.2.5-18-2018-00012, 2018.

• Bernardi, Paolo et al.: The Mitochondrial Permeability Transition Pore: Channel Formation by F-ATP Synthase, Integration in Signal Transduction, and Role in Pathophysiology. Physiological Reviews, Volume 95, 2015/4., 1111–1155. DOI: 10.1152/physrev.00001.2015

• Bhardwaj, Kshiti et al.: Significance of Ratio of Omega-3 and Omega-6 in Human Health with Special Reference to Flaxseed Oil. International Journal of Biological Chemistry, Volume 10, 2016, 1–6. DOI: 10.3923/ijbc.2016.1.6

• Boros G. Laszlo: Biological Nanomechanics, ATP Synthesis and Deuterium Depletion. Conference: Jo Anne Brasel Basic Science Seminar, Los Angeles Biomedical research Institute at the Harbor-UCLA Medical Center, 2016. DOI: 0.13140/RG.2.2.31944.72961

• Bovill, Maria E. et al.: Nutrition knowledge and supplement use among elite U.S. army soldiers. Military Medicine., Volume 168, 2003/12., 997–1000.

• Carroll, K. K. – Khor, H. T.: Effects of level and type of dietary fat on incidence of mammary tumors induced in female Sprague-Dawley rats by 7,12-dimethylbenz()anthracene. Lipids, Volume 6, 1971/6., 415–20. DOI: 10.1007/BF02531379

• Chen, Z. Y. et al.: Reassessment of the antioxidant activity of conjugated linoleic acids. Journal of American Oil Chemists Society, 1997/6., 749–753.

• Clark, D. D. et al.: Kinetic and thermodynamic properties of beef heart mitochondrial ATPase: Effect of co-solvent systems. Journal of bioenergetics and biomembranes, 1980/12., 369–378. DOI: 10.1007/BF00748765

• Dietary reference values for food energy and nutrients for the United Kingdom. Report of the Panel on Dietary Reference Values of the Committee on Medical Aspects of Food Policy. Reports on health and social subjects. 1991/41., 1–210.

• Energy and protein requirements, WHO Technical Report Series, 724. Word Health Organization, Genova, 1985.

• Figler Mária: A sporttáplálkozás alapjai. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, 2015, 46–63.

• Gyimes Ernő – Csercsics Dóra: Sporttáplálkozás. Szegedi Tudományegyetem, 2012.

• Ha, Y. L. et al.: Inhibition of benzo(a)prene-induced mouse forestomach neoplasia by conjugated dienoic derivatives of linoleic acid. Cancer Research, Volume 50, 1990/4., 1097–1101.

• Htp/8. A Magyar Honvédség Hadtáp Szabályzata az élelmezési szakterület részére. Magyar Honvédség, 2014.

• Henning, Paul C. et al.: Recovery of endocrine and inflammatory mediators following an extended energy deficit. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. Volume 99, 2014/3., 956–964. DOI: 10.1210/jc.2013-3046

• Huerta-Yépez, Sara et al.: Role of diets rich in omega-3 and omega-6 in the development of cancer. Boletin medico del Hospital Infantil de Mexico, Volume 73, 2016/6., 446–456. DOI: 10.1016/j.bmhimx

• Ip, C. et al.: Mammary cancer prevention by conjugated dienoic derivative of linoleic acid. Cancer research, Volume 51, 1991/22., 6118–6124.

• Kao, Tzu-Cheg et al.: Health behaviors associated with use of body building, weight loss, and performance enhancing supplements. Annals of epidemiology, Volume 22, 2012/5., 331–339. DOI: 10.1016/j.annepidem.2012.02.013

• Klurfeld, D. M. et al.: Comparison of semi purified and skim milk protein containing diets on DMBAinduced breast cancer in rats. Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte, No. 35, 1983, 421–422.

• Klurfeld, D. M. et al.: Inhibition of chemically-induced colon or breast-cancer by milk-fat and milk solids. Federation Proceedings, Volume 42, 1983/4, 802–802.

