Újabb adalékok Wágner László katonai épületterveihez

Szerzők

  • Wagner Sarolta

Kulcsszavak:

Wágner László, építészet, katonai épületek

Absztrakt

A szocialista realizmus építészete Magyarországon a múlt klasszikus rendjét, a modern építészettel szemben álló historizmust követte. A „szocreál” építészet kötöttsége azonban alig néhány évre (1949–1956) korlátozódott, az akkori építészek pedig a modernizmust képviselték, és igyekeztek a szocreál homlokzatok monumentális hatását egyedi formaképzéssel feloldani. Közöttük volt Wágner László, aki a katonaság részére 1949 és 1953 között tervezett épületein a reneszánsz és az antik művészet elemeit idézte fel.

Információk a szerzőről

Wagner Sarolta

faszobrász-restaurátor művész

Hivatkozások

• Az oroszok a kertben voltak. blogszolnok.hu, 2010. 06. 29. https://www.blogszolnok.hu/1xvolt_az_oroszok_a_kertben_voltak

• Hajdú Virág: Boda Gábor néhány épületszobrászati műve az ötvenes évekből. In: Prafalvi Endre – Hajdú Virág (szerk.): Építészet és tervezés Magyarországon, 1945–1959. Magyar Építészeti Múzeum, 1996.

• Kotsis Iván: Az olasz renaissance építőművészet formaképzése, homlokzati és téralakításai. Németh József Technikai Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1930.

• Lantos Antal – Széman Richard: Őrzendő emlékeink. XVI. ker. Kertvárosi Helytörténet füzetek, 35. sz.

• Máté József et al.: A Magyar Népköztársaság beruházási-építési tevékenységének története. I. kötet, 1945–54. Kézirat. Honvédelmi Minisztérium Magyar Néphadsereg Beruházási és Fenntartási Főnökség Tudományos Tanácsa, 1986.

• Máté József et al.: A Magyar Népköztársaság beruházási-építési tevékenységének története. II. kötet, 1947–80. Kézirat. Honvédelmi Minisztérium Magyar Néphadsereg Beruházási Főnökség Tudományos Tanácsa, 1986.

• Mihálffy Gábor: Az ÁÉTV története. In: Jeney Lajos (szerk.): A magyar tervezőirodák története. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft., Budapest, 2001.

• Mihálffy Gábor: KÖZTI története. In: Jeney Lajos (szerk.): A magyar tervezőirodák története. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft., Budapest, 2001.

• MN 1951/T/251 ö. e. Kisajátítási ügyek. Szolnok 10. Honvédkórház.

• MN 1951/T/254 ö. e. Kisajátítási ügyek. Kecskemét Honvédkórház.

• MN 1951/T/264 ö. e. Kisajátítási ügyek I. Honvédelmi Minisztérium.

• MN 1951/T/265 ö. e. Kisajátítási ügyek. Honvédelmi Minisztérium. Htpszf. II. Csf. Sz. Befejezési határidők.

• Radványi Lajos (összeáll.): Rákóczisták, 1953–1958 (Tied vagyok, Hazám). MN Budapesti Nyugállományúak Klubja, Rákóczista Tagozat, Budapest, 2013.

• Sághy Gábor: Szent László Járványkórház tervpályázata és vázlatterve. Új Építészet, 1948/7., 1948/1–2.

• Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete. Terc Kft., Budapest, 2004.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-03-01

Hogyan kell idézni

Wagner, S. (2023). Újabb adalékok Wágner László katonai épületterveihez. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(2), 110–119. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/949