A szervezetikultúra-modellek megjelenése és hasznosíthatósága a Magyar Honvédségben

Szerzők

  • Szak Andrea
  • Kenessei Zsolt főh.

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.2.4

Kulcsszavak:

szervezeti kultúra, bürokratikus szervezet, változás

Absztrakt

A tanulmány bemutatja a vállalati szférában már jól működő szervezeti kultúrákat, modelleket, technikákat, amelyek mintául szolgálhatnak a Magyar Honvédség számára is, hiszen a szervezetben jelenleg is több szervezetikultúra-modellnek találhatók meg elemei. A szerzők kitérnek arra, hogy mely modellek mintái ismerhetők fel a honvédség jelenlegi szabályozási környezetében.

Szerző életrajzok

Szak Andrea

egyetemi adjunktus (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar; ORCID azonosító: 0000-0003-2068-5775)

Kenessei Zsolt főh.

(PhD), egyetemi tanársegéd (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar; ORCID-azonosító: 0000-0002-4048-755X)

Hivatkozások

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről (Hvt.). https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A03U0067.HM&targetdate=&printTitle=67/2003.+(HK+18.)+HM+utasítás&getdoc=1

• 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500024.hm

• 67/2003. (HK 18.) HM utasítás a „Katonai Etikai Kódex” közzétételéről, a „Honvédségi Etikai Tanács” létesítéséről és feladatairól. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A03U0067.HM&targetdate=&printTitle=67/2003.+(HK+18.)+HM+utasítás&getdoc=1

• „A kiképzésre szeretném helyezni a hangsúlyt.” Beszélgetés Farkas Sándor alezredessel, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokával. Honvedelem.hu, 2022. 05. 03. https://honvedelem.hu/hirek/a-kikepzesre-szeretnem-helyezni-a-hangsulyt.html

• Bíró Balázs – Serfőző Mónika: Szervezetek és kultúrák. ZSKF, Budapest, 2003.

• Crozier, Michel: A bürokrácia jelensége. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1981.

• Csepeli György: A szervezkedő ember. Osiris Kiadó, 2001.

• Deal, Terrence E. – Kennedy, Allan A.: Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Penguin Books, London, 1982.

• Handy, Charles: Gods of Management: The Changing Work of Organizations. Souvenir, 1986.

• Hunyady György – Székely Mózes (szerk.): Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

• Kieser, Alfred: Szervezetelméletek. Aula, Budapest, 1995.

• Krizbai János: Szervezeti kultúra fejlesztése a honvédségben. Hadtudomány, 2019/3. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2019/2019e/2019eA%20szervezeti%20kultúra%20fejlesztésének%20kérdései%20a%20honvédségben_Krizbai%20János.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2019.29.3.118

• Peters, Thomas J. – Waterman, Robert H.: A siker nyomában. Tanulságok a legjobban vezetett amerikai vállalatokról. Kossuth Kiadó, Budapest, 1986.

• Quinn, Robert E.: Beyond Rational Management. Jossey-Bass, San Francisco, 1988.

• Schein, Edgar H.: Culture: The Missing Concept in Organization Studies. Administrative Science Quarterly, Vol. 41, No. 2, 06. 1996., 229–240. DOI: 10.2307/2393715

• Vincze Lajos (szerk.): Kommunikációkultúra. ZMNE, Budapest, 2004.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-03-01

Hogyan kell idézni

Szak, A., & Kenessei, Z. (2023). A szervezetikultúra-modellek megjelenése és hasznosíthatósága a Magyar Honvédségben. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(2), 152–154. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.2.4

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés