Hadihasználatra alkalmatlan és felesleges lőszerkészletek kezeléséről

Szerzők

  • Éles Péter őrnagy

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.8

Kulcsszavak:

hadihasználatra alkalmatlan lőszerek, életciklus, inkurrens lőszerek, kockázat

Absztrakt

A szerző publikációjában a logisztikai szakterületen jelentős fontossággal bíró kérdést, a lőszerek életciklus-menedzsmentjét, illetve annak egy speciálisan szűk szegmensét dolgozza fel: a lőszerek életciklusának végső szakaszát. E témakör leginkább a szakterületen tevékenykedő (mind katonai, mind polgári) állomány részére bír komolyabb jelentőséggel. A tárgykör ismerete azonban fontos az egyes döntéshozatali pontokon is. A kutatási anyag célratörően összegzi a témakörrel foglalkozó szakmai és HM-utasítások vonatkozó pontjait, paragrafusait, ezeken keresztül tisztázza az életciklus egyes állomásainak tényleges tartalmát, konkretizálja a megnevezések mögötti tartalmat és a hozzájuk kapcsolódó cselekvési lehetőségeket.

Információk a szerzőről

Éles Péter őrnagy

lőszertechnikai alosztályvezető (MH Anyagellátó Raktárbázis Parancsnokság)

Hivatkozások

• 56/2015. (X. 21.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő eszközök selej-tezéséről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A15U0056.HM&txtreferer=00000003.txt

• 69/2019. (XII. 9.) HM utasítás az ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba adásának rendjéről szóló 78/2016. (XII. 29.) HM utasítás és az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló 74/2017.(XII. 29.) HM utasítás módosításáról. Honvédelmi Közlöny, CXLVII. évf./1., 53–56. http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2020/1.pdf

• 74/2017. (XII. 29.) HM utasítás Az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról. Honvédelmi Köz-löny, CXLV. évf./1., 60–74. https://docplayer.hu/107219404-Tartalom-jogszabalyok-evi-clxxxix-torvenyegyes-torvenyek-honvedelmi-kerdesekkel-osszefuggo-modositasarol.html

• Biztonsági rendszabályok a lőszerekkel végzett munkáknál (Tüfe/322). Honvédelmi Minisztérium, 1979.

• Réti Tamás: A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség reverse logisztikai rendszere. Doktori (PhD-) értekezés, Budapest, 2013. https://docplayer.hu/20419324-Doktori-phd-ertekezes.html

##submission.downloads##

Megjelent

2022-09-14

Hogyan kell idézni

Éles, P. (2022). Hadihasználatra alkalmatlan és felesleges lőszerkészletek kezeléséről. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(5), 105–111. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.8

Folyóirat szám

Rovat

Logisztika