Egy műszaki alakulat emlékére

Szerzők

  • Komáromi Csaba

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.1.10

Kulcsszavak:

alakulattörténet, Magyar Néphadsereg, Magyar Honvédség, műszaki alakulatok, szegedi műszaki dandár

Absztrakt

Szeged mindig is jelentős katonaváros volt. Pár évvel ezelőtt megjelent cikkemben (Műszaki katonák a napfény városában, Honvéd Altiszti Folyóirat, 2020/2. szám) már írtam az itt szolgáló műszakiakról. Most kimondottan egy szegedi műszaki alakulatról, a 60. Műszaki Dandárról emlékezem meg, minthogy idén van megszűnésének 25. évfordulója.

Információk a szerzőről

Komáromi Csaba

történelem szakos tanár

Hivatkozások

• 1981. évi 71. számú parancs. Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár, 60. Műszaki Utászdandár Parancsnokság iratai.

• 1981–1982. Kiképzési év értékelése. Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár, 60. Műszaki Utászdandár Parancsnokság iratai.

• A 12. önálló műszaki utászzászlóalj parancsnokának 2. parancsa (HL MN 1957/T211).

• A 12. önálló műszaki utászzászlóalj parancsnokának 12. parancsa (HL MN 1958/T116).

• A 12. önálló műszaki utászzászlóalj parancsnokának 31. parancsa (HL MN 1957/T 211).

• A 12. önálló műszaki utászzászlóalj történelmi törzskönyvéről szóló összesített jelentés felterjesztése (HL MN 1958/T116).

• A. L.: Magyar–román aknák. Délmagyarország, 1996/157.

• A Magyar Honvédség vezérkari főnökének 2/1995. (HK 6.) intézkedése a katonai árvízvédelem megszervezéséről szóló 23/1988. (HK 21.) MNVKF intézkedés módosításáról. 2. számú melléklet. Honvédelmi Közlöny, 1995/6.

• Angyal István – Ágh Sándor – Berényi Oszkár: A honvédelem négy éve 1994–1998. Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1998.

• Berta Tibor – Biernacki Karol: Emlékkötet az 1970. évi Maros és Alsó–Tisza vidéki árvízről. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2010.

• Besenyő-Buda János: A Magyar Honvédség karjelzései. MH Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, 2009.

• Bőle Gyula: Patinás helyőrségek: Szeged. Néphadsereg, 1987/3.

• Búcsú a román alakulattól. Délmagyarország, 1996/160.

• Csepi László ny. őrnagy visszaemlékezése, 2011. 11. 04. és 2013. 03. 10.

• Ercsibe települt szegedi hidászok. Délmagyarország, 1995/301.

• Eskü. Magyar Honvéd, 1996/11.

• Folberth Péter: Üllés mint a Homokháti Kistérség egyik legfejlettebb települése. A kistérség elhelyezkedése.

In: Marjanucz László: Üllés története és népélete. Szeged, 2004.

• Gyebrovszky Attila egykori honvéd visszaemlékezése, 2020. 11.

• H. Zs.: Egy férfi életében meghatározó pillanat. Délmagyarország, 1994/219.

• Hajdú Ágnes: Téli árvizek után, tavaszi árvizek előtt. Magyar Honvéd, 1996/6.

• Hajdú Ágnes: Tisza ’95. Magyar Honvéd, 1995/46.

• Hűség és hősiesség – Csapatzászló a dandárnak. Délmagyarország, 1991/257.

• Katona M. István: A hadra kelt nagy család. Magyar Honvéd, 1994/19.

• Kovács János ny. alezredes visszaemlékezése, 2012. 10. 25. és 2012. 11. 03.

• Kovács Tibor – Nyers József – Padányi József: Építünk, védünk, alkotunk. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2012.

• Léka Gyula: A műszaki zár- és erődrendszer (vasfüggöny) felszámolása, 1948–1989. Hadtudomány, 1999/3–4. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/1999/ht-1999-34-17.html

• Lévai Miklós ny. alezredes visszaemlékezése, 2014. 07. 22.

• Magyar Honvéd Évkönyv ’93. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993.

• Mócsai József: A műszaki csapatok és a műszaki biztosítás jelene és jövője. Műszaki Katonai Közlöny, 1994. évi különszám.

• Nyilas Péter: Tizenkét hónap angyalbőrben. Délmagyarország, 1995/213.

• Parancsnoki beszámoló jelentés 1981–1982. évi kiképzési évről. Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár, 60. Műszaki Utászdandár Parancsnokság iratai.

• Révész János: Szegednek: oszolj! Délmagyarország, 1996/236.

• Salamon Béla ny. alezredes visszaemlékezése 2019. 05. 25.

• Dr. Svéd László: A Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálatának története 1980–1989 (II. rész). Honvédorvos, 2017/1–2.

• Szabó Iréne: Ne nézz vissza, távozó szegedi dandár. Népszava, 1997/65.

• Dr. Tompa János: A magyar műszaki kontingens megalakítása, felkészítése. In: Bombay László (szerk.): Magyarok az IFOR-ban, SFOR-ban. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1997.

• V. Fekete Sándor: Horvátország felé félúton… Délmagyarország, 1995/299.

• Zilahy Tamás: Helyőrségiklub-avató Szegeden. Néphadsereg, 1988/50.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-01-18

Hogyan kell idézni

Komáromi, C. (2023). Egy műszaki alakulat emlékére. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(1), 138–147. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.1.10