• Lech, James C. et al.: What to feed or what not to feed that is still the question. Metabolomics, Volume 17, 2021/12., 102. DOI: 10.1007/s11306-021-01855-7

• Lieberman, Harris R. et al.: Use of dietary supplements among active-duty US Army soldiers. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 92, 2010/4., 985–995. DOI: 10.3945/ajcn.2010.29274

• Margolis, Lee M. et al.: Effects of winter military training on energy balance, whole-body protein balance, muscle damage, soreness, and physical performance. Applied Physiology Nutrition, and Metabolism, Volume 39, 2014/12., 1395–1401. DOI: 10.1139/apnm-2014-0212

• Margolis, Lee M. et al.: Energy balance and body composition during US Army special forces training. Applied Physiology Nutrition, and Metabolism, Volume 38, 2013/4., 396–400. DOI: 10.1139/apnm-2012-0323

• Margolis, Lee M. et al.: Energy requirements of US Army Special Operation Forces during militarytraining. Nutrients, Volume 6, 2014/5., 1945–1955. DOI: 10.3390/nu6051945

• Markai, Sandrine et al.: Natural Deuterium Distribution in Branched-Chain Medium-Length Fatty Acids is Nonstatistical: A Site-Specific Study by Quantitative 2H NMR Spectroscopy of the Fatty Acids of Capsaicinoids. ChemBioChem, 2002/3. 212–218. DOI:10.1002/1439-7633(20020301)3:2/33.0.CO;2-R

• Maughan, Ronald J. et al.: Dietary supplements for athletes: emerging trends and recurring themes. Journal of Sports Sciences, Volume 29, (Suppl. 1.), S57–66. 2011. DOI: 10.1080/02640414.2011.587446

• Nutrition Science and Food Standards for Military Operations, North Atlantic Treaty Organization, Research and technology Organization. NATO Standardization Office (NSO), 2010.

• Olgun, Abdullah: Biological effects of deuteronation: ATP synthase as an example. Theoretical Biology and Medical Modelling, Volume 4, 2007/9. DOI: 10.1186/1742-4682-4-9

• Pasiakos, Stefan M. et al.: Effects of high-protein diets on fat-free mass and muscle protein synthesis following weight loss: a randomized controlled trial. Federation of American Societies for Experimental Biology, Volume 27, 2013/9., 3837–3847. DOI: 10.1096/fj.13-230227

• Pasiakos, Stefan M. et al.: Efficacy and safety of protein supplements for U.S. Armed Forces personnel: consensus statement. The Journal of Nutrition. Volume 143, 2013/11., 1811S–1814S. DOI: 10.3945/jn.113.176859

• Pasiakos, Stefan M. et al.: Protein supplementation in U.S. military personnel. The Journal of Nutrition, Volume 143, 2013/11., 1815S–1819S. DOI: 10.3945/jn.113.175968

• Pasiakos, Stefan M.: Metabolic advantages of higher protein diets and benefits of dairy foods on weight management, glycemic regulation, and bone. The Journal of Food Science, Volume 80, 2015. Suppl. 1., A2–A7. DOI: 10.1111/1750-3841.12804

• Robins, R. J. et al.: Natural mechanisms by which deuterium depletion occurs in specific positions in metabolites. Eur. Chem. Bull, 2012, 1(1), 39–40.

• Rodler Imre: Új tápanyagtáblázat. Medicina könyvkiadó, 2005, 30.

• Schmidt, Hanns-Ludwig et al.: Systematics of 2H patterns in natural compounds and its importance for the elucidation of biosynthetic pathways. Phytochemistry Reviews, Volume 2, 2003/1., 61–85. DOI: 10.1023/B:PHYT.0000004185.92648.ae

• Somlyai, Gábor et al.: Deuterium Content of the Organic Compounds in Food Has an Impact on Tumor Growth in Mice. Molecular Biology, Volume 45, 2023/1., 66–77. DOI: 10.3390/cimb45010005

• Somlyai, Gábor et al.: Naturally occurring deuterium is essential for the normal growth rate of cells. Federation of European Biochemical Societies letters, 1993/1–2., 1–4. DOI: 10.1016/0014-5793(93) 81479-j

• Thomas, D. Travis et al.: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance. Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics, Volume 116, 2016/3., 501–528. DOI: 10.1016/j.jand.2015.12.006

• Urbauer, J. L. et al.: Effects of deuterium on the kinetics of beef heart mitochondrial ATPase. Archives of biochemistry and biophysics, 1984/2., 498. DOI: 10.1016/0003-9861(84)90413-2

• Van den Berg, J. J. M. et al.: Reinvestigation of the antioxidant properties of conjugated linoleic acid. Lipids, Volume 30, 1995/7., 599–605. DOI: 10.1007/BF02536996.

• Yang, Youfeng et al.: Metabolic reprogramming for producing energy and reducing power in fumarate hydratase null cells from hereditary leiomyomatosis renal cell carcinoma. PLoS One, Volume 8, 2013/8., e72179. DOI: 10.1371/journal.pone.0072179

##submission.downloads##

Megjelent

2023-11-15

Hogyan kell idézni

Répás, Z., Bakos, C. A., Hajdú , F., Buzás-Bereczki, O., & Győri , Z. (2023). A Magyar Honvédség élelmezésellátásának modernizációs lehetőségei. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(5), 103–114. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.5.8