A Műveleti Összekötő és Felderítő Csoport lehetséges összetételének meghatározása és illeszkedése az MH szervezetébe

Szerzők

  • Szajkó Gyula őrnagy

Kulcsszavak:

műveleti összekötő és felderítő csoport, információ, állománytábla, összetétel, logisztikai felderítés

Absztrakt

A Magyar Honvédség – mivel Magyarország globális és kontinentális szervezetek (ENSZ, NATO, EU) tagja – különböző nemzetközi katonai műveletekben vesz részt. Ezek végrehajtásakor rendkívül fontos, hogy az erők és az eszközök alkalmazása az optimális felhasználást tükrözze. Ezt a több szinten (stratégiai, hadműveleti, harcászati) végrehajtott művelettervezés biztosíthatja, amelynek teljesítésekor meghatározó jelentőségűek a hadszíntér értékeléséből származó valós idejű információk. A szemben álló fél erejét, képességét, a befogadó nemzeti támogatás keretében nyújtható szolgáltatások lehetőségeit, a katonaföldrajzi tulajdonságokat vagy a logisztikai támogatást befolyásoló tényezőket leíró adatok csak néhány elem a felderítési feladatok közül, amelyekkel eredményesen lehet támogatni a parancsnok törzsének döntés-előkészítő tevékenységét. Ezeknek az előzetes hadszíntéri információknak az összegyűjtésében jelentős szerepet tölt be a műveleti összekötő és felderítő csoport. Számos ország (pl. Franciaország, Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság) és maga a NATO is alkalmaz ilyen csoportot, hogy a műveleti területre elsőként települve a felderítési és az összekötői feladatok végrehajtásán keresztül segítse a művelettervezési folyamatok sikeres lebonyolítását és a küldetések eredményes megvalósítását. A Magyar Honvédség azonban nem rendelkezik hasonló jellegű csoporttal, ezért e cikkel a szerző célja az, hogy bemutassa a felderítő csoport lehetséges feladatait, majd ezt követően javaslatot tegyen az összetételére és a Magyar Honvédség struktúrájában történő elhelyezkedésére.

Információk a szerzőről

Szajkó Gyula őrnagy

tanársegéd (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar), a Katonai Műszaki Doktori Iskola doktorandusza (ORCID: 0000-0002-4347-4340)

Hivatkozások

• A Magyar Honvédség Parancsnoksága. Honvedelem.hu, 2020. 07. 31. https://honvedelem.hu/a-magyarhonvedseg-parancsnoksaga.html

• Ált/216. Magyar Honvédség Törzsszolgálati szakutasítása II. Magyar Honvédség, Budapest, 2015.

• Bárány Zoltán: A hadműveleti szinten végrehajtott művelettervezés folyamata. Honvédségi Szemle, 2014/2., 50–67. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c3ce6d72e634624737.pdf

• Belényesi Emese: Változásmenedzsment a közigazgatásban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. http://real.mtak.hu/82340/1/Valtozasmenedzsment_a_kozigazgatasban_u.pdf

• Heszler Ramóna: Szeretném a legtöbbet kihozni saját magamból és a szolgálatból. A Füzet, 2017. 04. 13. https://afuzet.hu/szeretnem-a-legtobbet-kihozni-sajat-magambol-es-a-szolgalatbol/

• Iraki misszió: 150 fős a magyar kontingens. Mandiner, 2015. 07. 06. https://mandiner.hu/cikk/20150706_iraki_misszio_150_fos_a_magyar_kontingens

• Joint Headquarters Standard Operating Procedure 501. Brüsszel, 2011.

• Közös a siker. Kormany.hu, 2021. 09. 27. https://kormany.hu/hirek/kozos-a-siker

• Kurz, Charles: Key observations from high performing Operational Liaison and Reconnaissance Teams. The Three Swords Magazine, 01–05. 2015., 70–74. https://www.jwc.nato.int/images/stories/threeswords/JWC_Magazine_May2015_web_low.pdf

• Magyar Honvédség Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. 1. kiadás, Magyar Honvédség, Budapest, 2013.

• Magyar Honvédség Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. 2. kiadás, Magyar Honvédség, Budapest, 2013.

• Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás Doktrína. 3. kiadás, Magyar Honvédség, Budapest, 2015.

• OLRT Deployment. Multinational Corps Northeast, 30. 04. 2018. https://mncne.nato.int/newsroom/news/2018/olrt-deployment

• Szajkó Gyula: A műveleti összekötő és felderítő csoportok szerepe az információk biztosításában.Hadmérnök, 2018/4., 105–112. http://hadmernok.hu/184_08_szajko.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-21

Hogyan kell idézni

Szajkó, G. (2022). A Műveleti Összekötő és Felderítő Csoport lehetséges összetételének meghatározása és illeszkedése az MH szervezetébe. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(06), 19–31. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/889

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés